ရာဇဝတ္မႈမ်ားကို တိုင္ၾကားရံုမဟုတ္ဘဲ ျပည္သူမ်ား ဖမ္းဆီးခြင့္ရိွသည္ဟု ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ေျပာ

Share it:


ရန္ကုန္၊ စက္တင္ဘာလ ၂ဝ ။          ။ ရာဇဝတ္မႈမ်ားအား တိုင္ၾကားရံုမဟုတ္ဘဲ ျပည္သူမ်ားကိုယ္တိုင္လည္း တားဆီးခြင့္၊ ဖမ္းဆီးခြင့္ရိွသည္ဟု ရန္ကုန္တိုင္းဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးၿဖိဳးမင္းသိန္းက ေျပာၾကားလိုက္သည္။

"ကြ်န္ေတာ္တို႔ကို လာတိုင္ၾကားစရာမလိုဘဲ သူတို႔ကိုယ္တိုင္ ဒီ ဖမ္းဆီးအေရးယူတာဆီးႏိုင္ခြင့္ ျပည္သူမွာလည္း ရွိေနတယ္ဆိုတဲ့ ပံုသ႑ာန္နဲ႔ ေပါင္းစပ္လိုက္မယ္ဆိုလို႔ရွိရင္ ကၽြန္ေတာ္တို႔တိုင္းအတြင္းမွာ ေပၚေပါက္ေနတဲ့ မူးယစ္ေဆးဝါးအျပင္ အျခားေသာ လူကုန္ကူးမႈကိစၥရပ္ေတြ၊ အျခားေသာ ေလာင္းကစားဆိုင္ရာကိစၥရပ္ေတြ၊ မေကာင္းမႈျဖစ္ေပၚေနတဲ့ အေျခအေနေတြ၊ မူးယစ္ေဆးဝါးေရာင္းဝယ္မႈ၊ အရက္ပုန္း ဒါမ်ိဳးကိစၥေတြကို ကၽြန္ေတာ္တို႔ ထိန္းသိမ္းႏိုင္လိမ့္မယ္လို႔ ကၽြန္ေတာ့္အေနနဲ႔ယံုၾကည္ပါတယ္”ဟု ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ဦးၿဖိဳးမင္းသိန္းက ေျပာၾကားခဲ့သည္။

စက္တင္ဘာလ ၂ဝ ရက္၊ နံနက္ ၈ နာရီ၊ ရန္ကုန္၊ မူးယစ္ေဆးဝါးျပတိုက္တြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ တိုင္းေဒသႀကီး အဆင့္ အမ်ိဳးသားမူးယစ္ေဆးဝါးထိန္းခ်ဳပ္ေရးမႈဝါဒရွင္းလင္းပြဲတြင္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္က ထည့္သြင္းေျပာခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

အဆိုပါကိစၥမ်ားႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး လာမည့္ ေအာက္တိုဘာလအတြင္း ဌာနဆုိင္ရာမ်ား၊ လူမႈအဖြဲ႔အစည္းမ်ား၊ ရပ္ကြက္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဖြဲ႔မ်ားႏွင့္ ေဆြးေႏြးမႈမ်ား ျပဳလုပ္သြားမည္ျဖစ္ၿပီး အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဖြဲ႔ဝင္မ်ားကိုလည္း သင္တန္းမ်ား သင္ၾကားပို႔ခ်ေပးသြားမည္ျဖစ္ကာ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ကိုယ္တိုင္ ၿမိဳ႕နယ္မ်ားသို႔ ကြင္းဆင္းကာ ရံုးထိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

တရားဥပေဒစိုးမိုးႏိုင္ေရးအတြက္ ျပည္သူက ျပည္သူကို ျပန္လည္ေစာင့္ၾကည့္သည့္ပံုစံမ်ိဳးျဖင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး အဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မွသာ ေအာင္ျမင္ႏိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္းလည္း ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္က ေျပာၾကားခဲ့သည္။

Credit : mizzimaburmese
Share it:

Crime

Local

LocalNews

News

PM

Regional

Post A Comment:

0 comments: