အစိုးရ ေခါင္းေဆာင္အေနျဖင့္ တိုင္းျပည္ အေျခအေနမွန္ကို သိရန္ ကိုယ္ပိုင္ သတင္းစံုစမ္းေရးအဖဲြ႕ ထားရိွသင့္ဟု ဦးကိုကိုႀကီးေျပာ

Share it:


ရန္ကုန္၊ စက္တင္ဘာ ၂

အစိုးရေခါင္း ေဆာင္အေနျဖင့္ တိုင္းျပည္အေျခအေန မွန္ကိုသိရန္ ကိုယ္ပိုင္သတင္းစံုစမ္းေရး အဖဲြ႕ထားရိွသင့္ေၾကာင္း ျပည္သူ႕ပါတီ ဥကၠ႒ဦးကိုကိုႀကီးက ေျပာၾကားလုိက္သည္။ စက္တင္ဘာ ၂ ရက္က Orchid Hotel တြင္ျပဳလုပ္သည့္ အစိုးရေကာင္းဆိုတာဘာလဲေခါင္းစဥ္ျဖင့္ျပဳလုပ္သည့္ ေဆြးေႏြးစကားဝိုင္းတြင္ ¤င္းကေျပာၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္ သည္။

အိမ္နီးခ်င္းႏိုင္ငံျဖစ္ေသာ အိႏိၵယႏိုင္ငံတြင္ ေရွးယခင္ကလုပ္ေဆာင္ခဲ့သည့္ အစဥ္အလာတစ္ခုမွာ ဘုရင္ကို ပံုမွန္အစီရင္ ခံေနသည့္ ဝန္ႀကီးဌာနမ်ားရိွေသာ္လည္း တိုင္းျပည္၏ အေျခေနမွန္ ျပည္သူရဲ႕ဆႏၵအမွန္၊ ခံစားခ်က္အမွန္မ်ားကိုသိရိွရန္ ဘုရင္၏ကိုယ္ပိုင္အေထာက္ေတာ္အဖဲြ႕ သီး ျခားထားရိွကာ ၎ကို သတင္းတင္ျပအစီရင္ ခံရန္ ေန႔စဥ္အခ်ိန္တစ္ခု သီးျခားေရး ဆဲြေဆာင္ရြက္ေစခဲ့ေၾကာင္း၊ ယင္းကဲ့သို႔ေဆာင္ရြက္မႈမ်ိဳးကို အစိုးရ ေခါင္းေဆာင္အေနျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ သင့္ေၾကာင္း ၎က ေျပာသည္။ ''ကြၽန္ေတာ္တို႔ ေရွးဘုရင္ လက္ထက္ကတည္းကလည္း ဘုရင္မွန္းမသိေအာင္ ႐ုပ္ဖ်က္ၿပီးထြက္တာမ်ိဳး၊ နံရံႀကိဳနံရံၾကားကကပ္ၿပီး နားေထာင္တာတို႔ ကိုယ္တိုင္လုပ္ ခဲ့တာေတြရိွခဲ့တယ္။ ျပည္သူေတြရဲ႕ သတင္းအမွန္ေတြသိဖို႔ အစိုးရေကာင္း ဆိုတာ အဲဒီလိုလည္းလုပ္ေဆာင္ ရပါမယ္''ဟု ၎ကေျပာသည္။


အဆိုပါအစဥ္အလာေဟာင္း အေတြးအေခၚမ်ားသည္ ႏွစ္ပရိေစၧဒၾကာျမင့္ေနၿပီျဖစ္ေသာ္လည္း လက္ ေတြ႕အသံုးခ် ေဆာင္ရြက္သင့္သည့္ ကိစၥမ်ားျဖစ္ေၾကာင္း ၎ကဆက္လက္ေျပာသည္။ ယင္းအျပင္လက္ရိွ တိုင္းျပည္ အတြင္း တရားဥပေဒစိုးမိုးမႈနည္း ပါးလ်က္ရိွၿပီး ယင္းကိစၥကိုေျဖရွင္းႏိုင္ရန္ ျပည္သူမ်ားက ကိုယ္တိုင္ သတင္းအခ်က္အလက္ေပးျခင္း၊လံုၿခံဳေရးပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ျခင္း စသည္တို႕လုပ္မွရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဦးဝင္းၿငိမ္းကလည္းေျပာသည္။ ''အစိုးရအေနနဲ႔ ဒီကိစၥကိုေျဖ ရွင္းႏိုင္ဖို႔အေတာ္က်ဥ္းထဲက်ပ္ထဲ ေရာက္ေနတဲ့ အေျခအေနျဖစ္လို႔ ကြၽန္ေတာ္တို႕ ျပည္သူလူထုအေနနဲ႔ တာဝန္ယူမွရလိမ့္မွာျဖစ္ပါတယ္'' ဟု ၎ကေျပာသည္။


အစိုးရ၏ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ အားနည္းမႈမ်ားရိွသည္မွာ မွန္ကန္ ေၾကာင္း၊ သို႔ရာတြင္အစဥ္အဆက္ လုပ္ေဆာင္လာခဲ့သည့္ အုပ္ခ်ဳပ္မႈယႏၲရားမ်ား၏ ခ်ိဳ႕ယြင္းခ်က္မ်ားျပဳ ျပင္ေဆာင္ရြက္ေနရျခင္းေၾကာင့္သာ ေႏွာင့္ေႏွးရျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း၊ ယခင္အစိုးရကဲ့သို႔ အာဏာရွင္ စနစ္ျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ေနသည္ဟု စြပ္စဲြေျပာဆိုေနသည္မ်ားမွာ မွန္ကန္မႈမရိွဘဲ သက္ဆိုင္ရာအဖဲြ႕အစည္းမ်ား၊ ဝန္ႀကီးမ်ားကိုလုပ္ပိုင္ ခြင့္အာဏာခဲြေဝေပးၿပီး အစိုးရ ေကာင္းျဖစ္ေပၚရန္ႏွင့္ ေကာင္းမြန္ ေသာ အုပ္ခ်ဳပ္မႈျဖစ္ေပၚလာရန္ ႀကိဳးစားလ်က္ရိွေၾကာင္း အမ်ိဳးသား ဒီမိုကေရစီအဖဲြ႕ခ်ဳပ္ပါတီတာဝန္ ရိွသူတစ္ဦးျဖစ္သူဦးမ်ိဳးရန္ေနာင္ သိမ္းကေျပာသည္။ 

NT

#democracytoday
Share it:

Daw Aung San Suu Kyi

Featured

Government

Local

LocalNews

News

NLD

Political

Regional

U Ko Ko Gyi

Post A Comment:

0 comments: