႐ုိက္တာသတင္းဌာနရဲ႕ အင္းဒင္ေက်းရြာျဖစ္စဥ္ ေဖာ္ျပမႈနဲ႔ အဆိပ္ရည္အျပည့္နဲ႔ပံုး

Share it:


(၁) “ေ၀းလံေခါင္ဖ်ားသည့္ ေက်းရြာတစ္ခုတြင္ ျမန္မာလုံျခံဳေရးတပ္ဖြဲ႕၀င္မ်ားႏွင့္ ဗုဒၶဘာသာ၀င္ရြာသားမ်ားက ႐ုိဟင္ဂ်ာေနအိမ္မ်ားအား မီး႐ႈိ႕ဖ်က္ဆီးခဲ့ၿပီး သတ္ျဖတ္ခဲ့ၾကသည္” လုိ႔ ေခါင္းစဥ္တပ္ထားတဲ့ သတင္းတစ္ခုကုိ ႐ုိက္တာသတင္းဌာနက ေဖေဖာ္၀ါရီ ၈ ရက္ေန႔မွာ ျမန္မာ၊ အဂၤလိပ္ ႏွစ္ဘာသာနဲ႔ ေဖာ္ျပခဲ့ၿပီး သတင္းဓာတ္ပုံေတြကုိပါ ပူးတြဲေဖာ္ျပခဲ့ပါတယ္။

႐ုိက္တာသတင္းဌာနအေနနဲ႔ သမား႐ုိးက်ေဖာ္ျပမႈမဟုတ္ဘဲ ထူးျခားတဲ့ ေဖာ္ျပမႈျဖစ္ေနတာကုိလည္း သတိထားမိပါတယ္။ ပုံမွန္ေဖာ္ျပေနက် အဂၤလိပ္ဘာသာအျပင္ ျမန္မာဘာသာကုိပါ ျပန္ဆုိေပးထားျခင္း၊ ရခုိင္ျပည္နယ္ေျမာက္ပုိင္း အင္းဒင္ေက်းရြာတြင္ ျဖစ္ပြားခဲ့တဲ့ ဘဂၤါလီ ၁၀ ဦး (မူရင္းအေရးအသားတြင္ ႐ုိဟင္ဂ်ာဟု ေဖာ္ျပထား) အသတ္ခံ မခံရမီ အေလာင္းေျမျမႇဳပ္ဖို႔ တူးထားတဲ့ ေျမက်င္းေတြအနီး ဒူးေထာက္ထုိင္ခုိင္းထားတဲ့ပုံနဲ႔ ေသဆုံးသူေတြကုိ ျမႇဳပ္ႏွံရန္ ေျမတြင္းထဲ ထည့္ထားတဲ့ပုံေတြကုိ ေဖာ္ျပထားျခင္း၊ ဓာတ္ပုံမွာပါ၀င္တဲ့ လက္နက္ကုိင္လုံျခံဳေရး တပ္ဖြဲ႕၀င္ မည္သူမည္၀ါ၊ သတင္းမွာ ေျဖၾကားေပးသူ ေဒသခံတခ်ဳိ႕ကုိ အမည္နဲ႔တကြ ေဖာ္ျပထားျခင္းစတဲ့ ထူးျခားတဲ့ သတင္းေဖာ္ျပမႈေတြ ျမင္ေတြ႕ရပါတယ္။

ဒီသတင္းမွာ က်ဴးလြန္သူေတြဟာ ဗုဒၶဘာသာဗမာလူမ်ဳိး၊ ဗုဒၶဘာသာရခုိင္လူမ်ဳိးစတဲ့ ေ၀ါဟာရေတြကုိ အႀကိမ္ ၂၀ ေက်ာ္ ေဖာ္ျပထားၿပီး အသတ္ခံရသူမ်ားနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ႐ုိဟင္ဂ်ာမြတ္စလင္၊ အစၥလာမ္ဘာသာေရးဆရာ စတဲ့ ေ၀ါဟာရေတြကုိ ေျခာက္ႀကိမ္ ေဖာ္ျပထားပါတယ္။ အဂၤလိပ္ဘာသာနဲ႔ ေဖာ္ျပထားမႈမွာ Buddhist Villagers (ဗုဒၶဘာသာ၀င္ ရြာသားမ်ား)၊ Rakhine Buddhist Elder (ဗုဒၶဘာသာ၀င္ ရခုိင္လူႀကီး)၊ Buddhist Community (ဗုဒၶဘာသာ၀င္အသုိင္းအ၀ုိင္း) စတဲ့ ကုိးကြယ္တဲ့ဘာသာလူမ်ဳိးကုိ တြဲဆက္ေဖာ္ျပတဲ့ စကားလုံးေပါင္း ၆၀ ေက်ာ္ကုိ အသုံးျပဳထားပါတယ္။ ၿပီးေတာ့ ဒီေဖာ္ျပမႈရဲ႕ စာပုိဒ္တုိင္းမွာ ဗုဒၶဘာသာ၀င္မ်ား၊ ဗုဒၶဘာသာ၀င္ ရခုိင္လူမ်ဳိးမ်ား၊ ဗုဒၶဘာသာ၀င္ ရခုိင္ရြာသားမ်ားဆုိတဲ့ ေ၀ါဟာရေတြကုိ ထပ္ခါတလဲလဲ အသုံးျပဳၿပီး ဗုဒၶဘာသာ၀င္ေတြအေပၚ အထင္အျမင္လြဲေအာင္ ပုံေဖာ္ထားသလုိ ျဖစ္ေနပါတယ္။
ဒီလုိေဖာ္ျပမႈေတြနဲ႔ ပတ္သက္လုိ႔ (၁) ႐ုိက္တာသတင္းေထာက္ႏွစ္ဦး အဖမ္းခံရၿပီးခ်ိန္တြင္ ယခုကဲ့သုိ႔ မေဖာ္ျပခဲ့ျခင္း၊ (၂) ကုလသမဂၢလုံျခံဳေရးေကာင္စီက ဘဂၤါလီအေရးနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ျမန္မာႏုိင္ငံအေပၚ အေရးယူမႈ ျပဳလုပ္မယ့္ ဆုံးျဖတ္ခ်က္မခ်မီ တစ္ပတ္အလုိက်မွာ အခုလုိ ေဖာ္ျပျခင္း၊ (၃) သတင္း၊ သတင္းဓာတ္ပုံနဲ႔ သတင္းမွာ အသုံးျပဳတဲ့ ေ၀ါဟာရမ်ား၊ သတင္းေရးသားမႈပုံစံမ်ားက ဘာသာေရး၊ လူမ်ဳိးေရးအေပၚ တစ္ဖက္သတ္ အထင္အျမင္ လြဲမွားေစႏုိင္ျခင္း၊ (၄) ဂ်ာနယ္လစ္ဇင္က်င့္၀တ္ကုိ ေက်ာ္လြန္ေဖာ္ျပျခင္း စတဲ့ အခ်က္ေတြကုိ ျမင္ေတြ႕ရပါတယ္။

(၂) ၁၈၅၁ ခုႏွစ္ကတည္းက စတင္ထူေထာင္ခဲ့တဲ့ ကမၻာ့အဆင့္ ႐ုိက္တာသတင္းဌာနအေနနဲ႔ ပဋိပကၡျဖစ္စဥ္မ်ား၊ ဘာသာေရး၊ လူမ်ဳိးေရး အေၾကာင္းအရာမ်ားအေပၚ ေရးသား ေဖာ္ျပရာမွာ လူမ်ဳိးတစ္ခုနဲ႔တစ္ခုအၾကား၊ လူ႔အဖြဲ႕အစည္းတစ္ခုနဲ႔ တစ္ခုအၾကား အမွန္တရားမ်ား ေပၚေပါက္ေရး၊ အမုန္းတရားမ်ား တုိးပြားမလာေစေရး၊ ဂ႐ုျပဳရမယ့္ အေျခခံဂ်ာနယ္လစ္ဇင္က်င့္၀တ္ကုိ မသိႏုိင္စရာ မရွိပါဘူး။

သာဓကအေနနဲ႔ ႐ုိက္တာသတင္းဌာနက ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာ ၂၇ ရက္မွာ ရွားရွားပါးပါး ေဖာ္ျပခဲ့တဲ့ ႐ုိဟင္ဂ်ာမြတ္စလင္မ်ားက ဟိႏၵဴအမ်ဳိးသားမ်ားကုိ လည္လီွးသတ္ျဖတ္ကာ ဟိႏၵဴအမ်ဳိးသမီးေတြကုိ မြတ္စလင္ဘာသာသုိ႔ အတင္းအက်ပ္ ေျပာင္းခုိင္းၿပီး မေျပာင္းလုိသူေတြကုိ သတ္ျဖတ္မႈ သတင္းေဖာ္ျပရာမွာ သတ္ျဖတ္သူမ်ားကုိ မြတ္စလင္မ်ားဟု ယူဆရသူ၊ မြတ္စလင္မ်ားအျဖစ္ ပုံေဖာ္ထားသူဟူေသာ အသုံးအႏႈန္းမ်ားကုိသာ ေရးသားခဲ့တာ ေတြ႕ရပါတယ္။

ဒါ့အျပင္ ရခုိင္ျပည္နယ္ေျမာက္ပုိင္းမွာ ျဖစ္ပြားခဲ့တဲ့ ျဖစ္စဥ္မွာ ေဒသခံရခုိင္တုိင္းရင္းသားေတြကုိ ARSA အၾကမ္းဖက္ေတြက အၾကမ္းဖက္သတ္ျဖတ္တာ၊ မြတ္စလင္အစြန္းေရာက္ အၾကမ္းဖက္ေတြက ေဒသခံ ဟိႏၵဴဘာသာ၀င္ေတြကို ရက္ရက္စက္စက္ သတ္ျဖတ္တာေတြနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး အခုအင္းဒင္ကိစၥ ေဖာ္ထုတ္သလုိ အေသးစိတ္ စုံစမ္းေရးသားခဲ့တာမ်ဳိး မေတြ႕ရပါဘူး။

အခု အင္းဒင္ကိစၥ သတင္းေဖာ္ျပခ်က္မွာပါ၀င္တဲ့ တခ်ဳိ႕ေ၀ါဟာရ စကားလုံးေတြကို ထပ္တလဲလဲ အသုံးျပဳမႈေတြက မြတ္စလင္႐ုိဟင္ဂ်ာေတြကုိ ဗုဒၶဘာသာ၀င္ေတြက အစုလုိက္အျပံဳလုိက္ သတ္ျဖတ္တယ္ဆုိတာမ်ဳိးနဲ႔ ကမၻာတစ္လႊားမွာရွိတဲ့ ဗုဒၶဘာသာ၀င္ေတြနဲ႔ မြတ္စလင္ဘာသာ၀င္ေတြအၾကား ရန္တုိက္ေပးသလုိျဖစ္ေနၿပီး ဗုဒၶဘာသာကုိ သိကၡာခ်သလုိျဖစ္ေနတယ္လုိ႔ ယူဆစရာ ျဖစ္ေနပါတယ္။

တကယ္ေတာ့ ရခုိင္ျပည္နယ္ ျဖစ္စဥ္ဟာ သာမန္ပဋိပကၡျဖစ္စဥ္ မဟုတ္ပါဘူး။ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ အက်ိတ္အခဲေတြကေန ျဖစ္တည္လာတဲ့ ျပႆနာေတြလုိ႔ ဆုိရမွာပါ။ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္က ျဖစ္ပြားခဲ့တဲ့ မသီတာေထြး အဓမၼျပဳက်င့္ အသတ္ျဖတ္ခံခဲ့ရတဲ့ျဖစ္စဥ္ဟာ ရခုိင္ျပည္နယ္တစ္လႊား၊ ျမန္မာျပည္အႏွံ႔သာမက မေလးရွားေရာက္ ျမန္မာမ်ား အၾကမ္းဖက္ သတ္ျဖတ္ခံရတဲ့အထိ ကူးစက္ခဲ့တဲ့ ျဖစ္စဥ္ႀကီးတစ္ခုပါ။ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္ ၂၅ ရက္ ျဖစ္စဥ္ၿပီးတဲ့ေနာက္မွာ အသတ္ျဖတ္ခံရတဲ့သူေတြဟာ ကမၻာ့မီဒီယာေတြ ဦးစားေပးေဖာ္ျပတဲ့ ဘဂၤါလီေတြပဲ ေသဆုံးခဲ့တာ မဟုတ္ပါဘူူး။ ရခုိင္၊ ၿမိဳ၊ ခမီ၊ ဒိုင္းနက္ စတဲ့ ေဒသခံတုိင္းရင္းသားေတြနဲ႔ ဟိႏၵဴဘာသာ၀င္ေတြလည္း အသတ္ျဖတ္ခံခဲ့ရတာပါ။ ဒါေပမဲ့ ႐ုိက္တာသတင္းဌာနအေနနဲ႔ အဲဒီကိစၥေတြအေပၚ အေသးစိတ္ စုံစမ္းေဖာ္ထုတ္ခဲ့တာမရွိဘဲ အခုမွ အင္းဒင္ကိစၥတစ္ခုတည္းကုိ အေသးစိတ္ ေဖာ္ထုတ္ခဲ့တာပါ။

(၃) ျမန္မာႏုိင္ငံရဲ႕ ဒီမုိကေရစီဟာ ႏုနယ္ၿပီး ထိလြယ္ရွလြယ္တဲ့ အေနအထား ျဖစ္ပါတယ္။ အခက္အခဲမ်ားစြာ ရင္ဆုိင္ေနရသလုိ ရခုိင္ပဋိပကၡမွာလည္း ကုိးကြယ္ရာ မတူညီတဲ့ ဘာသာ၀င္ေတြၾကား၊ လူမႈအသုိင္းအ၀ုိင္းၾကား သဟဇာတျဖစ္ေရးနဲ႔ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး၊ တည္ၿငိမ္ေရးအတြက္ အေလးထားေနၾကရပါတယ္။ ရခုိင္ျပည္နယ္မွာ ျဖစ္ပြားခဲ့တဲ့ အၾကမ္းဖက္ တုိက္ခုိက္မႈျဖစ္စဥ္ေၾကာင့္ ထိခုိက္ခံစားရသူအားလုံးအတြက္ စိတ္မေကာင္းျဖစ္ရၿပီး အုိးအိမ္စြန္႔ခြာ ထြက္ေျပးရသူေတြဟာ မြတ္စလင္ဘာသာ၀င္ေတြသာမက ရခုိင္တုိင္းရင္းသားေတြနဲ႔ ကမန္၊ ၿမိဳ၊ သက္၊ မရမာႀကီး၊ ဟိႏၵဴဘာသာ၀င္ေတြ ပါ၀င္ေနတာကုိ သတိျပဳသင့္ပါတယ္။

တစ္ကမၻာလုံး ရင္ဆုိင္ေနရတဲ့ Islamophobia အတြက္ ႏုိင္ငံေတာ္ လုံျခံဳေရးကုိ ေဆာင္ရြက္ေနရတဲ့ အေျခအေနမွာ ျမန္မာႏုိင္ငံအေၾကာင္း ခေရေစ့တြင္းက် ေလ့လာမႈမရွိတဲ့ ကမၻာ့မီဒီယာတခ်ဳိ႕ေၾကာင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံဟာ အခက္ေတြ႕ခဲ့ရတာျဖစ္ၿပီး အစုိးရျပန္ၾကားေရးဌာန အေနနဲ႔ ျပည္ပမီဒီယာေတြရဲ႕ မဟုတ္မွန္တဲ့ ေဖာ္ျပမႈေတြအေပၚ တုံ႔ျပန္ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္မႈအပုိင္းမွာ လုိအပ္ခ်က္ေတြ မ်ားစြာရွိခဲ့ပါတယ္။ ကမၻာ့မီဒီယာေတြနဲ႔ ရင္ဆုိင္ၿပီး ထိေရာက္တဲ့ တုံ႔ျပန္ႏုိင္စြမ္းမရွိရင္ ျပည္သူ႔ဘ႑ာေတြ အကုန္ခံၿပီး ျပန္ၾကားေရး၀န္ႀကီးဌာန ဆက္ထားေနမႈအေပၚ ေမးခြန္းထုတ္စရာ ျဖစ္ေစခဲ့ပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ ျပည္တြင္းမီဒီယာေတြအေပၚ ဖိႏွိပ္တာေတြကုိကလည္း ေထာက္ျပစရာေတြ ျဖစ္ေစခဲ့ပါတယ္။

ကမၻာ့မီဒီယာေတြက ျမန္မာႏုိင္ငံကုိ မီဒီယာစစ္ပြဲနဲ႔ ဖိအားေပးေနသလုိ မီဒီယာေတြမွာ ပါ၀င္ေနသူတုိ႔ရဲ႕ ကုိယ္က်ဳိးစီးပြားအတြက္ အက်ဳိးစီးပြားကုိယ္စီနဲ႔ ဖိအားေပးေနတာေတြကလည္း သတိျပဳစရာပါ။ ဒီဖိအားဟာ မီဒီယာတုိင္း၊ သတင္းေထာက္တုိင္း လုိခ်င္ၾကတဲ့ ပူလစ္ဇာဆုေၾကာင့္လုိ႔ ေကာက္ခ်က္ခ်ႏုိင္ပါတယ္။ အာအက္ဖ္ေအ၊ ဗီြအုိေအ စတဲ့ အေမရိကန္ေက်ာေထာက္ေနာက္ခံျပဳ မီဒီယာ၊ ၿဗိတိန္က ေက်ာေထာက္ေနာက္ခံျပဳေပးထားတဲ့ ႐ုိက္တာနဲ႔ ဘီဘီစီ၊ ကာတာအေျခစုိက္ အယ္လ္ဂ်ာဇီးယားလုိ မီဒီယာေတြဟာ ရခုိင္ကိစၥကုိ ပုံေဖာ္ရာမွာ ဘဂၤါလီအေရးကုိ ပုိမုိေဇာင္းေပးေနတယ္လုိ႔ ဆုိရမွာျဖစ္ပါတယ္။

ေအအက္ဖ္ပီသတင္းဌာနရဲ႕ ရခုိင္အေရးမွာ သတင္းအမွား ေဖာ္ျပခဲ့မႈ၊ တူရကီဒုတိယ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ရဲ႕ ရခုိင္အေရး ဓာတ္ပုံမွားယြင္းေဖာ္ျပမႈ၊ အယ္လ္ဂ်ားဇီးယားက ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ရဲ႕ မိန္႔ခြန္းနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ေဖာ္ျပခဲ့ရာမွာ NLD ပါတီက မဲႏုိင္ရင္ ႏုိင္ငံသားကတ္ထုတ္ေပးမယ္ ေျပာခဲ့တယ္ဆုိၿပီး တကယ္မေျပာခဲ့တာေတြကုိ ျပည္ခုိင္ၿဖိဳးပါတီရဲ႕ မဲဆြယ္စကားနဲ႔ မွားယြင္းေဖာ္ျပခဲ့တဲ့အျပင္ ၁၉၄၇ ခုႏွစ္မွာ က်ဆုံးခဲ့တဲ့ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းကုိ မီတယ္လုိ႔ အသက္ ၅၀ ေက်ာ္အရြယ္က ေျပာတာကုိ ကုိးကားေဖာ္ျပခဲ့တာ၊ ဘဂၤါလီရြာေတြကုိ တကယ္မသြားခဲ့တဲ့ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကုိ အဲဒီရြာေတြကုိသြားၿပီး ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ထြက္သြားတာနဲ႔ တစ္ၿပိဳင္နက္ တုိက္ခုိက္မႈေတြ စတင္လာတယ္ဆုိတဲ့ ဘဂၤါလီတစ္ဦးရဲ႕ လိမ္လည္ေျပာၾကားတာကုိ Channel News Asia မွာ ကုိးကားေဖာ္ျပခဲ့မႈ၊ စက္တင္ဘာ ၁၈ ရက္က ႐ုိက္တာသတင္းဌာနရဲ႕ သတင္းဓာတ္ပုံ မွားယြင္းေဖာ္ျပခဲ့မႈ စတဲ့ အေျခအေနေတြကုိ ၾကည့္မယ္ဆုိရင္ တစ္ကမၻာလုံးမွာ ရခုိင္အေရးနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး သတင္းအမွားေတြ ေရာက္ေနတာကုိ ပုိၿပီးျမင္သာေစခဲ့သလုိ ကမၻာ့မီဒီယာႀကီးေတြရဲ႕ က်င့္၀တ္မဲ့ခြၽတ္ေခ်ာ္မႈေတြကုိ ျမင္ေတြ႕ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္ ၂၅ မွာ ARSA အစြန္းေရာက္ဘဂၤါလီအၾကမ္းဖက္မ်ားရဲ႕ အလစ္အငုိက္ ၀င္ေရာက္တုိက္ခုိက္မႈေၾကာင့္ တပ္မေတာ္သား၊ ရဲတပ္ဖြဲ႕၀င္နဲ႔ ဒုလ၀ကဦးစီးမွဴးတုိ႔ ေသဆုံးခဲ့ၿပီး ဒဏ္ရာရသူ အမ်ားအျပား ရွိခဲ့ပါတယ္။ ေနာက္ပုိင္းမွာ အၾကမ္းဖက္ျဖစ္စဥ္မ်ား ဆက္လက္ျဖစ္ေပၚခဲ့လုိ႔ ေမာင္ေတာေဒသမွာရွိတဲ့ ေဒသခံ ရခုိင္တုိင္းရင္းသားေတြနဲ႔ တျခားလူနည္းစု ဟိႏၵဴဘာသာ၀င္ေတြ၊ သူတုိ႔ရဲ႕ ေနအိမ္ေတြကုိ စြန္႔ခြာၿပီး ထြက္ေျပးခဲ့ၾကပါတယ္။ ျဖစ္စဥ္အေစာပုိင္းမွာ လုံျခံဳေရး အျပည့္အ၀ ရယူႏုိင္ျခင္း မရွိေသးတာကုိ အခြင့္ေကာင္းယူၿပီး ဘဂၤါလီအၾကမ္းဖက္သမားေတြက မီး႐ႈိ႕ဖ်က္ဆီးမႈေတြ၊ တုိင္းရင္းသားေတြကုိ သတ္ျဖတ္မႈ စတာေတြကုိ လုပ္ေဆာင္ခဲ့ၾကပါတယ္။

ၾသဂုတ္လကုန္ပုိင္းနဲ႔ စက္တင္ဘာ လဆန္းပုိင္းေတြမွာေတာ့ နယ္ေျမတည္ၿငိမ္မႈကုိ အဆင့္အလုိက္ လုပ္ေဆာင္ႏုိင္ခ်ိန္မွာေတာ့ ဘဂၤါလီေတြဟာ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ဘက္ကုိ အလုံးအရင္းနဲ႔ ထြက္ေျပးတဲ့သတင္းေတြ ထြက္ေပၚခဲ့ပါတယ္။ ႏုိင္ငံတကာ သတင္းစာမ်က္ႏွာေတြမွာလည္း ရခုိင္ေဒသ ပဋိပကၡအတြင္း ျမန္မာႏုိင္ငံမွ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ဘက္သုိ႔ ထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္ၾကတဲ့ ဘဂၤါလီဒုကၡသည္မ်ားအေရးကုိ ေရွ႕တန္းတင္လာခဲ့ၾကတယ္။ လူ႔အခြင့္အေရး ဆုံး႐ႈံးမႈ အေျခအေနေတြကုိ ႏုိင္ငံတကာမွာ ပုိမုိပ်ံ႕ႏွံ႔လာေစခဲ့တယ္။ နယ္ေျမရွင္းလင္းစဥ္ ဘဂၤါလီေတြ ညႇဥ္းပန္း သတ္ျဖတ္ခံရတာ၊ အဓမၼျပဳက်င့္ခံရတာေတြ ရွိတယ္လုိ႔ စြပ္စြဲခ်က္မ်ား ပုိမုိပ်ံ႕ႏွံ႔သြားၿပီး လူမ်ဳိးတုံးသတ္ျဖတ္မႈေတြ ရွိေနတယ္လုိ႔ေတာင္ အေနာက္ႏုိင္ငံေတြက သုံးသပ္ေျပာဆုိမႈေတြ ရွိလာပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ ရခုိင္ျပည္နယ္ ျဖစ္စဥ္အေပၚ အေျခခံၿပီး ျမန္မာႏုိင္ငံရဲ႕ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာကုိ ထိခုိက္ေစႏုိင္တဲ့ ဖိအားေပးမႈေတြကုိပါ လုပ္ေဆာင္ခဲ့ၾကတယ္။ ကုလသမဂၢ လုံျခံဳေရးေကာင္စီမွာ လူ႔အခြင့္အေရးေခါင္းစဥ္ကုိ အသုံးျပဳၿပီး တံခါးပိတ္ေဆြးေႏြးပြဲေတြနဲ႔အတူ ၿဗိတိန္ဦးေဆာင္တဲ့ အေနာက္ႏုိင္ငံေတြက ျမန္မာအစုိးရနဲ႔ တပ္မေတာ္အေပၚ ေ၀ဖန္တုိက္ခုိက္ခဲ့ၾကတယ္။

ရခုိင္ေဒသ ျဖစ္စဥ္ရဲ႕ အစပုိင္းမွာ အစုိးရရဲ႕ တုံ႔ျပန္ေဆာင္ရြက္မႈေတြ အားနည္းခဲ့သလုိ သတင္းထုတ္ျပန္ႏုိင္မႈ လုိအပ္ခ်က္ေတြေၾကာင့္ ႏုိင္ငံတကာမ်က္ႏွာစာမွာ ဘဂၤါလီ အေရးနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး တစ္ဖက္သတ္ စြပ္စြဲမႈေတြကုိ ထိေရာက္ေအာင္ တုံ႔ျပန္ႏုိင္မႈ မရွိသေလာက္ ျဖစ္ခဲ့ရပါတယ္။ ႏုိင္ငံတကာ မီဒီယာေတြမွာ ရခုိင္ေဒသရဲ႕ အၾကမ္းဖက္ခံရမႈ အေျခအေနမွန္ ေပ်ာက္ဆုံးၿပီး ဘဂၤါလီ အေရးသာ ေရွ႕တန္းေရာက္ခဲ့ရတယ္။ တူရကီဒုတိယ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ကုိယ္တုိင္ သတင္းအမွားမ်ား၊ ဓာတ္ပုံအတုမ်ား ျဖန္႔ေ၀ၿပီး ဘဂၤါလီေတြအေပၚ အာဏာပုိင္ေတြက လူမ်ဳိးတုံး သတ္ျဖတ္မႈေတြ လုပ္ေနတယ္လုိ႔ မဟုတ္မမွန္ ျဖန္႔ေ၀မႈေတြအထိ ရွိခဲ့ပါတယ္။

ကုလသမဂၢလုံျခံဳေရးေကာင္စီကလည္း ဘဂၤါလီအေရးကုိ ေရွ႕တန္းတင္ ေဆြးေႏြးခဲ့ၿပီး လူ႔အခြင့္အေရးဆုိင္ရာ Agenda တစ္ရပ္အျဖစ္ ဖိအားေပးခဲ့ပါတယ္။ ကုလသမဂၢ လူ႔အခြင့္အေရးေကာင္စီက ရခုိင္ျပည္နယ္ကုိ လြတ္လပ္ေသာ ႏုိင္ငံတကာ အခ်က္အလက္ ရွာေဖြေဖာ္ထုတ္ေရးအဖြဲ႕ ေစလႊတ္ရန္ အပါအ၀င္ ဖိအားေပးမႈေတြ လုပ္ေဆာင္ခဲ့သလုိ ကုလသမဂၢ လုံျခံဳေရးတပ္ဖြဲ႕၀င္မ်ား ၀င္ေရာက္လာႏုိင္တဲ့ R2P အစီအစဥ္ကုိ လုပ္ေဆာင္ႏုိင္ဖုိ႔ အေျခအေနမ်ဳိးအထိ ပုံေဖာ္ခဲ့ၾကပါတယ္။

(၄) အင္းဒင္လူသတ္မႈသတင္းကုိ အခ်ိန္ကုိက္ ေဖာ္ျပတာလား

႐ုိက္တာသတင္းဌာနအေနနဲ႔ အင္းဒင္ရြာ လူသတ္မႈျဖစ္စဥ္ကုိ အမွန္တရား ေဖာ္ထုတ္ဖုိ႔အတြက္လား၊ ဒါမွမဟုတ္ အျခားရည္ရြယ္ခ်က္တစ္ခုေၾကာင့္ အခ်ိန္ကုိက္ေဖာ္ျပတာလားဆုိတာ ေမးခြန္းထုတ္စရာပါ။

အခု ႐ုိက္တာက ေဖာ္ျပတဲ့ အင္းဒင္ရြာ လူသတ္မႈျဖစ္စဥ္ သတင္းမွာ သတင္းေထာက္ေလးဦး အမည္ကုိ ေဖာ္ျပထားပါတယ္။ အဲဒီထဲက ႏွစ္ဦးျဖစ္တဲ့ ျမန္မာႏုိင္ငံသား ႐ုိက္တာသတင္းေထာက္ ကုိ၀လုံးနဲ႔ ကုိေက်ာ္စုိးဦးတုိ႔ဟာ ဒီဇင္ဘာလ ၁၂ ရက္မွာ အစုိးရရဲ႕ ဖမ္းဆီးထိန္းသိမ္းျခင္း ခံထားရသူေတြ ျဖစ္ပါတယ္။ ရခုိင္ျဖစ္စဥ္နဲ႔ ဆက္ႏႊယ္ေသာ အစုိးရလွ်ဳိ႕၀ွက္ စာရြက္စာတမ္းမ်ား ရယူမႈနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး တရားစြဲဆုိ ဖမ္းဆီးခံထားရတာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီသတင္းမေဖာ္ျပမီ တစ္ရက္အလုိ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၇ ရက္မွာ အေမရိကန္၊ ျပင္သစ္နဲ႔ ၿဗိတိန္အပါအ၀င္ အျခားႏုိင္ငံ ငါးႏုိင္ငံက ျမန္မာႏုိင္ငံမွ ထြက္ေျပးသြားတဲ့ ဘဂၤါလီမြတ္စလင္တုိ႔ရဲ႕ ကံၾကမၼာအေရးကုိ ကုလသမဂၢလုံျခံဳေရးေကာင္စီမွာ ေဆြးေႏြးဖုိ႔ ေတာင္းဆုိခဲ့ပါတယ္။ ေဖေဖာ္၀ါရီလ ၈ ရက္ေန႔မွာေတာ့ ႐ုိက္တာသတင္းဌာနက ရခုိင္ျပည္နယ္ အင္းဒင္ရြာ လူသတ္မႈျဖစ္စဥ္ အေသးစိတ္ကုိ ေဖာ္ျပခဲ့တာပါ။

႐ုိက္တာသတင္းဌာနအေနနဲ႔ အမွန္တရားကုိ ေဖာ္ထုတ္ဖုိ႔အတြက္ဆုိရင္ မိမိသတင္းေထာက္ႏွစ္ဦး ဖမ္းဆီးခံရခ်ိန္ကတည္းက ဒီလုိျဖစ္စဥ္ေတြကုိ သတင္းရယူစုေဆာင္းရင္း အဖမ္းခံရတာျဖစ္တယ္လုိ႔ ထုတ္ျပန္သင့္ပါတယ္။ အစုိးရတာ၀န္ရွိသူေတြ အေနနဲ႔လည္း ဥပေဒအတုိင္း စုံစမ္းစစ္ေဆး အေရးယူႏုိင္ေအာင္ ဘယ္လုိျဖစ္စဥ္ေတြ ရွိတယ္ဆုိတာကုိ အခ်က္အလက္ေတြနဲ႔ ေဖာ္ျပသင့္ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ အဲဒီတုန္းက အခုလုိမေဖာ္ျပခဲ့ဘဲ ႐ုိက္တာသတင္းေထာက္ေတြ အဖမ္းခံရတာ ႏွစ္လနီးပါးခန္႔ၾကာၿပီး ျမန္မာႏုိင္ငံနဲ႔ ပတ္သက္လုိ႔ ကုလသမဂၢလုံျခံဳေရး ေကာင္စီမွာ ေတာင္းဆုိမႈေတြ လုပ္ေဆာင္ေနခ်ိန္နဲ႔ တုိက္ဆုိင္ၿပီး အခ်ိန္ကိုက္ေဖာ္ျပတာဟာ အမွန္တရားကုိ ေဖာ္ထုတ္ဖုိ႔လား၊ တျခားရည္ရြယ္ခ်က္က ဘာလဲဆုိတာ ေမးခြန္းထုတ္စရာပါ။

(၅) ႏုိင္ငံေရးကစားကြက္ ျဖစ္ေနလား

၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လေႏွာင္းပုိင္းမွာ တစ္ေက်ာ့ျပန္ျဖစ္ပြားခဲ့တဲ့ ရခုိင္-ဘဂၤါလီျပႆနာဟာ လူမ်ဳိးေရး၊ ဘာသာေရး ပဋိပကၡဆုိတာေတြအျပင္ အင္အားႀကီးႏုိင္ငံေတြရဲ႕ ႏုိင္ငံေရးကစားကြက္အျဖစ္ ပုံေဖာ္ခံေနရသလား ဆုိတာနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ႏုိင္ငံတကာအေရး ကြၽမ္းက်င္သူေတြက သုံးသပ္ေျပာဆုိမႈေတြ ရွိလာပါၿပီ။

ရခုိင္ျပည္နယ္မွာ ျဖစ္ေပၚခဲ့တဲ့ ဘဂၤါလီကိစၥဟာ ကမၻာလုံးဆုိင္ရာ ပထ၀ီႏုိင္ငံေရးအေျခအေနနဲ႔ မီးေလာင္ရာေလပင့္ လုပ္ခဲ့ပုံေပၚတယ္လုိ႔ Institute of Oriental Studies of The Russian Academy of Sciences ရဲ႕ အေရွ႕ေတာင္အာရွေရးရာဌာနမွဴး Dmitry Mosyakov က ႐ုရွားတီဗီ (RT) ကုိ ေျပာၾကားထားပါတယ္။

ဘဂၤါလီအေရးကိစၥမွာ အခ်က္သံုးခ်က္ရွိၿပီး ပထမအခ်က္က ရခုိင္ေဒသမွာ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ အႀကီးအက်ယ္ ျပဳလုပ္ထားတဲ့ တ႐ုတ္အေရး ကိစၥအေပၚ အေမရိကန္ရဲ႕ ၀င္ေရာက္ ကစားတာျဖစ္ၿပီး ဒုတိယအခ်က္က အေရွ႕ေတာင္အာရွမွာ မြတ္စလင္ အစြန္းေရာက္၀ါဒ ထြန္းကားလာေစဖုိ႔ မီးေမႊးလုိက္တာပါလုိ႔ သုံးသပ္ခဲ့တယ္။ ေနာက္တစ္ခ်က္ကေတာ့ အာဆီယံေဒသက အင္ဒုိနီးရွား၊ မေလးရွားနဲ႔ ျမန္မာႏုိင္ငံအၾကား ေသြးခြဲဖုိ႔ ႀကိဳးပမ္းျခင္းျဖစ္တယ္လုိ႔လည္း Dmitry Mosyakov က သုံးသပ္ထားပါတယ္။

ရခုိင္ေဒသမွာ ေရႊသဘာ၀ ဓာတ္ေငြ႕သုိက္ကဲ့သို႔ အဖိုးတန္ ေရနံနဲ႔ သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႕သုိက္မ်ား ရွိေနျခင္းေၾကာင့္ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံက မ်က္စိက်ခဲ့ၿပီး ရခုိင္ျပည္နယ္ ေက်ာက္ျဖဴ ေရနက္ဆိပ္ကမ္းကေန တ႐ုတ္ႏုိင္ငံ ယူနန္ျပည္နယ္ ခြန္းမိန္ၿမိဳ႕အထိ ဆက္သြယ္ထားတဲ့ ေရနံနဲ႔သဘာ၀ ဓာတ္ေငြ႕ပုိက္လုိင္း စတင္ခဲ့တာျဖစ္ေၾကာင္း၊ အဲဒီစီမံကိန္း ေဆာက္လုပ္ေနစဥ္အတြင္း လူေပါင္းတစ္သိန္းေက်ာ္ ေနရပ္စြန္႔႔ခြာထြက္ေျပးခဲ့ရတဲ့ ရခုိင္-ဘဂၤါလီျပႆနာ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ မွာ ျဖစ္ပြားခဲ့ေၾကာင္း အေရွ႕ေတာင္ အာရွေရးရာဌာနမွဴး Dmitry Mosyakov က ႐ုရွားႏုိင္ငံ Sputnil အြန္လုိင္းမဂၢဇင္း၊ Opinion က႑မွာ ေဖာ္ျပခဲ့ပါတယ္။

မၾကာေသးမီက ျမန္မာႏုိင္ငံနဲ႔ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံအၾကား OBOR သေဘာတူညီခ်က္မူၾကမ္း ခ်ဳပ္ဆုိႏုိင္ခဲ့သလုိ ျမန္မာနဲ႔ ႐ုရွားႏုိင္ငံအၾကား စစ္ဘက္ဆက္ဆံေရး အလ်င္အျမန္ တုိးတက္လာခဲ့ပါတယ္။ ႐ုရွားကာကြယ္ေရး၀န္ႀကီး ျမန္မာႏုိင္ငံကုိ လာေရာက္ခဲ့ၿပီး အဆင့္ျမင့္ တုိက္ေလယာဥ္ SU-30 မ်ား ေရာင္းခ်ရန္ သေဘာတူညီခ်က္ ရရွိခဲ့ပါတယ္။ ဒီအခ်က္ကုိ အေမရိကန္က ျပင္းျပင္းထန္ထန္ ကန္႔ကြက္ခဲ့သလုိ ဘဂၤါလီအေရးနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ႏုိင္ငံတကာ ဖိအားေတြ အမ်ားအျပား ရွိခဲ့ပါတယ္။ တပ္မေတာ္ထိပ္တန္းေခါင္းေဆာင္တခ်ဳိ႕ကုိလည္း အေမရိကန္က ပိတ္ဆုိ႔အေရးယူမႈေတြ ျပဳလုပ္လုိက္ပါတယ္။

(၆) ျပည္တြင္းနဲ႔ ျပည္ပမီဒီယာေတြရဲ႕ မတူညီတဲ့ အေနအထား

မီဒီယာေတြ ရပ္တည္ဖို႔ ခက္ခဲလာတဲ့အခ်ိန္မွာ တခ်ဳိ႕ဟာ အေထာက္အပံ့ခံေတြ ျဖစ္ကုန္တယ္။ ေအာင္ျမင္မႈအရိွဆံုး၊ ေၾကာ္ျငာရရိွမႈနဲ႔ ေစာင္ေရအမ်ားဆံုးျဖစ္တဲ့ Eleven ေတာင္ ရပ္တည္ဖို႔ အေတာ္႐ုန္းကန္ေနရတယ္။ မီဒီယာအမ်ားစုဟာ ရပ္တည္မႈအတြက္ ႐ုန္းကန္ေနၾကရတယ္။ ဒီလိုအခ်ိန္မွာ လစာေဒၚလာ ေထာင္ခ်ီေပး၊ လူေတြအမ်ားအျပား ခန္႔ထားၿပီး သတင္းေတြရဖို႔ လုပ္လာတာေၾကာင့္ ယွဥ္ၿပိဳင္ႏိုင္ဖို႔ ခက္လာတယ္။ အေမရိကန္အစိုးရရဲ႕ ဗီြအိုေအ၊ အာအက္ဖ္ေအ၊ ၿဗိတိန္အစိုးရရဲ႕ ဘီဘီစီ၊ ကာတာအစိုးရရဲ႕ အယ္လ္ဂ်ာဇီးယားစတဲ့ သတင္းဌာနေတြရဲ႕ လုပ္ေဆာင္မႈေတြက သတိျပဳစရာျဖစ္လာတယ္။ ၿပီးေတာ့ တခ်ဳိ႕သတင္းဂ်ာနယ္ႀကီးေတြ၊ သတင္းစာေတြကိုယ္တိုင္ ဂ်ာနယ္လစ္ထရိန္နင္ဆိုတဲ့ေခါင္းစဥ္ေအာက္မွာ အေထာက္အပံ့ေတြ ယူတာမ်ဳိးေတြ ရိွလာတယ္လို႔ ၾကားလာရတယ္။ ဒီလို အေထာက္အပံ့ေတြက ဘယ္အတြက္ေပးတာလဲ။ ဒီမိုကေရစီအတြက္၊ ဂ်ာနယ္လစ္ဇင္ ဖြံ႕ၿဖိဳးဖို႔အတြက္ဆိုရင္ ျပႆနာမရိွႏုိင္ေပမဲ့ ဘဂၤါလီကိစၥနဲ႔ ဘာသာေရးကိစၥကိုပဲ အဓိကေဇာင္းေပးတာမ်ဳိး၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဆိုတာကို အေၾကာင္းျပၿပီး စစ္တပ္ဆန္႔က်င္ေရး၊ ျပည္ေထာင္စု မတည္မၿငိမ္ျဖစ္ေအာင္ လုပ္ေရးေတြအတြက္ ဆုိရင္ေတာ့ အႏၲရာယ္ရိွတာ အမွန္ပဲ။ Geo-politics အရ တ႐ုတ္လိုႏိုင္ငံရဲ႕ အိမ္နီးခ်င္းအျဖစ္ ရိွေနတဲ့ ျမန္မာႏုိင္ငံမွာ ျပည္တြင္းေရး မတည္မၿငိမ္ျဖစ္ရင္ အႏၲရာယ္ရိွတယ္။ ဒီလိုအေျခအေနမွာ အစိုးရအေနနဲ႔ ျပည္တြင္းမီဒီယာေတြကို အကာအကြယ္ေပးရမယ့္အစား ျပည္တြင္းမီဒီယာေတြကို ဖိႏွိပ္၊ သတင္းသမားေတြကို ဖိႏွိပ္တာမ်ဳိးကေတာ့ မျဖစ္သင့္ပါဘူး။ ျပည္ပမီဒီယာေတြနဲ႔ အင္အားျခင္းမမွ်စြာ ၿပိဳင္ဆိုင္ေနရတဲ့ ျပည္တြင္းမီဒီယာေတြကို အားမေပးခဲ့ေလေတာ့ ျပည္ပမီဒီယာေတြရဲ႕ တစ္ဖက္သတ္ ေဖာ္ျပခ်က္ေတြကို တံု႔ျပန္ရာမွာ ထိေရာက္မႈ အားနည္းခဲ့ရပါတယ္။

တကယ္ေတာ့ ႐ိုက္တာရဲ႕ အခုလို လုပ္ေဆာင္မႈဟာ အဆိပ္ရည္ အျပည့္နဲ႔ ပံုးလိုပါပဲ။ သတင္းအတြက္ ႐ိုးသားမႈရိွတယ္ဆိုရင္ ဒီကိစၥကို ပေရာ္ဖက္ရွင္နယ္ပီပီသသ ေဖာ္ထုတ္ရမယ့္အခ်ိန္က အခုမွမဟုတ္ပါဘူး။ ႐ိုက္တာက သတင္းသမားႏွစ္ေယာက္ အဖမ္းခံရတဲ့ အခ်ိန္မွာ လုပ္သင့္တာပါ။ အေစာႀကီးကတည္းက ဒီလိုေတြျဖစ္တာပါလို႔ Defend လုပ္သင့္တယ္။ ဂ်ာနယ္လစ္ဇင္ကိစၥမွာ ကိုယ့္သတင္းေထာက္ေတြဘက္က ျပတ္ျပတ္သားသား ရပ္တည္ရမယ္။ ဒီလိုမ်ဳိး ဥပေဒမဲ့ လူသတ္မႈေတြ မရိွသင့္ဘူး။ ဒါေၾကာင့္ ဥပေဒမဲ့ လူသတ္မႈျဖစ္ရင္ စံုစမ္းစစ္ေဆးႏိုင္ဖို႔ ဒီေနရာမွာသာမက တျခားေနရာေတြမွာလည္း စံုစမ္းစစ္ေဆးေပးႏိုင္ဖို႔ က်င့္၀တ္နဲ႔အညီ လုပ္ေဆာင္သင့္တယ္။

ဒါေပမဲ့ ဒီလိုအခ်ိန္မ်ဳိးမွ ေဖာ္ျပတဲ့အတြက္ ေမးခြန္းထုတ္စရာေတြ ျဖစ္ေစပါတယ္။ ႐ိုက္တာအေနနဲ႔ သတင္းရယူစုေဆာင္းပံု၊ သတင္းတင္ဆက္ပံုက ႐ိုးသားမႈရိွရဲ႕လား။ ဂ်ာနယ္လစ္ဇင္က်င့္၀တ္ကို ေက်ာ္လြန္ၿပီး လုပ္ခဲ့တယ္လို႔ ယူဆစရာ ရိွေနတယ္။ ဒီသတင္းနဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ အခ်က္အလက္ရရိွခဲ့တာက စက္တင္ဘာလ အေစာပိုင္းျဖစ္ေနၿပီး ႐ိုက္တာသတင္းေထာက္ႏွစ္ေယာက္ အဖမ္းခံရတာက ဒီဇင္ဘာ ၁၂ ရက္မွပါ။ ရရိွထားတဲ့ အခ်က္အလက္ေတြအရ သတင္းအတြက္ လံုေလာက္ေနခ်ိန္မွာ ရဲတပ္ဖြဲ႕၀င္ေတြနဲ႔ ဘာလို႔ထပ္ဆက္သြယ္သလဲဆိုတာ စိတ္၀င္စားစရာပါ။ ရဲတပ္ဖြဲ႕၀င္ေတြဆီက ရႏိုင္တာေတြထဲမွာ ႏိုင္ငံေတာ္လံုျခံဳေရးဆုိင္ရာ လွ်ိဳ႕၀ွက္ခ်က္ေတြ ရိွႏိုင္ပါတယ္။ အဲလိုအခ်က္ေတြ ရလာခဲ့မယ္ဆိုရင္ေတာင္ တရား၀င္ျဖစ္ေအာင္ လုပ္ေဆာင္သင့္ပါတယ္။ ၿပီးေတာ့ ႐ိုက္တာသတင္းေထာက္ႏွစ္ဦး ဖမ္းဆီးစစ္ေဆးခံရမႈနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး အေစာဆံုး ေၾကညာခ်က္ထုတ္တာ အေမရိကန္သံ႐ံုးက ျဖစ္ပါတယ္။ ၿပီးေတာ့ ေနာက္ဆက္တြဲေၾကညာခ်က္ေတြ ထုတ္ျပန္သလို ရခိုင္ေကာ္မရွင္မွာပါတဲ့ ဘီရစ္ခ်က္ဆန္ကိုယ္တိုင္ ထုတ္ေဖာ္ေတာင္းဆိုတဲ့အထိ အေမရိကန္ေတြရဲ႕ ပါ၀င္ပတ္သက္မႈကလည္း စိတ္၀င္စားစရာ ျဖစ္ေနပါတယ္။

ေသခ်ာတာက ႐ိုက္တာရဲ႕ သတင္းေဖာ္ျပသင့္တဲ့ အခ်ိန္ဟာ ဒီလိုအခ်ိန္မဟုတ္ပါဘူး။ ဒါေၾကာင့္ ဒီသတင္းတင္ဆက္ပံုဟာ ႐ိုးသားမႈမရိွဘူး၊ က်င့္၀တ္ထက္ေက်ာ္လြန္ လုပ္ေဆာင္ထားတယ္၊ ျမန္မာႏုိင္ငံကို အျပစ္မေရာက္ေရာက္ေအာင္၊ အစိုးရ၊ တပ္မေတာ္နဲ႔ ရခိုင္လူမႈအသိုင္းအ၀ိုင္းသာမက ျမန္မာႏိုင္ငံသားေတြနဲ႔ ဗုဒၶဘာသာ၀င္ေတြအေပၚ သိကၡာမက်က်ေအာင္ ရည္ရြယ္ခ်က္ရိွရိွ ခ်ိန္သားကိုက္ လုပ္ေဆာင္သလို ျဖစ္ေနတယ္။ Agenda Setting ခ်ၿပီးလုပ္သလို ျဖစ္ေနတယ္။

ကြၽန္ေတာ္တို႔အေနနဲ႔ ႐ိုက္တာသတင္းေထာက္ႏွစ္ေယာက္ကို ေထာင္ဒဏ္ႏွစ္ရွည္ ခ်မွတ္ႏိုင္တဲ့ ပုဒ္မႀကီးမ်ဳိးနဲ႔ တရားစြဲဆိုဖမ္းဆီးထားတာကို လက္မခံဘူး၊ ကန္႔ကြက္ပါတယ္။ ဂ်ာနယ္လစ္ေတြကို ဖိႏွိပ္ၿပီး လြတ္လပ္စြာ ေရးသားေဖာ္ထုတ္ခြင့္ေတြကို ကန္႔သတ္ဖိႏွိပ္တာေတြ အားလံုးကို ကန္႔ကြက္ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ က်င့္၀တ္ကိုေက်ာ္လြန္ၿပီး ႐ိုးသားမႈမရိွတာမ်ဳိးကိုေတာ့ ေထာက္ျပရမွာပါ။ လံုျခံဳေရးေကာင္စီက တစ္ဆင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံကို အေရးယူ ေဆာင္ရြက္ေအာင္ တမင္အကြက္ခ်ၿပီး ျမန္မာႏုိင္ငံမွာ R2P ျဖစ္လာေအာင္၊ Safe Zone ေတြ ျဖစ္လာေအာင္၊ အၾကမ္းဖက္မႈေတြ တိုးပြားလာေအာင္ လံႈ႔ေဆာ္တဲ့သေဘာမ်ဳိးနဲ႔ ရခိုင္အေရးနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံကို သိကၡာက်ေအာင္ ျမန္မာ့လူ႔အဖြဲ႕အစည္းကို သိကၡာခ်ဖို႔ ရည္ရြယ္ခ်က္ရိွရိွ လုပ္ေဆာင္မႈမ်ဳိးကိုေတာ့ လံုး၀လက္မခံႏိုင္ပါဘူး။ ဒါေၾကာင့္ အခုလို အေျခအေနနဲ႔ အခ်ိန္အခါမ်ဳိးမွာ ႐ိုက္တာရဲ႕ အင္းဒင္ေက်းရြာျဖစ္စဥ္ ေဖာ္ျပမႈဟာ အဆိပ္ရည္အျပည့္နဲ႔ပံုးလို႔ပဲ ဆိုရမွာပါ။

writer: ေ၀ၿဖိဳး၊ မင္းမင္းစိုး
February 11, 2018
Eleven Media Group.
Share it:

ARSA

Article

Featured

Myanmar

Opinion

R2P

Safe Zone

Post A Comment:

0 comments: