ေရႊတိဂံုေစတီေတာ္ျမတ္ႀကီးတြင္ကပ္လွဴထားသည့္ ေရႊျပားမ်ားတြင္ေရႊစင္ပါဝင္မႈနည္းပါးသည္ဟူေသာသတင္း ေရႊတိဂံုေဂါပကအဖြဲ႔ျငင္းဆို

Share it:


ရန္ကုန္၊ စက္တင္ဘာ ၁၂- ေရႊတိဂံုေစတီေတာ္ျမတ္ႀကီးတြင္ ကပ္လွဴထားေသာ ေရႊျပားမ်ားတြင္ ေရႊစင္ပါဝင္မႈနည္းပါးသည္ ဟူ၍သတင္းမ်ား ထြက္ေပၚေနမႈႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ေရႊတိဂံု ေဂါပကအဖြဲ႕ကျငင္းဆိုလိုက္ၿပီး ေရာင္ေတာ္ဖြင့္စဥ္ဓာတ္ျပဳမႈ ေၾကာင့္ ညိဳမည္းသြားခဲ့ေသာ ၾကာေမွာက္ၾကာလန္မ်ားကို ျပန္လည္စစ္ေဆးျခင္းႏွင့္ လဲလွယ္ျခင္းမ်ားကို ျပဳလုပ္သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိရသည္။

လတ္တေလာတြင္ ေရႊ တိဂံုေစတီေတာ္ႀကီးတြင္ ကပ္လွဴ ထားေသာေရႊျပားမ်ားမည္းသြားျခင္း သည္ ေရႊစင္ပါဝင္မႈနည္းပါးလာ ျခင္းတို႔ရွိလာေၾကာင္း စသျဖင့္ေျပာ ဆိုေဝဖန္မႈမ်ားရွိေနေၾကာင္း သိရ သည္။ေရႊတိဂံုေဂါပကအဖြဲ႕၊ ႐ံုးအဖြဲ႕ မွဴးဦးထြန္းေအာင္ေငြက""ေရႊတိဂံု ေစတီေတာ္မွာက က်န္တဲ့ေစတီ ေတာ္ႀကီးတစ္ခုလံုးကိုေတာ့ ေရႊ သားအစစ္ကိုျပားၿပီး ၁၆ ပဲရည္ အျပည့္ကပ္လွဴပါတယ္။ အလဲခံရ တာလည္းမရွိပါဘူး။ လက္ရွိထြက္ ရွိေနတဲ့ေကာလာဟလေတြက မ ဟုတ္ပါဘူး""ဟု စက္တင္ဘာ ၁၂ ရက္တြင္ေျပာသည္။

သာသနာေရးႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈ ဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး သူရဦးေအာင္ကိုကလည္း ေရႊတိဂံု ရွိ ေရႊသကၤန္းမ်ားမည္းလာသည္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေရႊရည္ျပန္လည္စစ္ ေဆးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ယခုရက္ ပိုင္းက မီဒီယာတစ္ခ်ိဳ႕ထံေျပာၾကား ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

လက္ရွိတြင္ ေရႊတိဂံုေစတီ ေတာ္ႀကီးရွိ ၾကာေမွာက္ၾကာလန္ မ်ားကိုမူ လဲလွယ္သြားမည္ျဖစ္ၿပီး ယင္းၾကာေမွာက္ၾကာလန္မ်ားသည္ ေၾကးျပားေရႊအစစ္အရည္စိမ္Gold Coating ျဖင့္ ျပဳလုပ္ထားျခင္းျဖစ္ ၿပီး ေရာင္ေတာ္ဖြင့္စဥ္ဓါတ္ျပဳမႈျဖစ္ ခဲ့ေသာေၾကာင့္ ညိဳမည္းသြားသျဖင့္ ျပန္လည္စစ္ေဆးျခင္းႏွင့္ လဲလွယ္ ျခင္းမ်ားကိုျပဳလုပ္သြားမည္ျဖစ္ ေၾကာင္း ေရႊတိဂံုေဂါပကအဖြဲ႕ထံမွ သိရသည္။

အဆိုပါၾကာေမွာက္ၾကာလန္ မ်ားညိဳမည္းသည္ႏွင့္ပတ္သက္၍ ၾကာေမွာက္ၾကာလန္မ်ားကို ျပဳလုပ္ ေပးေသာ ကန္ထ႐ိုက္အားအေလ်ာ္ ေတာင္းသြားမည္ဟုဆိုသည္။

""ၾကာေမွာက္ ၾကာလန္ေနရာ မွာေတာ့ အရင္ကေရႊမ်က္ပါးခ် တယ္။ ေနာက္ပိုင္းမွာ ေၾကးျပားကို ေရႊအစစ္အရည္စိမ္ ြသိူ ဃသေအငညါ နဲ႔ျပဳလုပ္ထားခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။ ျပဳ လုပ္ကာစမွာစမ္းသပ္ၿပီးျပဳလုပ္ တာဆိုေတာ့ အရည္အေသြးေတာ့ သိပ္မေကာင္းခဲ့ပါဘူး။ ဒါ့အျပင္ ေရာင္ေတာ္ဖြင့္ဖို႔လုပ္ခဲ့ရာက ဆိုင္ ယာႏိုက္ဓာတ္ျပဳလို႔ ၾကာေမွာက္ ၾကာလွန္မွာရွိတဲ့ ေရႊစင္ျပားေတြညိဳ မည္းသြားျခင္းျဖစ္ပါတယ္။ ဒါ့နဲ႔ ပတ္သက္လို႔ စစ္ေဆးေရးအဖြဲ႕(နည္း ပညာတကၠသိုလ္မွ သတၲဳပညာရွင္ ပါဝင္ေသာအဖြဲ႕)က ေရႊပါဝင္ႏႈန္း ကိုစစ္ေဆးၿပီး ဒါကိုအသံုးျပဳလို႔မရ ေတာ့ဘူးဆိုရင္ၾကာေမွာက္ၾကာ လန္ေတြကို အသစ္ျပန္လဲသြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ျပဳလုပ္ေပးတဲ့ ကန္ ထ႐ိုက္ဆီကေနလည္း အေလ်ာ္ ေတာင္းသြားဖို႔ရွိပါတယ္""ဟု ဦးထြန္း ေအာင္ေငြက ေျပာသည္။

ေရႊျပားအစစ္ကို ၾကာေမွာက္ ၾကာလန္ပံုစံပံုေဖာ္ကပ္လွဴရန္မွာ ကုန္က်စရိတ္အလြန္မ်ားသလိုလုပ္ ႏိုင္ရန္လည္း အရမ္းခက္ခဲမႈမ်ားရွိ ေသာေၾကာင့္ ပိုမိုေကာင္းမြန္ေသာ စနစ္မ်ားျဖင့္ ၾကာေမွာက္ၾကာလန္ ကို ၁၅ ႏွစ္ခံမည့္ ေၾကးျပားကိုေရႊ အစစ္အရည္စိမ္ ြGold Coating ျပန္လုပ္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။ 

""ေလာေလာဆယ္ေတာ့ ြGold Coating ျပန္လုပ္ျဖစ္မယ္။ အခုက ေတာ့ နည္းစနစ္ေတြလည္းေကာင္း လာၿပီဆိုေတာ့ ၁၅ ႏွစ္ခံပါမယ္။ ေရႊ အစစ္ကို ၾကာေမွာက္ၾကာလန္ပံုစံ လုပ္ဖို႔ဆိုတာ ကုန္က်စရိတ္ႀကီးသလို လုပ္ႏိုင္ဖို႔တပ္ဆင္ႏိုင္ဖို႔လည္း ခက္ ခဲပါတယ္""ဟု ၄င္းက ဆက္လက္ေျပာသည္။

ၾကာေမွာက္ၾကာလန္ေနရာ အတြက္ ေရႊစင္ပိႆာခ်ိန္ ၄၂ ပိႆာ ထုတ္ေပးခဲ့ေၾကာင္းႏွင့္ Gold Coating စနစ္ကို ၂၀ဝ၈- ၂၀ဝ၉ ခုႏွစ္မွစတင္ကာ အသံုးျပဳခဲ့ၿပီး ၂၀၁၄-၂၀၁၅ ခုႏွစ္တြင္လည္း ယင္း ြGold Coating စနစ္ ျဖင့္ အသံုးျပဳ ခဲ့ရာမွ ယင္းကဲ့သို႔ေရႊသကၤန္းေတာ္ မ်ားမည္း၍ ကြက္သြားျခင္းျဖစ္ ေၾကာင္း သိရသည္။

ေရႊတိဂံုေစတီေတာ္ႀကီးတြင္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာလမွ စတင္၍ လံုးေတာ္ျပည့္ေရႊသကၤန္း ကပ္လွဴျခင္းလုပ္ငန္းမ်ားစတင္ မည္ျဖစ္ၿပီး အလွဴရွင္မ်ား လွဴဒါန္း သည့္ အလွဴေငြမ်ားျဖင့္ ၁၆ ပဲရည္ ရွိေသာ ေရႊျပားမ်ားကိုျပဳလုပ္လွဴ ဒါန္းသြားမည္ျဖစ္သည္။

TTHL
#Democracytoday

Share it:

Featured

Local

LocalNews

News

Regional

Post A Comment:

0 comments: