ႏိုင္ငံေတာ္၏အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ၊ အာဆီယံေဒသဆုိင္ရာ (၂၇)ႀကိမ္ေျမာက္ ကမၻာ့စီးပြားေရးဖိုရမ္ဖြင့္ပဲြႏွင့္ မ်က္ႏွာစုံညီအစည္းအေ၀းသုိ႔ တက္ေရာက္အမွာစကားေျပာၾကား

Share it:

ဟႏိြဳင္း စက္တင္ဘာ ၁၂

ဗီယက္နမ္ႏိုင္ငံ ဟႏိြဳင္းၿမိဳ႕၌ ေရာက္ရွိေနသည့္ ႏိုင္ငံေတာ္၏အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ ယေန႔ေဒသစံေတာ္ခ်ိန္ နံနက္ ၁၀ နာရီတြင္ ဟႏိြဳင္းၿမိဳ႕ရွိ National Convention Center၌ က်င္းပသည့္ အာဆီယံေဒသဆုိင္ရာ (၂၇)ႀကိမ္ ေျမာက္ ကမၻာ့စီးပြားေရးဖိုရမ္ဖြင့္ပဲြႏွင့္ မ်က္ႏွာစုံညီအစည္းအေ၀းသုိ႔ တက္ေရာက္ အမွာ စကားေျပာၾကားသည္။

အဆိုပါ ဖိုရမ္ဖြင့္ပဲြႏွင့္ မ်က္ႏွာစုံညီအစည္းအေ၀းသုိ႔ ဗီယက္နမ္ဆုိရွယ္လစ္ သမၼတႏိုင္ငံ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ ဗဟုိေကာ္မတီ အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴး ငုယင္ဖူးေက်ာက္၊ ဗီယက္နမ္ ႏိုင္ငံ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ မစၥတာ ငုယင္စြမ္းဖု၊ စင္ကာပူႏိုင္ငံ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ မစၥတာလီရွန္လြန္း၊ အင္ဒုိနီးရွားႏိုင္ငံသမၼတ မစၥတာဂ်ိဳကုိ၀ီဒုိဒုိ၊ ကေမာၻဒီးယားႏိုင္ငံ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ မစၥတာ ဆမ္ဒက္ဟြန္ဆမ္၊ လာအုိႏိုင္ငံ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ မစၥတာေထာင္လြန္းဆီစုလစ္၊ ထိုင္းႏိုင္ငံ ဒုတိယ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ မစၥတာ Praijin Juntong ၊ အာဆီယံမိတ္ဖက္ႏိုင္ငံမ်ားမွ အႀကီး အကဲမ်ား၊ ၀န္ႀကီးမ်ား၊ အဆင့္ျမင့္အရာရွိႀကီးမ်ား၊ စီးပြားေရးဆိုင္ရာ ထိပ္တန္း အရာရွိ ႀကီးမ်ား၊ ကမၻာ့စီးပြားေရးဖိုရမ္အမႈေဆာင္ဥကၠ႒ ပါေမာကၡ Klaus Schwab ႏွင့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ား တက္ေရာက္ၾကသည္။

ႏိုင္ငံေတာ္၏အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ ဖိုရမ္ဖြင့္ပဲြက်င္းပ မည့္ ဟႏိြဳင္းၿမိဳ႕ရွိ National Convention Center သို႔ေရာက္ရွိလာရာ ဗီယက္နမ္ႏုိင္ငံ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ မစၥတာငုယင္စြမ္းဖုႏွင့္ ကမၻာ့စီးပြားေရးဖိုရမ္အမႈေဆာင္ဥကၠ႒ ပါေမာကၡ Klaus Schwab တုိ႔က ခင္မင္ရင္းႏွီးစြာႏႈတ္ဆက္ၾကၿပီး မွတ္တမ္းတင္ဓာတ္ပုံရုိက္ၾက သည္။

ထို႔ေနာက္ ႏိုင္ငံေတာ္၏အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္သည္ ဖုိရမ္ဖြင့္ပဲြသုိ႔တက္ေရာက္လာ ၾကသည့္ အာဆီယံအဖဲြ႕၀င္ႏိုင္ငံမ်ားမွ ႏိုင္ငံ့အႀကီးအကဲမ်ား၊ အစုိးရအဖဲြ႕အႀကီးအကဲ မ်ား၊ ကမၻာ့စီးပြားေရးဖိုရမ္အမႈေဆာင္ဥကၠ႒တုိ႔ႏွင့္အတူ မွတ္တမ္းတင္ဓာတ္ပုံရုိက္ သည္။

ဖြင့္ပဲြတြင္ ႏိုင္ငံေတာ္၏အတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က စတုတၳ စက္မႈေတာ္လွန္ေရး အသြင္ကူးေျပာင္းမႈကာလတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္အာဆီယံတို႔၏ အခန္းက႑ႏွင့္ပတ္သက္၍ ေဆြးေႏြးရာတြင္ စတုတၳစက္မႈေတာ္လွန္ေရး အသြင္ကူး ေျပာင္းမႈကာလ၌ ျမန္မာႏိုင္ငံအေနျဖင့္ လ်င္ျမန္စြာတိုးတက္ေျပာင္းလဲေနေသာ ႏိုင္ငံ မ်ားႏွင့္အတူ လိုက္ပါေဆာင္႐ြက္ရာတြင္ ထိုးေဖာက္ေဆာင္႐ြက္ရန္လိုအပ္‌ေၾကာင္း၊ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ မိုဘိုင္းဆင္းကဒ္သုံးစြဲမႈမွာ လြန္ခဲ့သည့္ ငါးႏွစ္ခန္႔က တစ္ရာ ရာခိုင္ႏႈန္း ေအာက္သာရွိခဲ့ေသာ္လည္း ယခုအခါ ၁၀၅ ရာခိုင္ႏႈန္းခန္႔အထိ တိုးတက္လာေၾကာင္း၊ ယွဥ္ၿပိဳင္မႈမ်ားအား စိုးရိမ္ေၾကာက္႐ြံ႕ရန္မလိုေၾကာင္း၊ စိန္ေခၚမႈမ်ားအား ရင္ဆိုင္ၾကရ မည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊

စက္မႈအသြင္ကူးေျပာင္းေရးအတြက္ ေဆာင္႐ြက္ရာတြင္ လက္ေတြ႕ က်သည့္ အဓိကအေရးႀကီးဆုံးအခ်က္ တစ္ခ်က္မွာ လူသားတို႔၏အခန္းက႑ျဖစ္ ေၾကာင္း၊ စတုတၳစက္မႈေတာ္လွန္ေရးအသြင္ ကူးေျပာင္းမႈကာလသို႔ ခ်ဥ္းကပ္ႀကိဳးပမ္းရာ တြင္ မိမိတို႔အေနျဖင့္ တီထြင္ႏိုင္စြမ္းရွိမႈ၊ မၽွေဝခံစားမႈ၊ ေခါင္းေဆာင္မႈတို႔ကိုအေျခခံရ မည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ စတုတၳစက္မႈေတာ္လွန္ေရး အသြင္ကူးေျပာင္းမႈသို႔ ကူးေျပာင္းရာတြင္ လူငယ္မ်ားႏွင့္ အဓိကသက္ဆိုင္သည္ဟု မၾကာခဏေျပာၾကားေနၾကေသာ္လည္း လူသား အားလုံးႏွင့္သက္ဆိုင္သည္ဟု ယူဆေၾကာင္း။

ယခုအခါ ေပါင္းစည္းဆက္ႏြယ္မႈႏွင့္ပတ္သက္၍ ေျပာဆိုရာတြင္ လူငယ္မ်ား အတြက္ သာမကလူႀကီး၊ လူငယ္၊ လူ႐ြယ္အားလုံးအတြက္ ထည့္သြင္းစဥ္းစားၾကရ မည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ထို႔အျပင္ေဒသဆိုင္ရာပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္မႈတြင္ လူႀကီး၊ လူငယ္၊ လူ႐ြယ္အားလုံး အခ်င္းခ်င္းခ်ိတ္ဆက္မႈသည္ အေရးႀကီးေၾကာင္း၊ လူသားအားလုံး အတြက္ စတုတၳစက္မႈေတာ္လွန္ေရး အသြင္ကူးေျပာင္းမႈကာလ ေအာင္ျမင္မႈရရွိရန္ အားလုံးႀကိဳးပမ္းေဆာင္႐ြက္ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ လူသားစြမ္းရည္ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ အတြက္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈကိုတတ္ႏိုင္သမွ် ေဆာင္႐ြက္ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ မိမိတို႔အေနျဖင့္ လူငယ္၊ လူႀကီးအားလုံးအတြက္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈျပဳလုပ္သင့္ေၾကာင္း၊ စြမ္းရည္ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုး တက္ေရးအတြက္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံရာတြင္ လူငယ္၊ လူႀကီးအားလုံးအတြက္ ပညာေရးတြင္ လက္ေတြ႕က်ေသာစြမ္းရည္မွာ အေရးႀကီးေၾကာင္း၊ ေခါင္းေဆာင္မႈသည္ တီထြင္ႏိုင္မႈ၊ မၽွေဝခံစားမႈႏွင့္ဆက္စပ္လၽွက္ရွိေၾကာင္း၊

စက္မႈအသြင္ကူးေျပာင္းမႈတိုင္းတြင္ ကၽြမ္းက်င္ မႈႏွင့္ပတ္သက္၍ ေျပာင္းလဲေဆာင္႐ြက္ရန္လိုေၾကာင္း၊ ျပည္သူမ်ားအား နည္းပညာ အသစ္မ်ားကိုသင္ၾကားေပးရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း။
နည္းပညာသစ္မ်ားကို သင္ၾကားရာတြင္ စိန္ေခၚမႈမ်ားကိုရဲဝံ့စြာရင္ဆိုင္၍ ေအာင္ျမင္ေအာင္ ေဆာင္႐ြက္ၾကရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ အာဆီယံအဖြဲ႕ဝင္ႏိုင္ငံမ်ား အထူး သျဖင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈပိုမိုနည္းပါးေနေသာႏိုင္ငံမ်ားအေနျဖင့္ ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ မ်ားအား ဆြဲေဆာင္ႏိုင္ရန္ တစ္ခ်ိန္က ကၽြမ္းက်င္မႈနည္းပါးေသာလုပ္သားမ်ားအေပၚ တည္မွီခဲ့ရ ေၾကာင္း၊ ယခုအခါ အာဆီယံႏိုင္ငံမ်ားအေနျဖင့္ ကၽြမ္းက်င္မႈႏွင့္နည္းပညာ တိုးတက္ ေရးအတြက္ ျပင္ဆင္ထားရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံ၏ ပညာေရးစနစ္သည္ စိန္ေခၚမႈမ်ားရင္ဆိုင္ေျဖရွင္းေရးအတြက္ အေရးႀကီးေၾကာင္း၊ ပညာေရးကို ပညာရွင္ အဆင့္အရည္အခ်င္းရွိမႈထက္ လက္ေတြ႕က်သည့္ အရည္အခ်င္းရွိမႈ ေျပာင္းလဲ၍ အေလးေပးေဆာင္႐ြက္သင့္ေၾကာင္း၊ လူငယ္မ်ားအားတီထြင္ႀကံဆႏိုင္မႈ အေတြးအေခၚ မ်ားကိုတြန္းအားေပးေဆာင္႐ြက္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ စာရင္းအခ်က္အ လက္မ်ားအရ နည္း ပညာ သစ္မ်ား၏ ၅၀-၇၅ ရာခုိင္ႏႈန္းမွာ အရည္အေသြးနည္းပါးေၾကာင္း၊ စြန္႔ဦးတီထြင္ မႈႏွင့္ပတ္သက္၍ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္မႈ၊ စက္မႈ၊ ကုန္သြယ္မႈတို႔ သာမက က႑မ်ားဖြံၿဖိဳး တိုးတက္မႈအတြက္ ပ်ိဳးေထာင္ေပးၾကရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း။

ဤေနရာတြင္ ေခါင္းေဆာင္မႈသည္ တီထြင္ႏိုင္မႈ၊ မၽွေဝခံစားမႈႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ ေဆာင္႐ြက္ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ တီထြင္မႈမရွိပါကယခုေခတ္သစ္၏ စိန္ေခၚမႈမ်ားကို ေျဖရွင္းရန္ ခက္ခဲမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ လူငယ္မ်ားတီထြင္မႈစြမ္းအားရွိ ေၾကာင္း၊ တီထြင္မႈအား လက္ ေတြ႕ေဆာင္႐ြက္မႈစြမ္းရည္ႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ၿပီးတီထြင္မႈ၊ စြမ္းေဆာင္မႈ၊ ေစ်းကြက္ယွဥ္ၿပိဳင္ ႏိုင္မႈတို႔အတြက္ ခ်ဥ္းကပ္ေဆာင္႐ြက္ၾကရမည္ျဖစ္ ေၾကာင္း၊ အာဆီယံေဒသႏိုင္ငံမ်ား အၾကား ဖြံၿဖိဳးတိုးတက္မႈကြာဟမႈက်ဥ္းေျမာင္းေအာင္ ေဆာင္႐ြက္သြားရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ထို႔အျပင္ ေဒသတြင္းတည္ၿငိမ္မႈ၊ လုံၿခဳံမႈမွာလည္း အေရးႀကီးေၾကာင္း၊ မိမိႏိုင္ငံအေနျဖင့္ စတုတၳစက္မႈေတာ္လွန္ေရး အသြင္ကူးေျပာင္းမႈ ကာလသို႔ ကူးေျပာင္းေဆာင္႐ြက္ရာတြင္ ျပည္သူမ်ားအတြက္ ေငြေၾကးဆိုင္ရာလုံၿခဳံမႈ သာမကအျခားေသာ လုံၿခဳံမႈမ်ားျဖင့္ပါ ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ရန္ ေမၽွာ္လင့္ေၾကာင္း၊ ဤေဆြး ေႏြးပြဲဖိုရမ္မွ စတုတၳ စက္မႈေတာ္လွန္ေရးအသြင္ကူးေျပာင္းမႈကာလသည္ စီးပြားေရး အရ ပိုမိုအက်ိဳးအျမတ္ ျဖစ္ထြန္းေစေရးထက္ ပိုမိုေကာင္းမြန္ေသာ ကမၻာႀကီးျဖစ္ေပၚ လာေရးအတြက္ အေထာက္အကူျပဳေဆာင္႐ြက္ႏိုင္မည့္ နည္းလမ္းမ်ားကို ေဆြးေႏြး ႏိုင္မည့္ အခြင့္အေရး ရရွိမည္ဟု ယုံၾကည္ပါေၾကာင္း ေျပာၾကားသည္။
ယင္းေနာက္ ႏိုင္ငံေတာ္၏အတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္သည္ အာဆီယံအဖြဲ႕ဝင္ႏိုင္ငံမ်ား ႏွင့္ မိတ္ဖက္ႏိုင္ငံမ်ားမွ ႏိုင္ငံ့ေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ အစုိးရအဖဲြ႕အႀကီးအကဲမ်ားႏွင့္အတူ ကမၻာ့စီးပြားေရးဖိုရမ္ အမႈေဆာင္ဥကၠ႒ ပါေမာကၡ Klaus Schwabက တည္ခင္း ဧည့္ခံသည့္ ေန႔လယ္စာ စားပဲြသုိ႔တက္ေရာက္သည္။

ထုိ႔ေနာက္ ႏိုင္ငံေတာ္၏အတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီး မစၥတာ Taro Konoအား ေဒသစံေတာ္ခ်ိန္မြန္းလဲြ ၂နာရီတြင္ ဟႏိြဳင္းၿမိဳ႕ရွိ ေခတၱတည္းခုိေနသည့္ Daewoo Hotel၌ လက္ခံေတြ႕ဆုံသည္။

ေတြဆုံစဥ္ ျမန္မာ-ဂ်ပန္ ႏွစ္ႏိုင္ငံ ဆက္ဆံေရးႏွင့္ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈတုိးျမင့္ ေရး၊ ၂၀၁၈ခုႏွစ္ ေအာက္တုိဘာလအတြင္း ဂ်ပန္ႏိုင္ငံတုိက်ိဳၿမိဳ႕၌ က်င္းပျပဳလုပ္မည့္ ဂ်ပန္-မဲေခါင္ ထိပ္သီးအစည္းအေ၀းဆုိင္ရာကိစၥရပ္မ်ား၊ ရခိုင္ျပည္နယ္ အေရးကိစၥႏွင့္ ပက္သက္၍ ဂ်ပန္အစုိးရမွ အျပဳသေဘာဆက္လက္ အကူအညီအေထာက္အပ့ံေပး သြားမည့္ကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္ ကုလသမဂၢအပါအ၀င္ ႏိုင္ငံတကာမ်က္ႏွာစာတြင္ ဆက္လက္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္သြားမည့္ ကိစၥရပ္မ်ားကုိ ရင္ႏွီးပြင့္လင္းစြာေဆြးေႏြးၾကသည္။

ေတြ႕ဆုံပဲြသုိ႔ ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ဦးေသာင္းထြန္းႏွင့္ ဦးေက်ာ္တင္ ၊ ဒုတိယ ၀န္ႀကီး ဦးဆက္ေအာင္၊ သံအမတ္ႀကီး ဦးေက်ာ္စုိး၀င္းႏွင့္တာ၀န္ရွိသူမ်ား တက္ေရာက္ ၾကသည္။

ညေနပုိင္းတြင္ ႏိုင္ငံေတာ္၏အတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္သည္ ဗီယက္နမ္ႏိုင္ငံ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ မစၥတာ ငုယင္စြမ္းဖု၊ကေမာၻဒီးယားႏိုင္ငံ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ မစၥတာ ဆမ္ဒက္ဟြန္ဆမ္၊ လာအုိ ႏိုင္ငံ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ မစၥတာေထာင္လြန္းဆီစုလစ္၊ ထိုင္းႏိုင္ငံဒုတိယ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ မစၥတာ Praijin Juntong တုိ႔ႏွင့္အတူ National Convention Center၌ က်င္းပသည့္ မဲေခါင္ေဒသပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ ျမႇင့္တင္ေရးအတြက္ အျမင္သစ္မ်ားေခါင္းစဥ္ျဖင့္ ေဆြးေႏြးသည့္ ေဆြးေႏြးပဲြသုိ႔ တက္ေရာက္အျမင္ခ်င္းဖလွယ္ေဆြးေႏြးသည္။

ညပိုင္းတြင္ ႏိုင္ငံေတာ္၏အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ အာဆီယံေဒသဆုိင္ရာ (၂၇)ႀကိမ္ေျမာက္ ကမၻာ့စီးပြားေရးဖိုရမ္သုိ႔ တက္ေရာက္လာၾက သည့္အာဆီယံအဖြဲ႕ဝင္ႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ မိတ္ဖက္ႏိုင္ငံမ်ားမွ ႏိုင္ငံ့ေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ အစုိးရ အဖဲြ႕အႀကီးအကဲမ်ားႏွင့္၀န္ႀကီးမ်ားအား National Convention Center ၌ ဗီယက္နမ္ ႏိုင္ငံအစုိးရမွ တည္ခင္းဧည့္ခံသည့္ ညစာစားပဲြႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈေဖ်ာ္ေျဖပဲြသုိ႔ တက္ ေရာက္သည္။

MSCO
Share it:

Article

Business

Daw Aung San Suu Kyi

Featured

Myanmar

News

World Economic Forum

Post A Comment:

0 comments: