“တစ္စိတ္ဝမ္းတစ္လက္ညီ’’

Share it:

By: သန္႔စင္ေမာင္

ရထားဝန္ထမ္းလုပ္ခဲ့သည္မွာ (၃၁) ႏွစ္ ေက်ာ္ခဲ့ပါသည္။ ကၽြန္ေတာ့္ကို ရထားက ေကၽြးခဲ့သည္။ အေတြ႕အႀကံဳေတြ ပညာေတြသင္ေပးခဲ့သည္ဟုဆုိရပါမည္။ ယခုေတာ့ ရထားကို တတ္ႏုိင္စြမ္းသမွ် ေက်းဇူးဆပ္ရေပေတာ့မည္။ အလုပ္အေကၽြးျပဳရေပေတာ့ မည္။ အစကတည္းက ရာထူး၊ စည္းစိမ္နဲ႔ လုပ္ပိုင္ခြင့္ေတြကို ေမွ်ာ္လင့္ပီးေဆာင္ရြက္ခဲ့ သည္မဟုတ္ဘဲ၊ တစ္စံုတစ္ရာတုိးတက္လာေအာင္ အေရြ႕တစ္ခုျဖစ္လာေအာင္ ရည္ မွန္းခဲ့ပါသည္။ 

ဤစာသည္ ဝတၳဳမဟုတ္၊ ေဆာင္းပါးလည္းမဟုတ္၊ တာ၀န္ႀကီးႀကီးကို ယူထားေသာ ဝန္ႀကီး၏ စဥ္းစားေတြးေခၚျခင္း၊ အထင္အျမင္၊ အႀကံအစည္မ်ားသာ ျဖစ္ ရာ မိမိ၏ ညီ၊ ညီမ၊ သားသမီးမ်ားသဖြယ္ျဖစ္ေသာ ဝန္ထမ္းမ်ားအေနျဖင့္ မိမိကိုနား လည္ႏုိင္ၾကမည္၊ တစ္စံုတစ္ရာေတြးႏုိင္မည္၊ စဥ္းစားစရာရမည္ဆုိလွ်င္ ေကာင္းမည္ဟု ေတြးကာ ေရးသားလုိက္ပါသည္။

ဝန္ႀကီးတာဝန္ က်မ္းက်ိန္သည့္ညက အိပ္မေပ်ာ္၊ သခ်ၤာသမားဆုိေတာ့ ဂ်ီၾသ ေမႀတီမွာ စဥ္းစားေနက်အတုိင္း ေပးထားခ်က္မ်ားကို စဥ္းစားၾကည့္သည္။ ေပးထား ခ်က္ကေတာ့ အေျခအေနသိပ္မေကာင္းပါ။ ADB ၏ ဆန္းစစ္ေလ့လာခ်က္စာတမ္းမွာ ရထားလမ္းကြန္ရက္တစ္ခုလံုးလုိလုိကို အျမန္ဆံုးျပင္ဆင္တည္ေဆာက္ဖုိ႔လုိသည္။ ခရီး သည္ေစ်းကြက္ဆံုးရွံဳးေနသည္။ ကုန္စည္ပို႔ေဆာင္ေရးတြင္ ရထား၏ေဝစုမွာ (၃) ရာ ခိုင္ႏႈန္းသာက်န္ေတာ့သည္။ မျပဳျပင္လွ်င္ ရထားႏွင့္ကုန္တင္ပို႔သူရွိေတာ့မည္မဟုတ္ ဟုဆုိသည္။ ျမန္မာ့မီးရထားအဖဲြ႕အစည္းကို ေကာ္ပိုေရးရွင္းဆန္ဆန္ ဖဲြ႕စည္းရမည္ဟု ဆုိျပန္သည္။

ေဆာင္ရြက္လက္စစီမံကိန္းေတြကို ၾကည့္ျပန္ေတာ့ ရန္ကုန္-မႏၱေလး ရထားလမ္း အဆင့္ျမွင့္ စီမံကိန္းေဆာင္ရြက္ရန္ ယခင္လႊတ္ေတာ္ကအတည္ျပဳၿပီးၿပီ၊ ဝင္ရိုးဝန္ခ်ိန္ တန္ (၂၀) ၊ ကီလုိမီတာ (၁ဝဝ) အျမန္ႏႈန္း၊ မီးေရာင္စံုအခ်က္ျပစနစ္၊ ေခတ္မီေသာ သြားလာေရးစနစ္၊ ဒီဇယ္လွ်ပ္စစ္တြဲဆုိင္း၊ (DEMU) မ်ား သံုးမည္ဟုဆုိသည္။ ဤစီမံ ကိန္းသည္ (၁၉၉၇)ခုႏွစ္က မေဆာင္ရြက္ျဖစ္ခဲ့ေသာ စီမံကိန္းဟုသတိရမိသည္။ ႏွစ္ေပါင္း (၂ဝ) မွ် ေနာက္က်ေနခဲ့သည္။ လုပ္မည္ဆုိလွ်င္ Standard Guage တပါ တည္း ေျပာင္းမည္လား၊ လက္ရွိလမ္းကိုမသံုးဘဲလည္းမျဖစ္ႏုိင္ရာ၊ လမ္းအသစ္ေဖာက္ မွာလား။ မိမိစိတ္ကူးယဥ္ခဲ့သလုိ High Speed Railway ျမန္ႏႈန္းျမင့္ရထားကို လုပ္ပစ္ မည္လား။ ရထားလမ္းက ႏွစ္လမ္းလုိလို႔လား။ အမ်ိဳးမ်ိဳးစဥ္းစားပါသည္။ 

မိမိတုိ႔ႏုိင္ငံ၏ လူတစ္ဦးခ်င္း တစ္ႏွစ္ပ်မ္းမွ်ဝင္ေငြ ေဒၚလာ (၁ဝဝဝ)ေက်ာ္မွ်ျဖင့္ ကီလုိမီတာ (၂၅ဝ) ေက်ာ္မည့္ ျမန္ႏႈန္းျမင့္ရထားကို မစဥ္းစားသင့္ဘဲ၊ တုိင္းျပည္အေျခအေနေကာင္းၿပီး တစ္ဦးခ်င္းဝင္ေငြ GDP per Capital Income အေမရိကန္ေဒၚလာ (၃ဝဝဝ) ေက်ာ္မွ စဥ္းစားသင့္ေၾကာင္း၊ ပညာရွင္မ်ားအဆုိျပဳခ်က္ကိုလည္း စဥ္းစားမိသည္။ ဘာပဲျဖစ္ျဖစ္ ႏွစ္ႏုိင္ငံသေဘာတူထားသည့္ စီမံကိန္းကို ျမန္ျမန္ၿပီးေအာင္လုပ္ႏုိင္ရင္ ေကာင္းမည္ ဟု စဥ္းစားလုိက္ပါသည္။

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ပတ္မွာလက္ရွိသုံးေနေသာ တြဲဆိုင္းအခိ်ဳ႕သည္ ၁၉၆ဝ ခုႏွစ္၊ ဂ်ာမနီ က တဲြဆုိင္းမ်ားျဖစ္ၿပီး၊ အခ်ိဳ႕မွာဂ်ပန္က ႏွစ္ (၂ဝ) အထက္သံုးၿပီးသား Rail Bus Engine (RBE) တြဲဆုိင္းမ်ားျဖစ္သည္။ အခ်က္ျပစနစ္မွာ လြန္ခဲ့ေသာႏွစ္ (၂ဝ)ေက်ာ္က စတင္အသံုးျပဳခဲ့သည့္ အလုိအေလ်ာက္အခ်က္ျပစနစ္၊ အီလက္ထေရာနစ္ပစၥည္းမ်ားက ႏွစ္ (၂ဝ)ေက်ာ္ရင္ သိပ္မေသခ်ာေတာ့၊ လဲသင့္ၿပီ။ ပုရြက္ဆိတ္ကုန္း-မဂၤလာဒံုအပိုင္းက ၁၉၈၉ ခုႏွစ္က ေဖာက္ခဲ့ေသာလမ္းျဖစ္ေပမယ့္ ေျမသားကယခုအထိမၿငိမ္၊ အငွားေျမ ထည့္မွ လမ္းၿငိမ္သည္။ တံတားမ်ား၊ လမ္းမ်ား၊ ေရေျမာင္းမ်ားအားလံုးျပန္ျပင္ရမည္။ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕႔ပတ္ အဆင့္ျမွင့္တင္ေရးစီမံကိန္းဟုေျပာၾကသည္။

 ကၽြန္ေတာ္ကေတာ့ အုိမင္းေနသည္ကိုအစားထုိးျပဳျပင္ေသာ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးစီမံကိန္းသာ ျဖစ္သည္ ဟုေျပာခ်င္သည္။ တြဲဆုိင္းမ်ား အသစ္အစားထုိးမည္။ အခ်က္ျပစနစ္အသစ္ျပဳလုပ္မည္၊ လမ္းတံတားမ်ား ႀကံ႕ခုိင္ေအာင္လုပ္မည္၊ ဘူတာပလက္ေဖာင္းမ်ား လုိက္ေရာညီေထြ ရွိေစရမည္။ အခ်ိဳ႕ဘူတာမ်ားကို ကား၊ရထားခ်ိတ္ဆက္ေသာ Interchange Station အျဖစ္ေဆာက္မည္။ ရွိသမွ်အားလံုးလုပ္လွ်င္ ေဒၚလာသန္း (၆၆ဝ) ခန္႔ ကုန္မည္ဟု ဆုိသည္။ တဲြဆုိင္းႏွင့္ အခ်က္ျပစနစ္သာျဖစ္၍ (၂ဝ၇) သန္းသာေခ်းရေတာ့မည္။ သူမ်ားႏုိင္ငံက ေခ်းေငြနည္းႏုိင္သမွ် နည္းခ်င္သည္။

ADB ေျပာေသာ ျမန္မာ့မီးရထားကို ေကာ္ပိုေရးရွင္းဖဲြ႕စည္းဖုိ႔မွာ ေစာေနေသး သည္ဟုထင္ပါသည္။ အလြန္က်ဆင္းေနေသာအေျခအေနကို အတန္အသင့္ျမွင့္တင္ ၿပီးမွ အဓိကအေရးပါေသာ ရထားေစ်းကြက္၏ ၈ဝ% ျဖစ္ေသာ ရန္ကုန္-မႏၱေလး၊ မႏၱ ေလး-ျမစ္ႀကီးနား၊ ရန္ကုန္-ေမာ္လၿမိဳင္၊ ရန္ကုန္-ျပည္လမ္းပိုင္းတုိ႔ကို ေမာ္ေတာ္ကားႏွင့္ ယွဥ္ၿပိဳင္ႏုိင္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ၿပီးမွ၊ ဝန္ထမ္းမ်ားအေနျဖင့္ ဝန္ေဆာင္မႈဆုိသည္ကို နားလည္က်င့္သုံးႏုိင္ၾကမွ၊ ဖဲြ႕စည္းျပဳျပင္ဖုိ႔ စဥ္းစားသင့္သည္ဟု ယံုၾကည္ပါသည္။

မႏၱေလး-ျမစ္ႀကီးနားလမ္းပိုင္းတြင္ ဒုကၡေပးေနေသာ၊ ပံုမွန္ဝန္ခ်ိန္ထက္ တန္ (၂ဝဝ) ေလွ်ာ့ခ်တြဲျဖဳတ္ေနရေသာ ဘံုေခ်ာင္း-နန္းခမ္း လမ္းပိုင္းကို ကိုရီးယားအင္ဂ်င္နီ ယာအဖြဲ႕က လမ္းအူေၾကာင္းသစ္ရွာေဖြျပဳျပင္ တည္ေဆာက္မည့္အစီအစဥ္ကို Fea- sibility Study Report တင္ရာ ကၽြန္ေတာ္ျပင္ဆင္မိသည္။ Tunnel တစ္ခုေဖာက္ရ မည္။ မဲဇာတံတားအသစ္ေဖာက္ရမည္ကို သေဘာတူပါသည္။ သုိ႔ေသာ္ ဝင္ရိုးဝန္ခ်ိန္ တန္ (၂ဝ)၊ အျမန္ႏႈန္းကီလုိ (၁ဝဝ) က ရည္မွန္းခ်က္ႀကီးလြန္းေနသည္။ ကြန္ဖားအသစ္ လဲရမည္။ သံလမ္းအသစ္ဝယ္ရမည္။ ေခ်းေငြေဒၚလာသန္း (၁ဝဝ)ေက်ာ္ၿပီး၊ သန္း (၂ဝ) ကို တုိင္းျပည္က စုိက္ထုတ္ရမည္။ အေရးႀကီးသည္မွာ ေမာ္ဟန္-ကာဒူလမ္းပိုင္း၏ ျပႆနာကက်န္ေနသည္။ ထုိလမ္းပိုင္း၏ အစြန္ႏွစ္ဖက္လံုးမွာ သဲလမ္းျဖင့္ဆင္းေနရ သည္။ တစ္နာရီခန္႔ေမာင္းေနရသည္။ အ့ဲဒါကို မေျဖရွင္းႏုိင္လွ်င္ ဘာမွ်မထူး၊ တန္ (၂ဝဝ) ဝန္ခ်ိန္ေလွ်ာ့ေနရမည္။

သုိ႔ျဖစ္၍ ကၽြန္ေတာ္ကျပင္ခ်င္သည္။ ဝင္ရိုးဝန္ခ်ိန္ (၁၇) တန္၊ အျမန္ႏႈန္းကီလုိ ၈ဝ (မုိင္ ၅ဝ)၊ ဤသို႔ဆုိလွ်င္ လက္ရွိကြန္ဖား၊ သံလမ္းကရွိၿပီးသား ကိုရီးယားသံလမ္း သစ္၊ ထပ္ဝယ္စရာမလုိေတာ့။ ေမာ္ဟန္-ကာဒူကိုေတာ့ ျပဳျပင္ေပးရမည္။ Tunnel မွာ ေဒြးလမ္းအတြက္ စဥ္းစားေပးပါေျပာေတာ့ မရပါတဲ့။ တံတားကိုလည္း ေဒြးလမ္းမရပါ တဲ့။ မိမိက ေနာင္အႏွစ္ (၂ဝ)၊ (၃ဝ) အတြက္ စဥ္းစားေနျခင္းျဖစ္ပါသည္။ 

သို႔ဆုိလွ်င္ ဂ်ိဳးေထာင္-နန္းခမ္း-ဘံုေခ်ာင္း-မဲဇာ၊ ေမာ္ဟန္-ကာဒူလမ္းမ်ား ေကာင္းသြားမည္။ ထုိ လမ္းတုိ႔ကို ေကာင္းေကာင္းေမာင္းႏုိင္လွ်င္ (၂) နာရီေက်ာ္သက္သာမည္။ ဘူတာ (၄) ခု အသစ္ရမည္။ ေကာလင္းဘူတာကို မြမ္းမံျပဳျပင္ေပးမည္။ ညွိႏိႈင္းေျပာဆုိရသည္က ေတာ့ လက္ဝင္လွပါသည္။ မႏၱေလး-ျမစ္ႀကီးနားခရီးမိုင္ (၃၄ဝ) ထဲက က်န္ရွိသည့္ လမ္းေတြကိုေတာ့ နည္းပါးလွသည့္ ဘတ္ဂ်က္ထဲက တျဖည္းျဖည္းခ်င္း ျမွင့္တင္ယူရပါ မည္။ ခက္ခကေန ေရႊဘုိအထိေတာ့ (၉) ေခ်ာင္းဆက္ သံလမ္းခင္း၊ ေက်ာက္ျဖည့္ ပက္ ကင္ရိုက္ၿပီးပါၿပီ။ ဒီႏွစ္ထဲမွာေတာ့ မဲဇာ-နန္စီေအာင္ (၉) ေခ်ာင္း ဆက္ႏုိင္မည္ထင္ပါ သည္။

ရန္ကုန္-ေမာ္လၿမိဳင္လမ္းမွာ မႏွစ္က ပဲခူး-ေတာင္စြန္းၿပီးသည္။ ဒီႏွစ္ ေတာင္စြန္း- သထံု။ ၂ဝ၁၇-၂ဝ၁၈ ျဖည့္စြက္ရန္ပံုေငြ (RE) မွာ သထံု-ေမာ္လၿမိဳင္အတြက္ ေတာင္း ထားသည္။ ရန္ကုန္-ေမာ္လၿမိဳင္ ရထားလမ္းကို မုိင္ (၄ဝ)ႏႈန္းေမာင္းႏုိင္လွ်င္ (၆) နာရီ ခြဲခန္႔နဲ႔ ေရာက္ႏိုင္မည္။ အရင္က ရန္ကုန္-မုတၱမကို ဒီအခ်ိန္ႏွင့္ခုတ္ေမာင္းခဲ့ၾကပါသည္။ ယခုမွ မူလအေျခအေနကို ျပန္ေရာက္မည္ျဖစ္သည္။

ရန္ကုန္-ျပည္ကလည္း အေရးပါပါသည္။ ရန္ကုန္-ျပည္-ေတာင္တြင္းႀကီး-ပုဂံ လမ္းသည္ ခရီးသြားလုပ္ငန္း (Tourism) အတြက္ အေရးပါလာမည္။ ရန္ကုန္-ျပည္အ တြက္ မိမိဘတ္ဂ်က္ႏွင့္လုပ္ဖုိ႔ စဥ္းစားခဲ့ေသာ္လည္း ဘတ္ဂ်က္ရရွိမႈကမလြယ္လွ ေၾကာင္း၊ ညည္းမိသျဖင့္ ADB က ကူညီဖို႔ကမ္းလွမ္းလာပါသည္။ ADB ၏ မီးရထားအ ႀကံေပးပညာရွင္တစ္ဦးျဖစ္ေသာ Mr.Dick Bullock ၏ မိတ္ေဆြအေပါင္းအသင္း ၾသ စေၾတးလ်ႏိုင္ငံသား အင္ဂ်င္နီယာမ်ားျဖစ္သည့္ Mr.Martin Baggott တုိ႔၊ Mr.Jozef Dudyk တုိ႔က ရထားသံလမ္းနဲ႔ တံတားေတြကို ကၽြမ္းက်င္တဲ့သူေတြျဖစ္ၾကၿပီး ကြင္း ဆင္းေလ့လာေပးၾကသည္။ စိတ္ေရာကိုယ္ပါကူညီၾကပါသည္။ 

၂ဝ၁၉ ခုႏွစ္ထဲမွာမွ ေခ်း ေငြေပးမွာျဖစ္ေသာ္လည္း ၂ဝ၁၈-၂ဝ၁၉ ခုႏွစ္ကတည္းက ျမန္မာေငြ (ဘတ္ဂ်က္) ႏွင့္ လမ္းခင္းေက်ာက္စုေဆာင္းဝယ္ယူ၊ ကြန္ကရစ္တံတားအေသးေတြေလာင္း၊ တံတား ငယ္ေတြျပင္ စတင္ေဆာင္ရြက္ႏွင့္ရပါမည္။ ကီလုိမီတာ (၈ဝ) ႏႈန္း၊ ဝင္ရိုးဝန္ခ်ိန္ (၁၇) တန္ျဖစ္ၿပီး၊ တံတားေတြခ်ဲ႕ရပါမည္။ ၂ဝ၂ဝ-၂ဝ၂၁ အၿပီးဟု ရည္ညႊန္းခဲ့ၾကပါသည္။

ကၽြန္ေတာ့္အတြက္ မျဖစ္မေနလုပ္ရမည့္အလုပ္မွာေတာ့ သံလမ္းျပဳျပင္ထိန္းသိမ္း ေရးကို လူခ်ည္းသက္သက္ျဖင့္မလုပ္ေတာ့ဘဲ Semi-mechanized System ျဖစ္သည့္ စက္ထိန္းဂိုဏ္းမ်ားႏွင့္ ျပဳျပင္ရန္ျဖစ္ပါသည္။ အဖဲြ႕တစ္ဖြဲ႕မွာ Hand Tie tamper ႏွစ္စံု၊ Track Jack (၄) ခု၊ မီးစက္ (၁)လံုး၊ RGC (၁)စီး၊ လမ္းဗုိလ္လတ္၊ လမ္းဗိုလ္ေလး၊ RGC ယာဥ္ေမာင္းႏွင့္ အလုပ္သမား (၉)ဦးျဖင့္ ဖဲြ႕စည္းဖုိ႔စဥ္းစားထားပါသည္။ အဓိကလမ္း မႀကီးေလးခုကို Fully Mechanized System ႏွင့္ ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းၿပီး၊ က်န္လမ္းပိုင္း အားလံုးကို ထုိစက္ထိန္းမ်ားႏွင့္ျပဳျပင္လွ်င္ တျဖည္းျဖည္းအဆင့္မီေသာ လမ္းမ်ားျဖစ္ လာပါမည္။

ဒုတိယအလုပ္ခ်င္ဆံုးအလုပ္မွာ ရထားသြားလာေရးစနစ္ႏွင့္ အခ်က္ျပစနစ္ ေျပာင္းလဲေရးျဖစ္ပါသည္။ လက္ရွိအေျခအေနမွာ ေရွးေရွးကသံုးခဲ့ေသာ စကၠဴလမ္းရွင္း စနစ္ (Paper Line Clear System) ႏွင့္ အလံရြက္အခ်က္ျပစနစ္မ်ား (Semaphore Signals) ေနရာတြင္ ပိုမုိစိတ္ခ်ရေသာ တစ္ဝက္တစ္ပ်က္ အလုိအေလ်ာက္စနစ္ (Semi-Automatic Block System)ႏွင့္ မီးေရာင္စံုအခ်က္ျပစနစ္မ်ား (Colored Light Signals) ျဖစ္ခ်င္သည္။ ဆက္သြယ္ေရးကလည္း Optical Fibre Cable ျဖစ္ရမည္။ သို႔ မွသာ ေနာင္တြင္ Ticketing System ႏွင့္ Booking System ေတြ အဆင့္ျမွင့္ႏုိင္မည္။

လမ္းပိုင္းမ်ား ျပဳျပင္မြမ္းမံရံုမွ်ျဖင့္ မၿပီးေသးပါ။ စက္ေခါင္းတြဲမ်ား ေကာင္းဖုိ႔လုိ ပါေသးသည္။ စက္ေခါင္းအေျခအေနက ေလာေလာဆယ္သိပ္မလုိေသး။ အိႏိၵယ ေခ်းေငြျဖင့္ရစရာ၊ တရုတ္စက္ေခါင္းရံုက အသစ္ထုတ္လုပ္စရာႏွင့္ဆုိလွ်င္ ပူစရာသိပ္ မရွိေသးဟု တင္ျပၾကပါသည္။ တြဲမွာေတာ့ ျမစ္ငယ္မွာအသစ္တည္ေဆာက္မည့္ (၂၁) တြဲ၊ တရုတ္မွထပ္မံရရွိရန္ (၂၈) တြဲ၊ ကိုရီးယားေခ်းေငြတဲြ (၁ဝဝ)ျဖစ္၍ အတုိင္းအတာ တစ္ရပ္အထိ လံုေလာက္ႏုိင္ပါသည္။

“ဝန္ႀကီးခင္ဗ်ား-လမ္း၊ တံတား၊ စက္ေခါင္းတြဲမ်ား ေကာင္းမြန္လာလွ်င္ ျမန္မာ့ မီးရထားႀကီးတုိးတက္လာမည္ဟု ထင္ပါသလား၊ မတုိးတက္ႏိုင္ပါခင္ဗ်ား၊ ဝန္ထမ္း မ်ားအေနျဖင့္ ခရီးသည္ႏွင့္ကုန္ပို႔သူမ်ားကို ဝန္ေဆာင္မႈေကာင္းေကာင္းေပးလုိေသာ စိတ္၊ ခရီးသည္တုိ႔အေပၚ ေစတနာအရင္းခံျဖင့္ ေစာင့္ေရွာက္ကူညီလုိေသာစိတ္၊ အ က်ိဳးေစာင္လုိေသာစိတ္တုိ႔ ေမြးျမဴႏုိင္မွသာ ျမန္မာ့မီးရထားတုိးတက္လာပါမည္” ဟု ဂ်ပန္မိတ္ေဆြႀကီး Mr.Higashi (Railway Expert) က သတိေပးသည္ကို ေက်းဇူးတင္ လွပါသည္။ တကယ္လည္း မွန္ကန္ပါသည္။ ရထားသည္ျပည္သူလူထုကို လုိရာခရီး သို႔ပို႔ေပးေသာ ဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းျဖစ္ပါသည္။ သက္ေတာင့္သက္သာရွိဖုိ႔၊ စိတ္ခ်မ္း သာဖုိ႔၊ လံုၿခံဳစိတ္ခ်ရဖုိ႔၊ ျမန္ျမန္ေရာက္ဖုိ႔ အေရးႀကီးပါသည္။

အရင္ကလူထုက ရထားကို အားကိုးၾကရသည္။ လက္မွတ္ရဖုိ႔ခက္၊ ကုန္တင္ဖုိ႔ ခက္။ အခုေတာ့ ခက္တဲ့ရထားကို အားမကိုးၾကေတာ့ၿပီ။ သို႔ျဖစ္၍ ရထားဝန္ထမ္းမ်ားက စိတ္ဓာတ္ေျပာင္းၾကရေတာ့မည္။ ရထားသည္ ခရီးသည္မ်ားအတြက္ ေျပးဆဲြျခင္းျဖစ္ သည္။ ခရီးသည္ေတြ စိတ္ေက်နပ္ဖုိ႔ ႀကိဳးစားၾကရမည္။ စိတ္ေက်နပ္ေလာက္ေသာ ျမန္ ဆန္မႈ၊ လံုၿခံဳစိတ္ခ်ရမႈ၊ သက္ေတာင့္သက္သာရွိမႈ၊ စိတ္ခ်မ္းသာမႈရွိေစရမည္။ ထုိသို႔ ျဖစ္ႏုိင္ေသာ စက္ေခါင္းတြဲ ထုိင္ခံု၊ သန္႔ရွင္းသပ္ရပ္မႈ၊ ဘူတာရံု၊ စႀကၤန္၊ အိမ္သာ၊ ေရ၊ မီး တည္ေဆာက္ၾကရမည္။ စက္မႈက ကိုယ္လုပ္ခ်င္တာလုပ္၊ ၿမိဳ႕ျပက ကိုယ္လုပ္ခ်င္ တာလုပ္၊ သြားလာ၊ စီးပြားကလည္းျဖစ္ခ်င္သလုိျဖစ္ လုပ္၍မရပါ။

ျပည္သူလူထုအတြက္ ေျပးဆြဲေသာရထား၊ ခရီးသည္ေတြ ခ်စ္ခင္အားကိုးေသာ စီးခ်င္သဖြယ္ရထား ျဖစ္ေပၚလာေရးဟူသည့္ တစ္ခုတည္းေသာဦးတည္ခ်က္။ ထုိဦး တည္ခ်က္ကို တစ္ဦးေကာင္းတစ္ေယာက္ေကာင္း၊ တစ္ဌာနေကာင္းျဖင့္ အေကာင္အ ထည္ေဖာ္၍မရပါ။ “တစ္စိတ္တစ္ဝမ္းတစ္လက္ညီ ျပည္ေရးကိုၿပိဳင္တူခ်ီ” ၾကရမည္။

“ဝန္ထမ္းအေရးကိုမၾကည့္ေတာ့ဘူလားဆရာရယ္” ဟူ၍ ေမးျမန္းလာေသာ တပည့္ကိုၾကည့္၍ စိတ္မေကာင္းျဖစ္ရပါသည္။ မိုးမလံုေသာ ဝန္ထမ္းအိမ္ယာ၊ အိပ္ ခန္းမွရွိ၍ ဘူတာမွာအဖီခ်ေနရေသာ ဝန္ထမ္း၊ ေနစရာမရွိေသာ ပင္စင္စားမ်ား၊ ေတြး မိတုိင္း မခ်ိတင္ကဲခံစားရပါသည္။ ရွိၿပီးေသာ ဝန္ထမ္းအိမ္ယာမ်ားကို မုိးလံုေလလံု ေအာင္၊ လံုၿခံဳစိတ္ခ်ရေအာင္၊ ဘူတာရံု၊ စက္ရံု၊ အလုပ္ရံုမ်ား မြမ္းမံထိန္းသိမ္းႏိုင္ေအာင္ လုပ္ႏုိင္သမွ်လုပ္မည္ဟု ရည္မွန္းထားပါသည္။ အားလံုးခၽြတ္ၿခံဳၾကေနသည္ကို တစ္ ရက္တစ္မနက္တည္း မေျဖရွင္းႏုိင္သည္ကို နားလည္ႏိုင္ၾကပါေစဟုသာ ဆုေတာင္းရ ပါသည္။

ဒီမိုကေရစီခရီးသည္ ရွည္လ်ားလွပါသည္။ မာရသြန္ခရီးရွည္အတြက္ စိတ္အား သတိၱလုိအပ္ပါသည္။ လံု႔လဝီရိယ၊ ဉာဏ္အေျမာ္အျမင္၊ ႏွလံုးရည္လုိအပ္ပါသည္။ အစစအရာရာ ေအာက္က်ေနာက္က်ႏုိင္လွေသာ တုိင္းျပည္ကို ျပန္လည္ထူေထာင္ ေနျခင္းျဖစ္သည္။ စနစ္ေျပာင္း၊ ေခတ္ေျပာင္း၊ စိတ္ဓာတ္ေျပာင္းဖုိ႔ ျပည္သူလူထုႏွင့္အ တူ ဝန္ထမ္းမ်ားႏွင့္အတူ ကၽြန္ေတာ္လည္းရုန္းပါမည္။

Credit : Transcom News Journal
Share it:

Article

Knowledge

Myanmar

Opinion

Political

Train

Post A Comment:

0 comments: