ရန္ကုန္ဥပေဒခ်ဳပ္ကဲ့သို႔ အမႈမ်ိဳး ရွိလာႏုိင္ေသးေၾကာင္း ေကာ္မရွင္ဥကၠ႒ေျပာ

Share it:


By ပိုင္စိုးသူ

ခိုင္လံုေသာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္ မွန္ကန္ေသာ တိုင္ၾကားခ်က္မ်ားျဖင့္ တိုင္ၾကားပါက ရန္ကုန္တိုင္း ဥပေဒခ်ဳပ္ကဲ့သို႔ အမႈမ်ိဳးရွိလာႏုိင္သည္ဟု အဂတိလိုက္စားမႈ တိုက္ဖ်က္ေရးေကာ္မရွင္ ဥကၠ႒ ဦး ေအာင္ၾကည္က 7 Day Daily သတင္းစာအား ေျပာသည္။

လက္ရွိအေရးယူထားသည့္ ရန္ကုန္တိုင္းဥပေဒခ်ဳပ္ကဲ့သို႔ အဂတိလိုက္စားမႈျဖင့္ ဆက္လက္ ေဆာင္ရြက္ေနမႈမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ‘‘ဒါေတြကေက်ာ္ေစာ သတင္းျဖစ္ေပၚလာတယ္။ တိုင္ၾကားခ်က္ ရွိလာတယ္။ တိုင္ၾကားခ်က္ကလည္း မွန္ကန္တယ္။ ခိုင္လံုတယ္ဆိုရင္ ဒါက ဆက္တိုက္ ျဖစ္ေပၚေနမယ့္ ျဖစ္စဥ္ပါပဲ။ အၿမဲတမ္း ရွိေနမွာပဲ။ တိုင္ၾကားခ်က္ေတြ ရွိလာရင္ေတာ့ ရွိမွာေပါ့။ အဲဒီလိုနည္းနဲ႔ပဲ တျဖည္းျဖည္းနဲ႔ ဒီအဂတိလိုက္စားမႈ ေလ်ာ့ပါးသြားေအာင္ လုပ္ရတာပဲေလ’’ ဟု ေကာ္မရွင္ဥကၠ႒ ဦးေအာင္ၾကည္ ကေျပာသည္။

စက္တင္ဘာ ၂၇ ရက္က ေနျပည္ေတာ္ရွိ Park Royal ဟိုတယ္တြင္ လူ႔အခြင့္အေရးေကာ္မရွင္က ျပဳလုပ္သည့္ အခမ္းအနားသို႔ တက္ေရာက္လာစဥ္ ေကာ္မရွင္ ဥကၠ႒က ယင္းသို႔ ျပန္လည္ ေျဖၾကားျခင္းျဖစ္သည္။

ေကာ္မရွင္ထံသို႔ တိုင္ၾကားလာသည့္ တိုင္ၾကားခ်က္မ်ားကို အဖြဲ႕ ငါးဖြဲ႕ျဖင့္ တိုင္ၾကားသည့္ေနရာအထိ သြားေရာက္စစ္ေဆးေၾကာင္း ဦးေအာင္ၾကည္ကဆို သည္။ တစ္ရက္အတြင္းပင္ တိုင္ၾကားစာ ေထာင္ႏွင့္ခ်ီ ရွိေနသျဖင့္ လက္ရွိေဆာင္ရြက္ေနသည့္ အဖြဲ႕ငါးဖြဲ႕ျဖင့္ ေဆာင္ရြက္မႈသည္ အခက္အခဲရွိေၾကာင္း ၎ကေျပာသည္။

‘‘အန္ကယ္တို႔ရဲ႕လုပ္ႏုိင္စြမ္းအားကလည္း တစ္ႀကိမ္တည္းမွာ ငါးဖြဲ႕ေလာက္ပဲ စစ္ေဆးႏုိင္တဲ့ အေနအထား ရွိတာေပါ့။ ဒီထက္ပိုၿပီးေတာ့ မ်ားရင္လည္း နည္းနည္း ေစာင့္ရတာေပါ့။ တန္းစီထားတဲ့ အမႈေတြအမ်ားႀကီး ရွိပါေသးတယ္။ ခ်က္ခ်င္း မလုပ္ႏုိင္ေသး တာေတြေပါ့။ ကိုယ္အစြမ္းရွိသေလာက္ေတာ့ တတ္ႏုိင္သမွ်လုပ္ေနပါတယ္’’ ဟု ၎ကျဖည့္စြက္ ေျပာၾကားသည္။

လူပုဂၢိဳလ္ တစ္ဦးတစ္ေယာက္အေနျဖင့္ အြန္လိုင္း ၀က္ဘ္ဆိုက္မွ တိုင္ၾကားႏုိင္ေရးကို တိုင္ပင္စဥ္းစားေနေၾကာင္း ေကာ္မရွင္ဥကၠ႒ကဆိုသည္။

လက္ရွိတြင္ အြန္လိုင္းမွ တိုင္ၾကားမႈအခ်ိဳ႕ကို လက္ခံစိစစ္ကာ အြန္လိုင္းကပင္ ျပန္လည္အေၾကာင္းျပန္ၾကားေပးေနသည္ဟု ၎က ေျပာသည္။

‘‘လက္ရွိ လုပ္ကိုင္မယ့္ သူေတြလည္း လုပ္လို႔ ကိုင္လို႔ ရႏိုင္မယ့္ အေနအထား၊ ကိုယ့္ႏုိင္ငံရဲ႕ အခင္းအက်င္းေပၚ မူတည္ၿပီးေတာ့ေပါ့။ လုပ္လို႔ ကိုင္လို႔ ရႏုိင္မယ့္ အခ်ိန္ေပါ့။ ဒီႏွစ္ထဲေတာ့ မျဖစ္ႏုိင္ဘူး။ လာမယ့္ႏွစ္အတြင္းမွာ ေဆာင္ရြက္သြားဖို႔ ရွိေကာင္း ရွိႏုိင္ပါတယ္’’ ဟု ဦးေအာင္ၾကည္ ဆက္လက္ေျပာၾကားသည္။

နစ္နာသူမ်ားအေနျဖင့္ ေကာ္မရွင္သို႔ တိုင္ၾကားရာတြင္ တိုင္ၾကားသည့္ အမႈသည္ ၂၀၁၃ စက္တင္ဘာ ၁၇ ရက္ေနာက္ပိုင္း ကာလ၌ ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ အဂတိလိုက္စားမႈျဖစ္ရန္၊ လိုအပ္ေသာ စံုစမ္းစစ္ေဆးမႈမ်ား ျပဳလုပ္ရာတြင္ အေထာင္အကူျဖစ္ေစေရး အေရးႀကီးသည့္ သက္ေသခံခ်က္ ပါရွိရန္ႏွင့္ တိုင္ၾကားစာကို ေကာ္မရွင္သို႔ မိတၱဴေပးပို႔ပါက ေကာ္မရွင္မွ အေရးယူႏုိင္မည္ မဟုတ္သျဖင့္ ေကာ္မရွင္သို႔ တိုက္႐ိုက္တိုင္ၾကားရန္ အဂတိလိုက္စားမႈတိုက္ဖ်က္ေရးေကာ္မရွင္က ထုတ္ျပန္ထားသည္။

ယင္းသို႔တိုင္ၾကားမႈသည္ စံုစမ္းစစ္ေဆးရမည့္ ကိစၥျဖစ္ပါက အမွန္တကယ္နစ္နာသူ ဟုတ္၊ မဟုတ္ သိရွိႏိုင္ရန္၊ လိုအပ္ပါက ဆက္သြယ္ေခၚယူ ေမးျမန္း စံုစမ္း ႏုိင္ရန္ အမွန္တကယ္ နစ္နာသူ၏ အမည္၊ လက္မွတ္၊ ႏိုင္ငံသား စိစစ္ေရးကတ္ျပား မိတၱဴႏွင့္ ဆက္သြယ္ရန္ လိပ္စာအျပည့္အစံုျဖင့္ တုိင္ၾကားရန္ေကာ္မရွင္ အသိေပး ႏိႈးေဆာ္ထားသည္။

7daydaily
Share it:

Crime

News

Regional

Post A Comment:

0 comments: