လူသိမ်ားတဲ့ iOS apps ေတြဟာ အသံုးျပဳသူေတြရဲ႕ တည္ေနရာေတြကို ေငြေၾကးေပးတဲ့ အဖြဲ႕အစည္းေတြထံကို ေပးပို႔ခဲ့ေၾကာင္း သုေတသီတုိ႔က ေျပာၾကား

Share it:


9to5Mac ရဲ႕ ေလ့လာမႈအသစ္တစ္ခုအရ Weather app ႏွင့္ Fitness Trackers လိုမ်ိုး app ေတြ အပါအဝင္ ၂ ဒါဇင္ေက်ာ္ေသာ iOS apps ေတြဟာ အသံုးျပဳသူေတြရဲ႕ တည္ေနရာေတြကို ေငြေပးတဲ့ အဖြဲ႔အစည္းေတြထံကို ေပးပုိ႔ေနေၾကာင္း ေတြ႔ရွိခဲ့တယ္လုိ႔ ဆုိပါတယ္။ 

အဆိုပါ Apps ေတြဟာ Apple ရဲ႕ တင္းၾကပ္လြန္းလွတဲ့ စည္းကမ္းေတြနဲ႔ စည္းမွ်ဥ္းေတြကို ေက်ာ္ျဖတ္ၿပီး အသံုးျပဳသူေတြရဲ႕ အခ်က္အလက္ေတြကို ေပးပို႔ေနျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။ 

စုေဆာင္းခံရတဲါ စာရင္းအရ အသံုးျပဳသူေတြရဲ႕ Bluetooth LE Beacon Data , GPS longitude and Latitude, Wi-Fi SSID ႏွင့္ BSSID အပါအဝင္ တစ္ခ်ိဳ႕ေသာ အဖြဲ႕အစည္းေတြကေတာ့ Accelerometer Information (X-axis, Y-axis, Z-axis)၊  Advertising Identifier (IDFA)၊ Battery Charge Percentage and Status (Battery or USB Charger) ၊ Cellular Network MCC/MNC
၊ Cellular Network Name၊ GPS Altitude and/or Speed ႏွင့္ Timestamps for departure/arrival to a location  အစရွိတာေတြကို ရယူေနတယ္လုိ႔ ဆိုပါတယ္။ 

လက္ရွိအခ်ိန္မွေတာ့ Apple က အဲဒီလိုမ်ိဳး အသံုးျပဳသူေတြရဲ႕ အခ်က္အလက္ေတြကို ပိုမိုကာကြယ္ႏုိင္ေစဖုိ႔အတြက္ iOS 12 မွာ tools တစ္ခုကို ထည့္သြင္းေပးထားပါတယ္။ အဆုိပါ ေနရာကေန မိမိရဲ႕ အခ်က္အလက္ေဒတာေတြကို ေၾကျငာအဖြဲ႕အစည္းေတြကို မေပးဖို႔ ကာကြယ္ႏုိင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ 

လုပ္ေဆာင္ခ်က္အေနနဲ႔ကေတာ့ Setting>Privacy>Advertising ကို သြားကာ Limit Ad Tracking ကို ဖြင့္ေပးထားရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါဆိုရင္ ယခုလိုမ်ိဳး အသံုးျပဳသူေတြရဲ႕ အခ်က္အလက္ေတြကို ေၾကာ္ျငာအဖြဲ႔အစည္းထံကို ေပးပို႔ေနတာကို ကာကြယ္ႏုိင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ 
#Soe_Tech #GadgetsNow #News #iOS #Myanmar 
Share it:

Apple Store

Apps

iOS

Mobile

News

TechNews

Technology

Post A Comment:

0 comments: