ေဖ့စ္ဘြတ္ခ္ အေကာင့္ သန္း ၅၀ နီးပါး ေဖာက္ထြင္းခံရ၊ ဇက္ကာဘာ့ဂ်္အေကာင့္ပါ လံုၿခံဳေရးအရ Log out လုပ္ခဲ့ရ

Share it:


ေဖ့စ္ဘြတ္ခ္ လူမႈကြန္ရက္တုိက္ခုိက္ခံရၿပီး သံုးစြဲသူ သန္း ၅၀ နီးပါး၏ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား ေဖာက္ထြင္းခံခဲ့ရေၾကာင္း ကုမၸဏီက ေသာၾကာေန႔တြင္ ေၾကညာခဲ့သည္။ တုိက္ခုိက္ ေဖာက္ထြင္းသူမ်ားသည္ အဆိုပါ သံုးစြဲသူမ်ား၏ အေကာင့္မ်ားကို ဝင္ေရာက္ႏုိင္႐ံုမွ်သာမက ေဖ့စ္ဘြတ္ခ္အေကာင့္ျဖင့္ ခ်ိတ္ဆက္ဝင္ေရာက္ႏုိင္ေသာ အျခားဝက္ဘ္ဆိုက္မ်ား၊ အက္ပလီေကးရွင္းမ်ားကို ပါ ဝင္ေရာက္ႏုိင္ခဲ့ၿပီး အခ်က္အလက္မ်ား ရယူႏုိင္ခဲ့သည္ဟု သိရသည္။

ေဖာက္ထြင္းသူမ်ားသည္ View as ဆိုေသာ သံုးစြဲသူမ်ား မိမိအေကာင့္ကို အျခားသူမ်ားဝင္ၾကည့္ပါက မည္သည့္ အခ်က္အလက္မ်ား၊ ပို႔စ္မ်ား ျမင္ရႏုိင္သည္ဆုိျခင္းကို ျပန္ဝင္ၾကည့္ႏုိင္သည့္ ဝန္ေဆာင္မႈမွ ခ်ဳိ႕ယြင္းခ်က္ကိုအသံုးခ်ၿပီး ေဖာက္ထြင္းႏုိင္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ကုမၸဏီႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္အသံုးျပဳေနေသာ ခရက္ဒစ္ကတ္မ်ား၏ အခ်က္အလက္မ်ားကိုမူ ရယူႏိုင္ခဲ့ျခင္းမရွိဟု ေဖ့စ္ဘြတ္ခ္က ထုတ္ျပန္သည္။

ေဖာက္ထြင္းဝင္ေရာက္သူမ်ားသည္ မည္သူမ်ားျဖစ္သည္၊ မည္သည့္ႏုိင္ငံတြင္ အေျခစိုက္သည္ဆုိျခင္းကို မသိရေသးဟု ေဖ့စ္ဘြတ္ခ္က ထုတ္ျပန္သည္။ ယင္းျပႆနာကို ယခုအခါ ေျဖရွင္းၿပီးျဖစ္သလို FBI ႏွင့္ အျခား ဥပေဒစိုးမုိးေရးတဝန္ရွိသူမ်ား၊ လႊတ္ေတာ္အမတ္မ်ားႏွင့္ သက္ဆုိင္ရာစည္းကမ္းထိန္းသိမ္းေရး တာဝန္ရွိသူမ်ားကို အသိေပးၿပီးျဖစ္သည္ဟုလည္း ေဖ့စ္ဘြတ္ခ္က ေၾကညာသည္။

လံုၿခံဳေရးအေၾကာင္းျပခ်က္ျဖင့္ ေသာၾကာေန႔တြင္ အေကာင့္ သန္း ၉၀ ေက်ာ္ကို ေဖ့စ္ဘြတ္ခ္က Log out လုပ္ပစ္ခဲ့သည္။ ထိုသို႔ Log out လုပ္ခံရသည့္ အေကာင့္မ်ားထဲတြင္ ေဖ့စ္ဘြတ္ခ္ ထူေထာင္သူႏွင့္ စီအီးအို မာ့ခ္ဇက္ကာဘာ့ဂ်က္၊ စီအိုအို ရွာလီဆန္းဘာ့ဂ်္တို႔၏ အေကာင့္မ်ားလည္း ပါဝင္ခဲ့သည္။

သံုးစြဲသူမ်ားအေနျဖင့္ ထပ္တိုးလံုၿခံဳေရး အစီအမံမ်ား ေဆာင္႐ြက္ရန္မလိုသလို Password ေျပာင္းရန္လည္း မလိုအပ္ဟု ေဖ့စ္ဘြတ္ခ္က ထုတ္ျပန္သည္။ အေကာင့္မ်ား Log out အလုပ္ခံလိုက္ရသည့္ သံုးစြဲသူမ်ားထံ ေဖ့စ္ဘြတ္ခ္က အေၾကာင္းၾကားစာ ေပးပို႔မည္ျဖစ္ေသာ္လည္း ေဖာက္ထြင္းခံရသည့္ သန္း ၅၀ အတြင္း ပါဝင္သလား၊ ႀကိဳတင္ကာကြယ္သည့္ အေနျဖင့္ Log out အလုပ္ခံရသည့္ သန္း ၄၀ အတြင္း ပါ၀င္သလားဆိုသည္ကို အသိေပးသြားမည္ျဖစ္သည္။

ေဖာက္ထြင္းသူမ်ားသည္ ေဖ့စ္ဘြတ္ခ္ Login ျဖင့္ ဝင္ရေသာ ျပင္ပ၀န္ေဆာင္မႈမ်ား၊ ဝက္ဘ္ဆိုက္မ်ားကိုပါ ဝင္ေရာက္ႏုိင္စြမ္းရွိခဲ့ေၾကာင္း ေဖ့စ္ဘြတ္ခ္ တာဝန္ရွိသူတစ္ဦးက သတင္းေထာက္မ်ားကို အသိေပးခဲ့ေသာ္လည္း မည္သို႔လုပ္ေဆာင္ခဲ့သည္ဆိုသည့္ အေသးစိတ္ကိုမူ မထုတ္ျပန္ခဲ့ေပ။

သက္ေရာက္မႈရွိသည့္ အေကာင့္မ်ား အလြဲသံုးခံရၿပီေလာ၊ သံုးစြဲသူသတင္းအခ်က္အလက္မ်ား အသံုးခ်ခံရၿပီေလာဆိုသည့္ ေမးခြန္းမ်ားကို ေဖ့စ္ဘြတ္ခ္က အတိအက်မေျဖႏုိင္ခဲ့ေပ။ စံုစမ္းစစ္ေဆးေနစဥ္အတြင္း ယင္းအားနည္းခ်က္ရွိေသာ View As ဝန္ေဆာင္မႈကို ပိတ္ထားသည္ဟုသာသိရသည္။ 

The Voice
Share it:

Facebook

Hack

News

TechNews

Technology

Post A Comment:

0 comments: