ဂုတ္တြင္းတံတား စီမံကိန္းမွာ ႏိုင္ငံေတာ္စီမံကိန္း ျဖစ္ျခင္းေၾကာင့္ ေျမယာေလ်ာ္ေၾကး မယူသူမ်ား ညိႇႏႈိင္းမရပါက ဥပေဒအရ ဆက္လက္ လုပ္ေဆာင္မည္ဟု ေဆာက္လုပ္ေရး ဒုဝန္ႀကီး ဆို

Share it:

ရန္ကုန္

ဂုတ္တြင္းတံတားစီမံကိန္းသည္ ႏိုင္ငံေတာ္စီမံကိန္းျဖစ္ျခင္းေၾကာင့္ ေျမယာ ေလ်ာ္ေၾကးမယူသူမ်ားအား ညိႇႏႈိင္းမရပါက ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္သြားမည္ဟု ေဆာက္လုပ္ ေရးဝန္ႀကီးဌာနမွ ဒုတိယဝန္ႀကီး ဦးေက်ာ္လင္းက ယေန႔က်င္းပသည့္ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ အစည္းအေဝးတြင္ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

အဆိုပါစီမံကိန္းတြင္ ေျမေလ်ာ္ေၾကးမယူသူ ၆၂ ဦးရွိၿပီး လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားအေနျဖင့္လည္း နားခ်ေပးရန္ႏွင့္ ေလ်ာ္ေၾကးမယူပါက ေျမသိမ္းဥပေဒအတိုင္းသာ ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။ ရွမ္းျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္းရွိ ေနာင္ခ်ဳိၿမိဳ႕ ၿမိဳ႕ေရွာင္လမ္းစီမံကိန္း (သို႔မဟုတ္) ဂုတ္တြင္း တံတားသစ္ ခ်ဥ္းကပ္လမ္းစီမံကိန္းႏွင့္ပတ္သက္၍ ရွမ္းျပည္နယ္၊ မဲဆႏၵနယ္(၄)ကိုယ္စားလွယ္ ဦးစိုင္းအုန္းေက်ာ္၏ ေမးျမန္းခ်က္ကို စက္တင္ဘာ ၅ ရက္တြင္ က်င္းပသည့္ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္အစည္းအေဝး၌ ေဆာက္လုပ္ေရးဝန္ႀကီးဌာနမွ ဒုတိယဝန္ႀကီးက ျပန္လည္ ေျဖၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

''လမ္းပိတ္ဆို႔မႈေတြက မႏၲေလးနဲ႔ မူဆယ္ျပည္ေထာင္စုလမ္းမႀကီးေပၚမွာ ျဖစ္ေနတယ္။ ေလ်ာ္ေၾကးေတြ မယူေတာ့ဘူးဆိုရင္လဲ ရွမ္းျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕ကေနၿပီးေတာ့ ၁၈၉၄ ခုႏွစ္ ေျမသိမ္းအက္ဥပေဒနဲ႔အညီ ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္သြားခြင့္ျပဳေရးအတြက္ ရွမ္းျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕ကေန ျပည္ေထာင္စုအစိုးရအဖြဲ႕ကို တင္ျပၿပီး ခြင့္ျပဳမိန္႔ရရွိထား တဲ့အတြက္ ေလ်ာ္ေၾကးမယူဘူးဆိုရင္လည္း ဒီပေရာဂ်က္ကေတာ့ ႏိုင္ငံေတာ္စီမံကိန္း ျဖစ္တဲ့အတြက္ ဆက္လက္ၿပီး ၁၈၉၄ ဥပေဒနဲ႔ ဆက္လက္ၿပီးသြားရမယ့္စီမံကိန္းျဖစ္ပါတယ္''လို႔ ဒုဝန္ႀကီး ဦးေက်ာ္လင္းက ေျပာသည္။

အဆိုပါစီမံကိန္းတြင္ ေက်ာက္မဲၿမိဳ႕နယ္အတြင္းမွ စိုက္ပ်ဳိးေျမဧရိယာေပါင္း ၁၆၉ ဒသမ ၉၉ ဧကႏွင့္ ေနာင္ခ်ဳိၿမိဳ႕နယ္အတြင္းမွ စိုက္ပ်ဳိးေျမ၊ သစ္ေတာေျမ ၃၂၉ ဒသမ ၇၄ ဧက ပါဝင္ၿပီး ¤င္းထဲတြင္ ေျမ ၃၆ ဒသမ ၃၅ ဧကသည္ အစိုးရအဖြဲ႕အစည္းပိုင္ျဖစ္ျခင္း ေၾကာင့္ ေျမယာေလ်ာ္ေၾကးေပးရန္ မလိုေသာ္လည္း က်န္ေျမ ၃၆၃ ဒသမ ၃၈ ဧကအတြက္ ေတာင္သူ ၂၈၃ ဦးကို ေလ်ာ္ေၾကးေငြ စုစုေပါင္း ၆ ဒသမ ၁၇၃ ဘီလီယံ ေပးေလ်ာ္ရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။ လက္ရွိကာလအထိ ေတာင္သူ ၂၁၄ ဦး၏ ေျမဧကေပါင္း ၃၃၃ ဒသမ ၈၁ အတြက္သာ က်ပ္ ၄ ဒသမ ၄၁၇ ဘီလီယံ ေပးေလ်ာ္ထားၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း ဒုတိယ ဝန္ႀကီးက ဆက္လက္ေျပာဆိုသည္။

ေဒသခံေတာင္သူမ်ားႏွင့္ စီမံကိန္းေဆာင္ရြက္သူေတြအၾကား အျငင္းပြားဖြယ္ရာကိစၥမ်ား ျဖစ္ေပၚေနေၾကာင္း၊ စီမံကိန္းႏွင့္ပတ္သက္၍ စာရင္းျပဳစုရာတြင္ အားနည္းခ်က္မ်ား ရွိေနၿပီး ထိခိုက္နစ္နာသူမ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆံုရွင္းလင္းျခင္းအပိုင္းမွာလည္း လြန္စြာအားနည္း ေနတာကို ေတြ႕ရွိရေၾကာင္း လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ ဦးစိုင္းေက်ာ္ျမင့္က ထည့္သြင္း ေမးျမန္းခဲ့သည္။

ေဌးေဌး

#theyangontimes
Share it:

Bridge

Business

Featured

Local

LocalNews

Myanmar

News

Project

Regional

Post A Comment:

0 comments: