ရန္ကုန္-မႏၲေလး ရထားတစ္စင္း ထပ္တိုး ေျပးဆြြဲမည္

Share it:
ရန္ကုန္-မႏၲေလးလမ္းပုိင္းကုိ မနက္ျဖန္ (စက္တင္ဘာ ၂)မွ စတင္ကာ ရထားတစ္စင္း ထပ္တိုး ေျပးဆြြဲမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ျမန္မာ့မီးရထား မွသတင္းရရိွသည္။
ရန္ကုန္-မႏၲေလးလမ္းပိုင္း၌ အမွတ္(၃) အဆန္အျမန္ရထားႏွင့္ အမွတ္ (၄)အစုန္အျမန္ရထားမ်ားကို ခရီးသြားျပည္သူမ်ား သြားလာမႈ အဆင္ေျပေစေရးအတြက္ ျပန္လည္ေျပးဆြဲေပးသြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ျမန္မာ့မီးရထား၊ တုိင္း(၇)သြားလာေရးဌာန တာဝန္ရိွသူတဦးကေျပာသည္။
အမွတ္(၃)အဆန္အျမန္ရထားသည္ ရန္ကုန္ဘူတာႀကီးမွ ည ၁၀နာရီတြင္ ထြက္ခြာျပီး မနက္ ၆နာရီတြင္ ေရတာရွည္သို႔ ေရာက္ရွိမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ထိုမွတဆင့္ တပ္မေတာ္မွအကူအညီေပးသည့္ Busကားမ်ားျဖင့္ ဆြာဘူတာသို႔ သြားေရာက္၍ ရထားေျပာင္းစီးရမည္ ျဖစ္ၿပီး ဆြာဘူတာမွ မနက္၈နာရီ ထြက္ခြာျပီး မႏၲေလးသို႔ ညေန ၄နာရီ ေရာက္ရွိမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ၄င္းကေျပာသည္။
အလားတူ အမွတ္(၄)အစုန္အျမန္ရထားသည္လည္း မႏၲေလးမွ ည၁၀နာရီထြက္ကာ ဆြာသို႔ မနက္၆နာရီတြင္ ေရာက္ရိွမည္ျဖစ္ၿပီး ထိုမွတဆင့္ ကားေျပာင္းစီး၍ေရတာရွည္မွ မနက္၈နာရီ ထြက္ကာ ရန္ကုန္သို႔ ညေန၄နာရီ ေရာက္ရွိမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ယင္းဌာနမွတာဝန္ရိွသူကေျပာသည္။
ထို႔အျပင္ စက္တင္ဘာ ၂ရက္ေန႔မွ စ၍ ရန္ကုန္-ေတာင္ငူၾကား ေျပးဆြဲ ေနသည့္ အဆန္အထူးရထားသည္ ရန္ကုန္မွ ညေန၃နာရီတြင္ အခ်ိန္ေျပာင္း၍ ထြက္ခြာေပးမည္ျဖစ္ျပီး ေတာင္ငူသို႔ ည၉နာရီ၁၅ မိနစ္တြင္ ေရာက္ရွိမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ၊ အလားတူ အစုန္အထူးရထားကိုလည္း ေတာင္ငူမွ ည ၁၀နာရီ၃၀မိနစ္ တြင္ အခ်ိန္ေျပာင္း၍ ထြက္ခြာေပးမည္ ျဖစ္ျပီး ရန္ကုန္သို႔ မနက္၅နာရီတြင္ ေရာက္ရွိမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။
အစုန္/အဆန္အထူးရထား ရပ္တန္႔ေပးမည့္ဘူတာမ်ားမွာ ရန္ကုန္ႏွင့္ေတာင္ငူၾကားရွိ တိုးေၾကာင္ကေလး ၊ပဲခူး၊ ဒိုက္ဦး၊ ျပြန္တန္ဆာ၊ ေညာင္ေလးပင္၊ ပိန္းဇလုတ္၊ ေက်ာက္တံခါး ၊ ပဲႏြယ္ကုန္း ၊ ကညြတ္ကြင္း၊ ျဖဴး ၊
ေဇယ် ဝတီဘူတာမ်ား ျဖစ္ေၾကာင္း အထက္ပါ တာဝန္ရိွသူကေျပာသည္။

ယင္းအျပင္ ျသဂုတ္ ၃၁ရက္ေန႔မီွ စတင္ေျပးဆြဲခ့ဲသည့္ အမွတ္၁၁အဆန္/၁၂အစုန္ (ရန္ကုန္-မႏၲေလး) အျမန္ရထားမ်ားႏွင့္ ပ် ဥ္မနား- မႏၲေလးၾကား ေျပးဆြဲေနသည့္ အစုန္/အဆန္အထူးရထားမ်ား ကိုလည္း ယခင္အတိုင္း ဆက္လက္ေျပးဆြဲေပးသြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ျမန္မာ့မီးရထားမွသိရသည္။
One News Myanmar
Share it:

Featured

Local

LocalNews

Myanmar

News

Regional

Train

Post A Comment:

0 comments: