ပလတ္စတစ္ထိုင္ခံုႏွစ္လံုးလက္ခံယူခဲ႕သည္႕ ဘူးသီးေတာင္ၿမိဳ႔နယ္ လဝကဦးစီးမွဴးကို ေဒသေျပာင္းေရႊ႔ခဲ႕ဟု ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးေျပာ

Share it:


ရန္ကုန္၊ စက္တင္ဘာ ၁၂-ႏိုင္ငံ သားစိစစ္ေရးကတ္ျပားေလွ်ာက္ထားသူထံမွ ပလတ္စတစ္ထိုင္ခံု ႏွစ္လံုးလက္ခံရယူခဲ့သည့္ ဘူးသီးေတာင္ၿမိဳ႕နယ္ လဝကဦးစီးမွဴးကို ေဒသေျပာင္းေရႊ႕ခဲ့ေၾကာင္း အလုပ္ သမား၊ လူဝင္မႈႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ ျပည္သူ႔အင္အားဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဦးသိန္းေဆြက ေျပာသည္။

စက္တင္ဘာ ၁၂ ရက္ ျပည္ သူ႔လႊတ္ေတာ္အစည္းအေဝးတြင္ ဘူးသီးေတာင္မဲဆႏၵနယ္မွ ဦးေအာင္ ေသာင္းေရႊက""ဘူးသီးေတာင္ၿမိဳ႕ နယ္တြင္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ေန ေသာ ၿမိဳ႕နယ္လဝကဦးစီးမွဴးသည္ ေဒသခံတိုင္းရင္းသားမ်ားအားႏိုင္ ငံသားစိစစ္ေရးကတ္ျပားျပဳလုပ္ ရာတြင္ လုပ္ပိုင္ခြင့္ကိုအလြဲသံုးစား ျပဳလုပ္ၿပီး ေငြေၾကးတံစိုးလက္ေဆာင္ ေတာင္းခံျခင္းအား အေရးယူေပး ရန္ အစီအစဥ္ရွိမရွိ""ေမးျမန္းမႈကို ၄င္းက ျပန္လည္ေျဖၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္ သည္။

""ႏုိင္ငံသားစိစစ္ေရးကတ္ျပား ေလွ်ာက္ထားသူထံမွ ပလတ္စတစ္ ထိုင္ခံုႏွစ္လံုးလက္ခံရယူခဲ့သည့္ၿမိဳ႕ နယ္လဝကဦးစီးမွဴးကို ယခုလ ၅ ရက္ေန႔က ႐ံုးအမိန္႔ထုတ္ျပီး ေဒသ ေျပာင္းေရႊ႕တာဝန္ခ်ထားေပးခဲ့ပါတယ္ ""ဟု၄င္းကေျပာသည္။ႏိုင္ငံသားစိစစ္ေရးကတ္ျပား လာေရာက္ေလွ်ာက္ထားသည့္ သူ ေမာင္ကိုေဇာ္ဦးမွ ရပ္ေဝးမွလာ ေရာက္သည့္ေလွ်ာက္လႊာရွင္မ်ား အဆင္ေျပစြာနားေနႏိုင္ေရးအတြက္ ၿမိဳ႕နယ္လဝကမွဴး၏ ေတာင္းဆိုမႈ ေၾကာင့္ ပလတ္တစ္ထိုင္ခံုႏွစ္လံုး ေပးအပ္ခဲ့မႈကိုျပဳခဲ့ရေၾကာင္း၊ ယင္း ပလတ္စတစ္ထိုင္ခံုႏွစ္လံုးကိုလည္း ပဲ ၿမိဳ႕နယ္မွဴးကလက္ခံၿပီး ႐ံုးမွာ ထားရွိခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ လုပ္ထံုးလုပ္ နည္းေတြ မွားယြင္းေၾကာင္း စိစစ္ ေတြ႕ရွိေၾကာင္း ၄င္းကေျပာသည္။

အဆိုပါလဝက ဦးစီးမွဴးမွာ ဘူးသီးေတာင္ၿမိဳ႕နယ္တြင္ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာ၂၁ ရက္က ေရာက္ ရွိတာဝန္ထမ္းေဆာင္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး၊
ေဒသခံတိုင္းရင္းသားမ်ားက ႏိုင္ငံ သားစိစစ္ေရးကတ္ျပားမ်ားျပဳလုပ္ ရာတြင္ ေငြေၾကးတံစိုးလက္ေဆာင္ ေပးရၿပီး အေၾကာင္းအမ်ိဳးမ်ိဳးျပကာ ႐ံုးခ်ိန္းအႀကိမ္ႀကိမ္သြားေရာက္ေန ရျခင္းေၾကာင့္ ေငြကုန္ေၾကးက်မ်ား ကာ အခ်ိန္မီမရပဲအခက္အခဲေတြ႕ ေနရေၾကာင္း တိုင္ၾကားလာသည့္ အတြက္ အဂတိလိုက္စားမႈ တိုက္ ဖ်က္ေရးေကာ္မရွင္ထံသို႔(၂၀၁၈)ခုႏွစ္ ေမ ၁၄ ရက္က တိုင္ၾကားခဲ့ ေၾကာင္း ဘူးသီးေတာင္မဲဆႏၵနယ္ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးေအာင္ေသာင္းေရႊကေျပာ သည္။

အဂတိလိုက္စားမႈတိုက္ဖ်က္ ေရးေကာ္မရွင္႐ံုးမွဝန္ႀကီးဌာနကိုရက္ေပါင္း ၆၀ အတြင္း ေဆာင္ ရြက္ေနမႈအေျခအေနမ်ား တင္ျပ ေပးရန္အေၾကာင္းၾကား စာမိတၲဴကို ゞင္းထံေပးပို႔ခဲ့ေသာ္လည္း ရက္ ေပါင္း၆၀ ျပည့္သည္အထိတစ္စံု တစ္ရာအေၾကာင္းျပန္ၾကားျခင္းမရွိသည့္အတြက္ ဩဂုတ္ ၇ ရက္ တြင္ ဒုတိယအႀကိမ္ထပ္မံတိုင္ၾကား ခဲ့ရေၾကာင္း၄င္းက ဆက္လက္ ေျပာသည္။

ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးဦးသိန္း ေဆြက""တိုင္ၾကားတဲ့ရက္ ၆၀ အတြင္း ကြ်န္ေတာ္တို႔ သက္ဆိုင္ရာကိုေျဖ ၾကားဖို႔ ကန္႔သတ္ခ်က္ရွိတာကေတာ့ တိုင္ၾကားတဲ့လူသက္ေသမ်ားကိုကြ်န္ေတာ္တို႔ေခၚယူတဲ့အခါမွာ မ ျပည့္စံုတဲ့အတြက္ၾကန္႔ၾကာခဲ့ျခင္း ျဖစ္ပါတယ္""ဟုေျဖၾကားခဲ့သည္။

အလားတူမျဖစ္ေစရန္အတြက္ လည္း ဝန္ထမ္းအဆင့္ဆင့္ကို ၫႊန္ ၾကားထားျပီးျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ဌာနအေနျဖင့္ အေလးထာ းၾကပ္မတ္ လုပ္ေဆာင္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္းゞင္းကေျပာသည္။ဝန္ထမ္းမ်ားမွမိမိတို႔လုပ္ပိုင္ ခြင့္ကို အလြဲသံုးစားေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ တံစိုးလက္ေဆာင္ေတာင္းခံျခင္း မ်ားကို လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ မ်ားအေနျဖင့္ အခ်ိန္မေရြးတိုင္ၾကား ႏိုင္ၿပီး ႏိုင္ငံဝန္ထမ္းနည္းဥပေဒ၊ ဥပေဒမ်ားႏွင့္အညီထိေရာက္စြာအေရးယူသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ၄င္း ကေျပာသည္။

NT
Democracytoday
Share it:

Buthitaung

Featured

Myanmar

News

Political

Post A Comment:

0 comments: