ျပည္သူအမ်ားပိုင္ သီလ၀ါကုမၸဏီဟာ မိသားစုပိုင္ကုမၸဏီ ျဖစ္သြားၿပီလား

Share it:


ဂ်ပန္နဲ႔ ျမန္မာ ပူးေပါင္းၿပီး သီလ၀ါအမ်ားပိုင္ကုမၸဏီ ေထာင္မယ္ဆိုကတည္းက ဂ်ပန္ႏိုင္ငံဘက္မွာ ဘာျပႆနာမွမရွိခဲ့ဘဲ ျမန္မာႏုိင္ငံဘက္မွာေတာ့ ျပႆနာမ်ားစြာနဲ႔ပါ။

ေျမသိမ္းယာသိမ္းျပႆနာေတြနဲ႔ ဘ၀ပ်က္သြားခဲ့တဲ့ ျပည္သူေတြရဲ႕ ငိုေၾကြးသံအျပင္ ဥကၠ႒အျဖစ္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္မယ္ဆိုတဲ့ ဒဂုန္အင္တာေနရွင္နယ္က ဦး၀င္းေအာင္ဟာ အေမရိကန္ႏိုင္ငံရဲ႕ စီးပြားေရးပိတ္ဆို႔မႈ ခံေနရသူျဖစ္လို႔ အေမရိကန္ရဲ႕ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေတြ ေမွ်ာ္လင့္ေနတဲ့ ျပည္သူေတြက ကန္႔ကြက္မႈေတြ ၾကံဳခဲ့ရင္းျဖစ္လာခဲ့တာပါ။

အဲဒီအခ်ိန္မွာ အမ်ားျပည္သူအၾကား ေရပန္းမစားတဲ့ အတြင္းက်ိတ္ျပႆနာတစ္ခုက သီလ၀ါရွယ္ယာအမ်ားစုကို ကုမၸဏီႀကီးကိုးခုက မçတည္ၿပီး ဒါ႐ိုက္တာအဖြဲ႕ကိုလည္း သူတို႔က တာ၀န္ယူဖို႔နဲ႔ ျပည္သူကို အစုရွယ္ယာေရာင္းခ်ိန္မွာလည္း ဒါ႐ိုက္တာအဆင့္ဆီ တက္မလာႏိုင္ေအာင္ ရွယ္ယာသိန္း ၅၀ ဖိုးပဲ ေရာင္းခ်ခဲ့တာေၾကာင့္ MTSH ကို လူတစ္စုကပဲ တစ္သက္လံုးထိန္းခ်ဳပ္သြားမယ့္ အေျခအေနပါ။
သီလ၀ါအမ်ားပိုင္ကုမၸဏီေထာင္မယ္ဆိုတဲ့အခ်ိန္မွာ ဥကၠ႒ေနရာကို ရယူထားတဲ့ ဦး၀င္းေအာင္ကေတာ့ ျပည္သူေတြ ဒါ႐ိုက္တာေနရာ တက္မလာေအာင္ ထိန္းခ်ဳပ္ထားသလားဆိုတဲ့ အေမးကို လြတ္လပ္တဲ့ ဒါ႐ိုက္တာေတြပါတယ္၊ အစုိးရရွယ္ယာပါတယ္။ ျပည္သူေတြလည္း သတ္မွတ္ရွယ္ယာျပည့္မီရင္ ဒါ႐ိုက္တာအျဖစ္ အေရြးခ်ယ္ခံခြင့္ရွိ တယ္ဆိုတာမ်ဳိး ေျဖခဲ့ပါတယ္။

ဒီလိုေျဖခဲ့ေပမဲ့ သီလ၀ါ အမ်ားပိုင္ ကုမၸဏီထူေထာင္ၿပီးလို႔ ငါးႏွစ္သက္တမ္း ျဖစ္လာခ်ိန္အထိ ျပည္သူေတြထဲက ဒါ႐ိုက္တာဆိုတာကေတာ့ ဒီေန႔အထိ တက္မလာႏုိင္ခဲ့ဘဲ ဥကၠ႒ဦး၀င္းေအာင္နဲ႔ သားျဖစ္သူ ဦးသူရိန္ေအာင္တို႔က MYSH ကုမၸဏီေတြမွာ ဥကၠ႒၊ ဒုတိယဥကၠ႒ေနရာေတြကို ရယူထားမႈအေပၚမွာ ရွယ္ယာရွင္ေတြက အမ်ားပိုင္သီလ၀ါဟာ မိသားစုပိုင္ကုမၸဏီေတြ ျဖစ္လာေနၿပီလားလို႔ ေမးခြန္းထုတ္သံ ဆူညံလာခဲ့ပါတယ္။

အစိုးရနဲ႔ျပည္သူအမ်ားပိုင္တဲ့ အမ်ားပိုင္သီလ၀ါကုမၸဏီဟာ ျပည္သူထဲက ဒါ႐ိုက္တာ ထြက္ေပၚမလာႏုိင္မႈ၊ ဥကၠ႒ ဦး၀င္းေအာင္နဲ႔ သားျဖစ္သူ ဦးသူရိန္ေအာင္တို႔ ထိန္းခ်ဳပ္ထားတဲ့ Conflict of Interest ေတြနဲ႔ ရွယ္ယာေစ်းႏႈန္းစံခ်ိန္တင္ က်ဆင္းေနတာ၊ အျမတ္ရရွိမႈ စံခ်ိန္တင္က်ဆင္းေနတာနဲ႔ ကုမၸဏီမွာရာထူးႀကီးႀကီးမားမား ရယူထားသူတခ်ဳိ႕ရဲ႕ မမွန္မကန္လုပ္ေဆာင္မႈေတြေၾကာင့္ စိတ္ပ်က္စရာအေျခအေန ျဖစ္လာေနသလုိ တစ္ႏိုင္ငံလံုးမွာ အေကာင္းဆံုးျဖစ္ေနတဲ့ တစ္ခုတည္းေသာ စီးပြားေရးလုပ္ကိုင္ရာေနရာ သီလ၀ါအထူးစီးပြားေရးဇုန္ဟာ ႏိုင္ငံတကာအလယ္မွာ မ်က္ႏွာပ်က္သိကၡာ က်စရာျဖစ္လာေနၿပီမို႔ ဒီအေျခအေနအေပၚမွာ အစိုးရက ဘယ္လို၀င္ၿပီးေတာ့ ထိန္းေက်ာင္းမလဲဆိုတာ စိတ္၀င္စားစရာ ျဖစ္လာခဲ့ၿပီျဖစ္ပါတယ္။

သီလ၀ါေကာက္ေၾကာင္း

ဦးသိန္းစိန္အစိုးရလက္ထက္မွာ ဂ်ပန္- ျမန္မာ ပူးေပါင္းအေကာင္အထည္ေဖာ္ခဲ့တဲ့ သီလ၀ါအထူးစီးပြားေရးဇုန္ဟာ စနစ္တက်လုပ္ခဲ့တဲ့ ေက်ာက္ျဖဴအထူးစီးပြားေရးဇုန္လိုမ်ဳိး တင္ဒါဆုေၾကးေတြ ခံစားခြင့္ရမယ့္ အေျခအေန မရွိခဲ့ပါဘူး။ ျမန္မာအစိုးရကို ယံုၾကည္မႈဆိုတာထက္ ဂ်ပန္အစိုးရကို ယံုတာေၾကာင့္ ႏုိင္ငံတကာရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေတြ ရခဲ့တာလို႔ေတာင္ ဆိုရမယ့္ ျပႆနာပါ။ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈကာလတစ္ခုလြန္လာလို႔ အစိုးရစပ္ ကူးမပ္ကူးကာလမွာ ေျမယာျပႆနာေတြကို ေျပလည္ေအာင္ေျဖရွင္းေပးႏိုင္မႈ မရွိရင္ ႏုတ္ထြက္မယ္ဆိုတဲ့ ျပႆနာေတြလည္း ရွိေနခဲ့သလို တစ္ဖက္မွာလည္း ေျမေရာင္းစားၿပီး အသက္ဆက္ေနခဲ့တဲ့ အေျခအေနပါ။

Thilawa SEZ Management  ေကာ္မတီနဲ႔ ဂ်ပန္ဘက္က မစ္ဆူဘီရွီ၊ မာ႐ူဘီနိနဲ႔ ဆူမီတိုမိုတို႔ ပါ၀င္တဲ့ MMSTD တို႔ ရဲ႕ ပါ၀င္မႈေတြအရ ျမန္မာ ၅၁ ရာခိုင္ႏႈန္း၊ ဂ်ပန္က ၄၉ ရာခိုင္ႏႈန္းနဲ႔ စတင္ရာမွာ ျမန္မာအစိုးရက ၁၀ ရာခိုင္ႏႈန္းနဲ႔ က်န္တဲ့ ၄၁ ရာခိုင္ႏႈန္းကို ျမန္မာကုမၸဏီေတြက ထည့္၀င္ခဲ့ၿပီး ဂ်ပန္ JICA က ၁၀ ရာခိုင္ႏႈန္းနဲ႔ ကုမၸဏီေတြဘက္ က ၃၉ ရာခိုင္ႏႈန္းနဲ႔ သီလ၀ါအမ်ားပိုင္ကုမၸဏီကို စတင္ခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။

သီလ၀ါကို စတင္စမွာ ရွယ္ယာေတြကို အမ်ားပိုင္ကုမၸဏီႀကီး ကိုးခုက အဓိကခ်ဳပ္ကိုင္ခဲ့ၿပီး အဲဒီကုမၸဏီကိုးခုက FMI,Golden Land Asia Development ,MAPCO, Myanmar Agricultural & General Development Public, Myanmar Edible Oil Industrial Public Corporation , Myanmar Sugar Development Public ,Myanmar Technologies and Investment Corp , National Development Company Group , New City Development ကုမၸဏီေတြပါ။

ဒီကုမၸဏီေတြကိုယ္စား အဓိကပါ၀င္ ေနသူေတြက ဦး၀င္းေအာင္၊ ဦးသိမ္းေ၀၊ ဦးခင္ေမာင္ေအး၊ ဦးညီခင္၊ ဦးသိန္းဟန္၊ ဦးထြန္းလြင္၊ ေဒါက္တာဥာဏ္သစ္လႈိင္၊ ဦးေအာင္စိုးသာနဲ႔ ဦးတင္ေမာင္လႈိင္တို႔ ျဖစ္ၿပီး MTSH မွာ ဒီကုမၸဏီကိုးခုဟာ အစုရွယ္ယာတစ္စုကို ဆယ္စုမခြဲခင္မွာ စုစုေပါင္း ၁၇၅၅၀၀၀ ပိုင္ဆိုင္ၿပီး ကုမၸဏီတစ္ခုခ်င္းစီက အစုရွယ္ယာ ၁၉၅၀၀၀ တိတိ ပိုင္ဆိုင္ပါတယ္။ အမ်ားျပည္သူပိုင္ဆိုင္မႈပမာဏက အစုရွယ္ယာေပါင္း ၂၁၄၅၀၀၀ ျဖစ္ၿပီး ရန္ကုန္စေတာ့အိတ္ခ်ိန္းမွာ စာရင္းတင္ခ့ဲတဲ့ ရွယ္ယာက ၃၈၉၂၉၁၅ စုပါ။ လက္ရွိကာလမွာ ဒီပိုင္ဆိုင္မႈေတြကို ဆယ္စုတစ္စု ခြဲစိတ္ထားၿပီး ျဖစ္ပါတယ္။

သီလ၀ါအမ်ားပိုင္ကုမၸဏီ (Myanmar Thilawa SEZ Holding Public Limited) မွာဆို ဂ်ပန္ -ျမန္မာဖက္စပ္တည္ ေထာင္ထားတဲ့ MJTD (Myanmar Japan Thilawa Development ) နဲ႔ လက္ေအာက္ခံကုမၸဏီ TPD(Thilawa Property Development) ဆိုၿပီး ပါ၀င္ေနၿပီး မိသားစုပိုင္ ကုမၸဏီလို႔ သမုတ္ခံေနရသူ MTSH ရဲ႕  ဥကၠ႒ဦး၀င္းေအာင္ရဲ႕သားကေတာ့ MJTD မွာ ဒုတိယဥကၠ႒ေနရာ ရယူထားပါတယ္။

ဒီအမ်ားပိုင္ကုမၸဏီကိုးခုကေန ေနရာယူထားသူေတြနဲ႔ သူတို႔နဲ႔ ပတ္သက္ဆက္ႏႊယ္ေနတဲ့သူေတြက သီလ၀ါကို ထိန္းခ်ဳပ္ထားၿပီး ရာထူးေတြယူ၊ ႏွစ္စဥ္သန္းေပါင္းမ်ားစြာ ဆုေၾကးေတြယူေနတာ ကုမၸဏီစတင္တည္ေထာင္စကေန အခုအခ်ိန္အထိျဖစ္ေနၿပီး လက္ရွိအခ်ိန္အထိေတာ့ သူတို႔ယူထားတဲ့ ဥကၠ႒၊ ဒုတိယဥကၠ႒နဲ႔ ဒါ႐ိုက္တာအဖြဲ႕ဆိုတဲ့ ရာထူးေနရာခံစားခြင့္ လုပ္ကိုင္ခြင့္ေတြ ထိန္းေက်ာင္းထားတာ ငါးႏွစ္ေက်ာ္လာၿပီလို႔ ေျပာရမွာျဖစ္ၿပီး ဒီကုမၸဏီေတြဘက္က ခန္႔ထားတဲ့လူေတြရဲ႕ Conflict of Interest ကင္းရွင္းမႈ မရွိတာ၊ ကုမၸဏီအျမတ္၀င္ေငြ က်ဆင္းေနခ်ိန္မွာ သူတို႔ဟာ သိန္းရာခ်ီတဲ့ လစာေတြ၊ ခံစားခြင့္ေတြ ယူလာခဲ့တာ၊ ျပည္သူတစ္ဦးကို သိန္း ၅၀ ဖိုးထက္ အစုရွယ္ယာ ၀ယ္ယူခြင့္မျပဳခဲ့တာေၾကာင့္ ျပည္သူေတြၾကားက သီလ၀ါ ဒါ႐ိုက္တာေပၚထြက္လာ ႏိုင္မႈမရွိတာနဲ႔ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈမရွိတဲ့ ကုမၸဏီတြင္းအေျခအေနေတြေၾကာင့္ ငါးႀကိမ္ေျမာက္ႏွစ္ပတ္လည္ အေထြေထြအစည္းအေ၀းမွာ ရွယ္ယာရွင္ေတြရဲ႕ ေမးခြန္းထုတ္သံေတြ ညံလာခဲ့ပါတယ္။

“အမ်ားပိုင္ကုမၸဏီကိုးခုနဲ႔ စတင္ဖြဲ႕စည္းခဲ့တဲ့ လုပ္ငန္းျဖစ္ၿပီး အဲဒီကုမၸဏီကုိယ္စားျပဳတဲ့ ဒါ႐ိုက္တာကိုးဦးနဲ႔  လြတ္လပ္ေသာ ဒါ႐ိုက္တာသံုးဦးခန္႔အပ္ထားေၾကာင္း ေလ့လာသိရွိရပါတယ္။ ဒါ႐ိုက္တာ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ဖို႔အတြက္ သက္တမ္းသတ္မွတ္ၿပီး လုပ္ေဆာင္ေစခ်င္ပါတယ္။ လြတ္လပ္တဲ့ ဒါ႐ိုက္တာသံုးဦးဆိုတာကလည္း လက္ရွိဥကၠ႒နဲ႔ ပတ္သက္ေနတဲ့သူေတြ ျဖစ္တဲ့အတြက္ မွန္ကန္ေျဖာင့္မတ္တဲ့ သင့္ေလ်ာ္သူတစ္ဦးဦးကို လြတ္လပ္ေသာ ဒါ႐ိုက္တာအဖြဲ႕၀င္မ်ား၊ ဥကၠ႒အျဖစ္ ျပန္လည္ခန္႔ထားေပးဖို႔ အၾကံျပဳလိုပါတယ္” လို႔ အစုရွယ္ယာ ၁၀၀ ပိုင္ဆုိင္သူ ဦးေအာင္ထြန္းျမင့္က ေမးခြန္းထုတ္ခဲ့ပါတယ္။

ဦးေအာင္ထြန္းျမင့္က ႏွစ္ပတ္လည္အစည္းအေ၀းအတြက္ အၾကံျပဳစာေပးပို႔ရာမွာ ဦး၀င္းေအာင္ရဲ႕ ဒဂုန္အင္တာေနရွင္နယ္ဟာ လႈိင္းတက္စည္သြပ္စက္႐ံုကို ၂၀၁၂ ခု ႏွစ္မွာ တစ္ဧက ၆၂၃၀ က်ပ္နဲ႔ ၃၂၁ ဧကကို ႏွစ္ ၃၀ ငွားရမ္းလုပ္ကိုင္ခဲ့ရာမွာ ငွားရမ္းခေလ်ာ္ ညီမႈမရွိတာ၊ ကုန္သြယ္လုပ္ငန္းခြန္ကို ေပးေဆာင္ထားမႈမရွိတာေတြေၾကာင့္ ကိုယ့္အက်ဳိးစီးပြားေဆာင္ရြက္မႈမွာေတာင္ မွန္ကန္မႈမရွိသူက အမ်ားပိုင္ကုမၸဏီကို ဦးေဆာင္ေနတာကို စိုးရိမ္မိတယ္လို႔လည္း ေရးသားေပးပို႔ထားတာကို ေတြ႕ရပါတယ္။

ရွယ္ယာရွင္ေတြက ဘာေမးခဲ့သလဲ

သီလ၀ါအမ်ားပိုင္ကုမၸဏီမွာ (COO) တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ခဲ့သူက ဘ႑ာေရးနဲ႔ ေငြစာရင္းအခ်က္အလက္ေတြ သိမ္းဆည္းထားတဲ့ ကြန္ပ်ဴတာ (CPU) ပံုး ခိုးယူခဲ့မႈကို ျပည္ထဲေရး၀န္ႀကီးဌာနရဲ႕ သတင္း Website မွာ ေဖာ္ျပခဲ့ၿပီး ဒီျဖစ္စဥ္က ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာ ၁၂ ရက္မွာ ျဖစ္ပြားခဲ့တာပါ။ က်ဴးလြန္သူ မေလးရွားႏုိင္ငံသား Mr.Law Teck Wee (၄၅ ႏွစ္)ကို လမ္းမေတာ္ၿမိဳ႕မရဲစခန္းက(ပ) ၁၅၆/ ၂၀၁၇ ရာဇသတ္ႀကီး ပုဒ္မ (၃၈) (အေစခံကခိုးယူမႈ) နဲ႔ အမႈဖြင့္ စစ္ေဆးခဲ့ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ေနာက္ပိုင္းမွာ သတင္းဆက္လက္ၾကားသိရတာ မရွိေတာ့လို႔ ဒီအမႈဘာေၾကာင့္ျဖစ္ပြားတာလဲ။ ကုမၸဏီအတြင္းမွာ အ႐ႈပ္အရွင္းေတြရွိလုိ႔ စာရင္းေဖ်ာက္ဖ်က္ဖို႔ ခိုးယူသြားတာလို႔ ၾကားသိရတယ္ဆိုၿပီး ရွယ္ယာရွင္တစ္ဦးျဖစ္တဲ့ ဦးသက္ထြန္းဦးက ေမးခြန္းထုတ္ခဲ့ပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ ကုမၸဏီအတြင္းမွာ မသမာမႈေတြ ရွိႏုိင္တာကို အစုရွယ္ယာရွင္ေတြရဲ႕ အက်ဳိးအတြက္ ေသခ်ာစြာေဖာ္ထုတ္ေပးဖို႔ အမႈကို ဘယ္လိုအေရးယူထားသလဲဆိုတာနဲ႔ လက္ရွိအခ်ိန္အထိ တရားရင္ဆုိင္ဆဲလား (သို႔မဟုတ္) ၿပီးဆံုးသြားၿပီလားဆိုတာကို ေျဖၾကားေပးဖို႔ ေတာင္းဆိုခဲ့ပါတယ္။

ဒါ့အျပင္ အစုရွယ္ယာ ၅၉၁၀ ပိုင္ဆုိင္သူ ေဒၚ၀င္း၀င္းၾကည္ကလည္း “MTSH အမ်ားပိုင္ကုမၸဏီႀကီးအား  အစုရွယ္ယာရွင္ ေပါင္း ၁၇၀၀၀ ေက်ာ္နဲ႔ ကနဦးတည္ေထာင္သူအမ်ားပိုင္ကုမၸဏီကိုးခု၊ တစ္ခုလွ်င္ အေရအတြက္ စုေပါင္းေရတြက္ပါက အစုရွယ္ယာရွင္စုစုေပါင္း ၂၀၀၀၀ ေက်ာ္နဲ႔ ပါ၀င္ဖြဲ႕စည္းထားၿပီး MTSH ကုမၸဏီႀကီး စတင္ဖြဲ႕စည္းစဥ္က အစိုးရပါ၀င္မႈရွိသည့္အတြက္ အမ်ားျပည္သူက အရဲစြန္႔ၿပီး ေခြၽးႏွဲစာေတြနဲ႔ ထည့္၀င္ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံထားၾကပါတယ္။ အက်ဳိးစီးပြားအေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ဖို႔အတြက္ အမ်ားပိုင္ကုမၸဏီကိုးခုရဲ႕ ကိုယ္စားျပဳ ဒါ႐ိုက္တာကိုးဦးရဲ႕ လက္ထဲကို ယံုၾကည္စြာ အပ္ႏွံထားၾကပါတယ္။ ရွယ္ယာရွင္အမ်ားစုရဲ႕ အက်ဳိးစီးပြားတိုးတက္မႈေတြကို ဒါ႐ိုက္တာေတြက ေဖာ္ေဆာင္ရာမွာ ကိုယ္က်ဳိးစီးပြားနဲ႔ မိသားစုအက်ဳိးစီးပြားေတြ ေဖာ္ေဆာင္မႈမ်ား မရွိေစဖို႔အတြက္ လြတ္လပ္ေသာ ဒါ႐ိုက္တာသံုးဦးမွ ခန္႔အပ္ထိန္းေက်ာင္းေပးခဲ့ေပမဲ့ လက္ရွိအခ်ိန္မွာ ဒါ႐ိုက္တာအခ်ဳိ႕က စီမံကိန္းလုပ္ငန္းေတြလုပ္ေဆာင္ရာမွာ မိသားစုအက်ဳိးစီးပြားမ်ား ေဆာင္ရြက္မႈရွိလာတာကို ၀မ္းနည္းဖြယ္ရာ ၾကားသိလာရပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ အမ်ားျပည္သူယံုၾကည္မႈနဲ႔ ခန္႔အပ္ထားတဲ့ လြတ္လပ္တဲ့ ဒါ႐ိုက္တာေတြက ဘယ္သူ႔မ်က္ႏွာမွ်မေထာက္ဘဲ ရွယ္ယာရွင္အမ်ားျပည္သူ၏ မ်က္ႏွာေရွး႐ႈၿပီး ထိန္းသိမ္းၾကပ္မတ္ေပးၾကဖို႔ အမ်ားပိုင္ ကုမၸဏီရဲ႕ ဒါ႐ိုက္တာအဖြဲ႕ကို မိသားစု၀င္ေတြ သြတ္သြင္းတာ။ ေဆြမ်ဳိးသားခ်င္းေတြ စုေပါင္းၿပီး မိသားစု စီးပြားေရးလုပ္ငန္းအသြင္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေနမႈေတြ တားဆီးေပးၾကဖို႔နဲ႔ လြတ္လပ္တဲ့ ဒါ႐ိုက္တာ သံုးဦးက ရဲရဲ၀ံ့၀ံ့ျပတ္ျပတ္သားသားနဲ႔ အစုရွယ္ယာရွင္ေတြရဲ႕ အက်ဳိးစီးပြားေတြကို ကာကြယ္ေပးဖို႔ ေတာင္းဆိုခဲ့ပါတယ္။

သီလ၀ါအမ်ားပိုင္ ကုမၸဏီမွာဆိုရင္ လြတ္လပ္တဲ့ ဒါ႐ိုက္တာေတြအျဖစ္ ေဒါက္တာေအာင္ထြန္းသက္၊ ဦးတင္ထြဋ္ဦးနဲ႔ ဦးေအာင္ညြန္႔တို႔ ပါ၀င္ပါတယ္။ ဒီလို လြတ္လပ္တဲ့ ဒါ႐ိုက္တာသံုးဦးဟာ အမ်ားပိုင္ ကုမၸဏီနဲ႔ ရွယ္ယာရွင္ျပည္သူေတြရဲ႕ မ်က္ႏွာကို ျပန္ၾကည့္ႏိုင္တဲ့ အေျခအေနရွိေနသလားလို႔ ေမးတာကို ျပန္ၾကည့္ရပါမယ္။ ဒီလို ျပန္ၾကည့္မယ္ဆိုရင္ ဦးေအာင္ညြန္႔နဲ႔ ဦးတင္ထြဋ္ဦးဟာ ဦး၀င္းေအာင္နဲ႔ နီးစပ္သူေတြျဖစ္ၿပီး အမ်ားျပည္သူအတြက္ ခန္႔ထားတာ မဟုတ္ဘဲ ဥကၠ႒ဦး၀င္းေအာင္အတြက္ ခန္႔ထားသလို ျဖစ္ေနတယ္လို႔ ရွယ္ယာရွင္ ဦးေအာင္ထြန္းျမင့္က ဆိုပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ လြတ္လပ္ေသာ ဒါ႐ိုက္တာအဖြဲ႕၀င္တစ္ဦးျဖစ္တဲ့ ေဒါက္တာေအာင္ထြန္းသက္ဟာ အျခားတာ၀န္ေတြေၾကာင့္ MTSH အစည္းအေ၀းေတြမွာ အျခားေသာဒါ႐ိုက္တာေတြ နည္းတူမတက္ေရာက္ႏုိင္ခဲ့တာကို ၂၀၁၆-၂၀၁၇ နဲ႔ ၂၀၁၇- ၂၀၁၈ အစီရင္ခံစာေတြမွာ ေတြ႕ရသလို ေဒါက္တာေအာင္ထြန္းသက္ဟာ အမ်ားပိုင္ကုမၸဏီအမ်ားစုမွာ လြတ္လပ္ ေသာဒါ႐ိုက္တာ၊ သင္ၾကားေရးတာ၀န္ေတြ၊ ႏိုင္ငံ့အၾကံေပး၊ UEHRD  မွာ ညိႇႏႈိင္းေရးမွဴးခ်ဴပ္လို တာ၀န္ႀကီးႀကီး ရယူထားတာေၾကာင့္ MTSH မွာ အာ႐ံုစူးစိုက္မႈေလ်ာ့က်လာေနမွာပါလို႔ ရွယ္ယာ ၇၆၀၀ ပိုင္ဆုိင္ထားတဲ့ ဦးခင္ေဇာ္က အၾကံျပဳခဲ့ပါတယ္။ သူ႔ေနရာ မွာ သီအုိရီထက္ လက္ေတြ႕လုပ္ငန္းအေတြ႕ အၾကံဳရွိတဲ့ Over View ႐ႈျမင္သံုးသပ္ႏုိင္သူကို ခန္႔ထားေပးဖို႔ ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘ႑ာႏွစ္မွာ MTSH ရဲ႕ ၀င္ေငြက်ဆင္းမႈ၊ ဇုန္အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏိုင္မႈ ေႏွးေကြးတာေတြကို ေထာက္ျပၿပီး ေ၀ဖန္ခဲ့ပါတယ္။ လြတ္လပ္ေသာဒါ႐ိုက္တာေတြဟာ တာ၀န္မ်ားစြာနဲ႔ မလြတ္မလပ္ျဖစ္ေနတဲ့အျပင္ ဥကၠ႒နဲ႔ ဆက္ႏႊယ္ေနတယ္လို႔ အထင္ခံေနရတာဟာ ႏုိင္ငံေတာ္အဆင့္ အမ်ားပိုင္ကုမၸဏီတစ္ခု၊ ျပည္သူအမ်ားစုက အစိုးရပါလို႔ စိတ္ခ်ရတယ္ဆိုၿပီး ရွယ္ယာပါ၀င္ခဲ့တဲ့ ကုမၸဏီတစ္ခုအတြက္ ျဖစ္သင့္ရဲ႕လားဆိုတာ ေမးခြန္းထုတ္ရမွာျဖစ္သလို သူတို႔အတြက္ ဥာဏ္ပူေဇာ္ခ၊ ဆုေၾကးေတြ သိန္းရာနဲ႔ခ်ီ အသံုးျပဳေနတာကေရာ ထုိက္သင့္ရဲ႕လား ေမးခြန္းထုတ္ရမွာပါ။

“ပထမဦးဆံုးအခ်က္ျဖစ္တဲ့ ဒါ႐ိုက္တာေတြ၊ ဒီဒါ႐ိုက္တာေတြပဲ အျမဲလုပ္ေနမွာ လားဆိုတဲ့ အပိုင္းျဖစ္ပါတယ္။ ဒါကေတာ့ ကြၽန္ေတာ္တို႔  Rotation ေပါ့။ တစ္ႏွစ္ကို သံုးေယာက္တစ္ခါထြက္ေပါ့။ သို႔ေသာ္လည္း အစုရွင္မ်ားက ထြက္ေပးတဲ့ ပုဂၢိဳလ္ေတြကို ဆက္လက္ၿပီးေတာ့ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ေစခ်င္တယ္ဆိုရင္ ၎တို႔ရဲ႕မဲနဲ႔ ယံုၾကည္ၿပီးေတာ့ မဲေပးေရြးခ်ယ္မွသာ တာ၀န္ေဆာင္ရြက္ခြင့္ရပါတယ္။ ဥကၠ႒အပါအ၀င္ အားလံုး  ဒီအတုိင္းပါပဲ။ ထိုနည္းအတုိင္း Indenpendence  Director ႀကီးမ်ားသည္လည္း သီအိုရီအရ ခန္႔အပ္လို႔ မရပါဘူး။BOD က အဆို ျပဳတယ္။ AGM က ဆံုးျဖတ္ပါတယ္။ AGM က အမ်ားသေဘာတူ ဆံုးျဖတ္ၿပီးေတာ့မွ ေဆာင္ရြက္လို႔ရတာ ျဖစ္ပါတယ္” လို႔ ဦး၀င္းေအာင္က ေျဖရွင္းပါတယ္။

ဒီလို ေမးခြန္းထုတ္သံေတြထဲမွာ ဦး၀င္းေအာင္တို႔ကို အျပင္းထန္ဆံုးထုိးႏွက္လိုက္တဲ့ ေမးခြန္းထုတ္သံကေတာ့ MTSH စတင္ထူေထာင္ခ်ိန္မွာ ပါ၀င္ခဲ့သလို လက္ရွိအခ်ိန္မွာလည္း Myanmar Japan Thilawa Development ရဲ႕ ဥကၠ႒အျဖစ္ တာ၀န္ယူထားတဲ့ ဦးသိန္းဟန္ရဲ႕ Myanmar Edible Oil Industrial Public Corporation (MEICO) Limited က ေမးျမန္းလာမႈပါ။

MTSH ပဥၥမအႀကိမ္ေျမာက္ႏွစ္ပတ္လည္ အေထြေထြအစည္းအေ၀းမွာ ေျဖၾကားေပးဖို႔ အခ်က္ရွစ္ခ်က္နဲ႔ စုစုေပါင္းေမးခြန္း ခုနစ္ခုေမးလာခဲ့တဲ့ MEICO ရဲ႕ ေမးျမန္းခ်က္ေတြကို အက်ဥ္းခ်ဳံးေဖာ္ျပရရင္…

၁။ ၂၀၁၃-၂၀၁၄ ဘ႑ာႏွစ္မွာ MTSH  ဥကၠ႒ ဦး၀င္းေအာင္ပိုင္ဆုိင္တဲ့ ဒဂုံအင္တာေနရွင္နယ္ကုမၸဏီက ဒါ႐ိုက္တာအဖြဲ႕ ခြင့္ျပဳခ်က္မရဘဲ က်ပ္သိန္း ၁၀၀၀ ေက်ာ္ကို ထုတ္ယူခဲ့တာ။ အဲဒီလို ထုတ္ယူခဲ့တာကို ဦး၀င္းေအာင္နဲ႔ သားျဖစ္သူ ဦးသူရိန္ေအာင္တို႔က သီလ၀ါ SEZ မစမီ Feasibility Study ျပဳလုပ္ထားလို႔ ကုန္က်စရိတ္ျပန္ထုတ္တာလို႔ ရွင္းခဲ့ေပမဲ့ တကယ့္ျဖစ္ရပ္မွန္က MTSH  ဖြဲ႕ စည္းဖို႔ အစီအစဥ္မရွိခင္ကတည္းက ဒဂုန္အင္တာေနရွင္နယ္က သူတို႔ Own Risk နဲ႔ လုပ္ခဲ့တာျဖစ္လို႔၊ ဒဂုန္အင္တာေနရွင္နယ္ရဲ႕ Feasibility Study က အသုံး၀င္မႈ မရွိတာေၾကာင့္ ဂ်ပန္ႏုိင္ငံဘက္က ျပန္ထုတ္ေပးဖို႔  ျငင္းဆိုထားတာ သိလ်က္နဲ႔ ဒီလို သိန္း ၁၀၀၀ ေက်ာ္ကို ထုတ္ယူသြားတာဟာ အစုရွယ္ယာရွင္ေတြရဲ႕ အက်ဳိးစီးပြားကို လြဲမွားစြာ စီမံခန္႔ခြဲတာျဖစ္လို႔ ရွင္းလင္းေပးဖို႔ ေတာင္းဆိုခဲ့ပါတယ္။

၂။ TPD ကုမၸဏီအတြင္းမွာ မေလ်ာ္မကန္ ေဆာင္ရြက္မႈေတြရွိေနတယ္လို႔  ject Department Engineer ျဖစ္တဲ့ ဦးေအာင္မင္းထြန္းက အခ်က္ ၁၉ ခ်က္ပါတဲ့ နစ္နာမႈေတြကို ဒါ႐ိုက္တာအဖြဲ႕ဆီ တုိင္ၾကားခဲ့ၿပီး သီလ၀ါအမ်ားပိုင္ကုမၸဏီမွာ (COO) တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ခဲ့သူ မေလးရွားႏုိင္ငံသား Mr.Law Teck Wee က ဘ႑ာေရးဌာန အသံုးျပဳေနတဲ့ စားပြဲတင္ကြန္ပ်ဴတာကို ခြင့္ျပဳခ်က္မရွိ ျဖဳတ္ယူသြားခဲ့တာ၊ သူျဖဳတ္ယူသြားလို႔ ၿမိဳ႕နယ္ရဲစခန္းတုိင္ခဲ့ခ်ိန္မွာ Mr.Law Teck Wee ဟာ ဦး၀င္းေအာင္ရွိေနတဲ့ ဒဂုန္အင္တာေနရွင္နယ္႐ံုးကို အဲဒီညေနမွာ သြားခဲ့တာ၊ ဒါ႐ိုက္တာအဖြဲ႕၀င္ အခ်ဳိ႕က ဖိအားေပးအမႈပိတ္သိမ္းခဲ့တာ၊ ကုမၸဏီအတြက္ သိန္းေပါင္းမ်ားစြာ နစ္နာဆံုး႐ံႈးေနပါတယ္လို႔ တုိင္ၾကားခဲ့တဲ့ ဦးေအာင္မင္းထြန္းရဲ႕ တုိင္ၾကားခ်က္ကို ဂ႐ုမျပဳခဲ့တာ၊ ဒီျဖစ္စဥ္ကို ေမွးမွိန္ေပ်ာက္ကြယ္သြားေအာင္ လြတ္လပ္တဲ့ဒါ႐ိုက္တာေတြကို ဖိအားေပးခဲ့တာေတြနဲ႔ ဒီျဖစ္စဥ္ေၾကာင့္ အစုရွယ္ယာရွင္ေတြရဲ႕ အက်ဳိးစီးပြား အမွန္တကယ္ထိခိုက္ေစျခင္း ရွိ မရွိ စံုစမ္းစစ္ေဆးၿပီး အစီရင္ခံစာထုတ္ျပန္ေပးဖို႔ ေတာင္းဆိုခဲ့ပါတယ္။

၃။ ဦးတင္ထြဋ္ဦး ဦးေဆာင္တဲ့ Interim Management  ေကာ္မတီဟာ ကုမၸဏီအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဆိုင္ရာေတြမွာ အုပ္ခ်ဳပ္မႈ ဒါ႐ိုက္တာနဲ႔အၿပိဳင္ လာၿပီးေဆာင္ရြက္ေနလို႔ လုပ္ငန္းစြမ္းေဆာင္ရည္က်ဆင္းတာနဲ႔ ဦးေအာင္စိုးသာ ဦးေဆာင္တဲ့ ေကာ္မတီကို Conflict of Interest ရွိသူေတြနဲ႔ ဖြဲ႕စည္းထားလို႔ ဒါ႐ိုက္တာႏွစ္ဖြဲ႕ ထိပ္တိုက္တုိးေနၿပီး ကုမၸဏီအတြက္ ဆိုးက်ဳိးျဖစ္ေပၚႏိုင္လို႔ ဒီလိုရွယ္ယာရွင္ေတြအတြက္ အက်ဳိးမရွိတဲ့ေကာ္မတီကို ဘာေၾကာင့္ဆက္လက္ဖြဲ႕စည္းထား သလဲဆိုတာ ေျဖရွင္းေပးဖို႔ ေတာင္းဆိုခဲ့တာကို ေတြ႕ရပါတယ္။

၄။ ၂၀၁၇ စက္တင္ဘာ ၂၇ ရက္မွာ က်င္းပခဲ့တဲ့ MJTD Officer အစည္းအေ၀းမွာ ဦး၀င္းေအာင္ရဲ႕ သားျဖစ္တဲ့ ဦးသူရိန္ေအာင္က MTSH ရဲ႕ CFO အလုပ္က ထြက္တာကို အသိေပးခဲ့ၿပီး ဒီလိုမ်ဳိး ေျပာၾကားမႈဟာ စေတာ့အိတ္ခ်ိန္းအမ်ားပိုင္ကုမၸဏီရဲ႕ တာ၀န္ရွိသူေတြလိုက္နာရမယ့္ ေငြေခ်းသက္ေသခံလက္မွတ္ လုပ္ငန္းဥပေဒကို ေဖာက္ဖ်က္တာျဖစ္ၿပီး ဒီအတြင္းသတင္းကို ဦးသူရိန္ေအာင္ကို ဘယ္သူက လႊဲေျပာင္းေပးခဲ့တယ္ဆိုတာနဲ႔ MTSH ဒါ႐ိုက္တာေတြပဲ တက္ခဲ့တဲ့အစည္းအေ၀း အေၾကာင္းအရာကို ဦးသူရိန္ေအာင္က ဘယ္သူ႔ညႊန္ၾကားခ်က္နဲ႔  MJTD ကို အသိေပးေျပာၾကားခဲ့သလဲဆိုတာကို စံုစမ္းေဖာ္ထုတ္ေပးဖို႔နဲ႔ အေရးယူေဆာင္ရြက္ဖို႔ ေတာင္းဆိုခဲ့ၿပီး ဒီျဖစ္စဥ္အတြက္ ဘယ္လိုအေရးယူ ထားလဲဆိုတာကို ေမးခြန္းထုတ္ခဲ့တာကို ေတြ႕ရပါတယ္။

၅။ ဦး၀င္းေအာင္ရဲ႕ သားျဖစ္သူ ဦးသူရိန္ေအာင္နဲ႔ MAGDL ဘက္က ဦးျမင့္ေဇာ္တို႔ ႏွစ္ေယာက္ကို ႏုတ္ထြက္ေစဖို႔ ဒါ႐ိုက္တာအဖြဲ႕အစည္းအေ၀းေတြမွာ အႀကိမ္ႀကိမ္ေဆြးေႏြး၊ ဆုံးျဖတ္၊ အႀကိမ္ႀကိမ္ အတည္ျပဳခဲ့ေပမဲ့ အေၾကာင္းျပခ်က္အမ်ဳိးမ်ဳိးနဲ႔ ရာထူးတည္ျမဲေနၿပီး အုပ္ခ်ဳပ္မႈဒါ႐ိုက္တာေတာင္ မသိတဲ့ အနာဂတ္စီမံကိန္းေတြမွာ ေျပာင္ေျပာင္တင္းတင္း တာ၀န္ေပးထားတာကို ေတြ႕ရလို႔ ဒီလိုကိစၥကို ဒါ႐ိုက္တာအဖြဲ႕က ဘာေၾကာင့္အေရးမယူႏိုင္သလဲဆိုတာကို ရွင္းလင္းေပးပါလို႔ ေတာင္းဆိုခဲ့တာကို ေတြ႕ရပါတယ္။

၆။ ဦး၀င္းေအာင္ရဲ႕ သားျဖစ္သူ ဦးသူရိန္ေအာင္ဟာ Management မွာ တာ၀န္အရွိဆံုးျဖစ္တဲ့ ဦးေအာင္စိုးသာကိုေတာင္ အသိမေပးဘဲ Mitsubishi နဲ႔ Logistics လုပ္ငန္းေတြ လုပ္ကိုင္ဖို႔ ညိႇႏႈိင္းေဆာင္ရြက္ခဲ့တဲ့အျပင္ Mitsubishi နဲ႔ MoU ထိုးဖို႔ မူၾကမ္းကိုပါ ဒါ႐ိုက္တာအဖြဲ႕ အစည္းအေ၀းကို တင္ျပလာတာနဲ႔ ဦး၀င္းေအာင္ရဲ႕ ဒဂုန္အင္တာေနရွင္နယ္ဟာ အေျခခံအေဆာက္အအံု၊ ေဆာက္လုပ္ေရးနဲ႔ Logistics လုပ္ငန္းေတြ အဓိကလုပ္ကိုင္တာျဖစ္တယ္လို႔ Conflict of Interest  အေျခအေနကို ေထာက္ျပထားတာ ေတြ႕ရပါတယ္။ ဒီလို အေျခအေနအတြက္ ဦးေအာင္စိုးသာက ေထာက္ျပေျပာၾကားရာမွာ ဦး၀င္းေအာင္က ေ၀့လည္ေၾကာင္ပတ္လုပ္ေနၿပီး မသိက်ဳိးကြၽံလုပ္ၿပီး Conflict of Interest  နည္းဖို႔ သူကိုယ္တိုင္ဦးစီးမယ္လို႔ ဖိအားေပး ဆံုးျဖတ္ခဲ့ပါတယ္။ ဒီလို ဒါ႐ိုက္တာအဖြဲ႕ရဲ႕ ဆံုးျဖတ္ခ်က္၊ ဥကၠ႒ ဦး၀င္းေအာင္ဟာ ဒီကိစၥမွာဘာေၾကာင့္ Conflict of Interest  ကင္းရွင္းမယ္လို႔ ဆံုးျဖတ္ခဲ့တာလဲလို႔ ေမးခြန္းထုတ္တာကို ေတြ႕ခဲ့ပါတယ္။

MTSH  စတင္ထူေထာင္စဥ္က ပါ၀င္ခဲ့ၿပီး ရွယ္ယာအမ်ားစုပိုင္ဆုိင္ထားတဲ့ Myanmar Edible Oil Industrial Public က ဒီလုိအခ်က္အလက္ေတြကို ေမးျမန္းခဲ့ေပမယ့္ ကုမၸဏီဥကၠ႒က ေမးခြန္းအျပည့္အစံု မေျဖခဲ့သလို ငါးႀကိမ္ေျမာက္ႏွစ္ပတ္လည္ အစည္းအေ၀းကိုလည္း ႐ုတ္တရက္ ရပ္နားခဲ့တာေၾကာင့္ အျငင္းပြားမႈေတြ ရွိခဲ့ပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ ေမးခြန္းေမးလာတဲ့အတြက္ ရွယ္ယာရွင္ေတြကို ၿခိမ္းေျခာက္မႈေတြရွိခဲ့တယ္လို႔လည္း MEICO ရဲ႕ ဥကၠ႒ ဦးသိန္းဟန္က ေျပာပါတယ္။

“အစုရွယ္ယာရွင္အစည္းအေ၀းဆိုတာ တစ္ႏွစ္မွ တစ္ႀကိမ္။ တစ္ႀကိမ္မွာပဲ သူတို႔ထည့္ထားတဲ့ပိုက္ဆံကို ဒီမွာလာၿပီးေတာ့ နားေထာင္ၿပီးေတာ့ သူတို႔သိခ်င္တာ ေမးၾကတာ။ တစ္စုတည္းလည္း ေလးစားရမယ္။ ကြၽန္ေတာ့္ေနာက္မွာ အေယာက္ ၅၀၀ ေက်ာ္ရွိတယ္။ အဲဒီရွယ္ယာရွင္ေတြက သူတို႔ ေငြေတြထည့္ထားတာ။ သိခ်င္တယ္။ ကြၽန္ေတာ္က ေမးေပးရတာ။ အဲဒီေတာ့ ေမးေပးရတဲ့ဟာကို ရွယ္ယာရွင္ေတြ သြားၿပီးၿခိမ္းေျခာက္တယ္။ မျဖစ္သင့္ဘူး” လို႔ ဦးသိန္းဟန္က ဆိုပါတယ္။

ဦး၀င္းေအာင္ ဘာတုံ႔ျပန္သလဲ

ဦး၀င္းေအာင္နဲ႔ သားျဖစ္သူ ဦးသူရိန္ေအာင္၊ သူတို႔မိသားစုရဲ႕ Conflict of Interest  လို႔ ရွယ္ယာရွင္ေတြက ေထာက္ျပေမးျမန္းေပမဲ့ အဓိကတာ၀န္အရွိဆံုးသူကေတာ့ ဦး၀င္းေအာင္ပါ။ MTSH ဥကၠ႒ေနရာမွာ သက္ေတာ္ရွည္တာ၀န္ယူထားတဲ့ ဦး၀င္းေအာင္ကေတာ့ ရွယ္ယာရွင္တခ်ဳိ႕ရဲ႕ ေမးျမန္းမႈကို “ကြၽန္ေတာ္တို႔ဟာ ကုမၸဏီတစ္ခုကို ဦးေဆာင္ၿပီးေတာ့ ရွယ္ယာရွင္ေတြ တာ၀န္ေပးထားတဲ့ BOD ေတြဟာ တာ၀န္ယူၿပီး ေဆာင္ရြက္ရပါတယ္။ အဲဒီလိုတာ၀န္ယူ ေဆာင္ရြက္တဲ့အခါ အျမဲတမ္းရွယ္ယာရွင္ေတြရဲ႕အက်ဳိးကို နံပါတ္တစ္ပါပဲ။ ရွယ္ယာရွင္ေတြ လံုး၀စိုးရိမ္ေနတဲ့ အေနအထားသည္ တကယ္ကို ပြင့္လင္းျမင္သာမႈရွိရွိ သူ႔ရဲ႕အခ်ိန္အတိုင္း အားလံုးကိုအသိေပးရပါတယ္။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ဒီဟာကို ေဆာင္ရြက္တဲ့ အေနအထားမွာ BOD ေတြကေန ဒီဟာကို ေဆာင္ရြက္ဖို႔အတြက္ Interim Management Committee ကို ဖြဲ႕စည္းၿပီး ၾကားျဖတ္စီမံခန္႔ခြဲေရးေကာ္မတီကို ဖြဲ႕စည္းေပးထားတာျဖစ္တဲ့အတြက္ အဲဒီေကာ္မတီကပဲ ေဆာင္ရြက္ပါတယ္။ အဲဒီေကာ္မတီက ျပန္တက္လာတဲ့ က်ဳိးေၾကာင္းဆီေလ်ာ္မႈအေပၚ မူတည္ၿပီးေတာ့ BOD မွာေဆြးေႏြးၿပီးေတာ့   ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္ပါတယ္” လို႔ ဆိုပါတယ္။

MTSH မွာ ရွယ္ယာတစ္စုပဲပိုင္ပါေစဦးေတာ့ ႀကိဳတင္ေမးျမန္းလာမႈေတြအားလံုးကို တေလးတစား ေျဖၾကားေပးဖို႔မွာ ဦး၀င္းေအာင္နဲ႔ ဒါ႐ိုက္တာအဖြဲ႕မွာ တာ၀န္ရွိပါတယ္။ MTSH ဆိုတာ ႏုိင္ငံပိုင္လို႔ ေျပာလို႔ ရၿပီး တိုင္းျပည္သိကၡာပါ။ ဒီလိုမ်ဳိး အစိုးရ အခ်င္းခ်င္း၊ ႏိုင္ငံအခ်င္းခ်င္း ခ်ိတ္ဆက္လုပ္တဲ့ စီမံကိန္းမ်ဳိးမွာ၊ ျပည္သူေတြပါ၀င္ေနတဲ့ စီမံကိန္းမ်ဳိးမွာ ဥကၠ႒နဲ႔ သားျဖစ္သူရဲ႕ Conflict of Interest  ကို ေထာက္ျပေ၀ဖန္ခံေနရတာက ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈက်ဆင္းေနတဲ့ NLD  အစိုးရရဲ႕ မ်က္ႏွာကို ထပ္ဆင့္ အုိးမည္းသုတ္ခဲ့တာျဖစ္ၿပီး သီလ၀ါအထူးစီးပြားေရးဇုန္မွာ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈက်ဆင္းလာတာဟာ ဒီလိုမ်ဳိး မိသားစုပိုင္ကုမၸဏီအသြင္ျဖစ္လာတဲ့ အက်ဳိးစီးပြားပဋိပကၡေတြေၾကာင့္လားဆိုတာ ဆန္းစစ္ဖို႔ မျဖစ္မေန လိုအပ္ပါတယ္။

ကုမၸဏီရဲ႕ အစုရွယ္ယာပိုင္ဆုိင္မႈေတြကို ျပန္ၾကည့္မယ္ဆိုရင္ ဦး၀င္းေအာင္နဲ႔ သူ႔မိသားစုဟာ ၁၅ သိန္းေအာက္အထိ ပိုင္ဆိုင္ထားတာေတြ႕ရၿပီး ဒီလိုပိုင္ဆုိင္မႈအျပင္ ကန္႔ကြက္ခံေနရတဲ့ ဦးသူရိန္ေအာင္ရဲ႕ လစာဟာ တစ္ႏွစ္မွာ သိန္း ၆၀၀ အထက္ လစာရယူထားသလို ဆုေၾကးအျဖစ္လည္း သိန္းရာနဲ႔ခ်ီ ရယူေနတာကို ေတြ႕ရပါတယ္။ ဦးသူရိန္ေအာင္ရဲ႕ လုပ္အားအမွန္ကို ရွယ္ယာရွင္ ျပည္သူေတြက မႏွစ္ၿခိဳက္ဘူး၊ ဒါ႐ိုက္တာအ ဖြဲ႕ကလည္း ႏုတ္ထြက္ဖို႔ အစည္းအေ၀းေတြမွာ မၾကာခဏဆံုးျဖတ္ထားတယ္ဆိုတဲ့ အေျခအေနေတြကို ျပန္ၾကည့္မယ္ဆိုရင္ ဒီလိုကုန္က်စရိတ္ေတြဟာ ကုမၸဏီအတြက္ နစ္နာစရာျဖစ္လာမွာျဖစ္ၿပီး ကုန္က်ခံေနရတဲ့ ရွယ္ယာရွင္ျပည္သူေတြရဲ႕ ေငြေၾကးေတြက အေဟာသိကံျဖစ္ေနသလားလို႔ ေမးခြန္းထုတ္ရေတာ့မွာ ျဖစ္ပါတယ္။

ဒီလိုမ်ဳိး Conflict of Interest  ေမးခြန္းေတြနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ဦး၀င္းေအာင္ကေတာ့ “ကြၽန္ေတာ္တို႔အေနနဲ႔ မိမိရဲ႕ကိုယ္က်ဳိးထက္ ရွယ္ယာရွင္ေတြရဲ႕ အက်ဳိး၊ ေနာက္တစ္ဆင့္ ကြၽန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ စီးပြားေရးက႑ႀကီးရဲ႕ အက်ဳိး၊ ေနာက္တစ္ဆင့္ ႏိုင္ငံေတာ္ရဲ႕အက်ဳိးကို ေရွး႐ႈၿပီး အျမဲတမ္း ေဆာင္ရြက္သြားမယ္လို႔ ကြၽန္ေတာ္ကတိ ျပဳေျပာၾကားအပ္ပါတယ္။ ေရွ႕ဆက္ေဆာင္ရြက္တဲ့အခါမွာလည္း ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ႀကီး ဆံုးမၾသ၀ါဒအတုိင္းပဲ ကြၽန္ေတာ္တို႔ အကုန္လံုး ကိုယ္စြမ္းဥာဏ္စြမ္းရွိသေလာက္ ေဆာင္ရြက္ပါမယ္။ ကြၽန္ေတာ္တို႔တင္ပဲ အျမဲတမ္းဒီေနရာမွာ ေဆာင္ရြက္ဖို႔ ရည္ရြယ္ခ်က္မရွိပါဘူး။ တစ္နည္းအားျဖင့္ေျပာရင္ ကြၽန္ေတာ္တို႔ေတြ လူငယ္မ်ဳိးဆက္ေတြကိုလည္း တျဖည္းျဖည္း လက္ဆင့္ကမ္းရမွာျဖစ္ပါတယ္။ လက္ဆင့္ကမ္းတယ္ဆိုရာမွာလည္း အားလံုးကို တျဖည္းျဖည္းနဲ႔ လက္ဆင့္ကမ္းၿပီးေတာ့ လက္လႊဲၿပီးေတာ့ ရင့္က်က္ေသာ ဦးေဆာင္သူမ်ားျဖစ္ေအာင္ ပ်ဳိးေထာင္ၿပီး ေဆာင္ရြက္သြားမယ့္အေၾကာင္း ကြၽန္ေတာ္ ကတိျပဳေျပာၾကားရင္း နိဂံုးခ်ဳပ္အပ္ပါတယ္” လို႔ ဆိုခဲ့ပါတယ္။

ဦး၀င္းေအာင္က နိဂံုးခ်ဳပ္ေျပာၾကားသြားေပမဲ့ ရွယ္ယာရွင္ေတြကေတာ့ သူတို႔ေျဖရွင္းေပးဖို႔ ေတာင္းဆိုထားတာေတြကို တိတိက်က် ေျဖရွင္းမေပးဘဲ၊ ေမးခြန္းေတြကို တိတိက်က် ဖတ္ၾကားမသြားဘဲ ေ၀့လည္ေၾကာင္ပတ္ေျဖသြားတဲ့ အေျခအေနေတြကို မႏွစ္ၿမိဳ႕ၾကပါဘူး။

“ကြၽန္ေတာ္တို႔က ျမန္မာျပည္မွာ အမ်ားပိုင္တဲ့ အႀကီးဆံုးကုမၸဏီျဖစ္ပါတယ္။ အမ်ားျပည္သူ၊ အေျခခံလူတန္းစား အကုန္လံုး တစ္စုႏုိင္လည္း တစ္စု၀ယ္ထားတဲ့ ရွယ္ယာရွင္ေတြ။ သူတို႔မွာလည္း တစ္ႏွစ္တစ္ခါပဲ လာတက္ခြင့္ရေတာ့ သိခ်င္တာေလးေတြ ေမးမွာပဲ။ ဒါကို ေမးခြင့္ျပဳရမယ္။ ဒါေမးတာကို သြားၿပီးေတာ့ အျပစ္တင္လို႔မရဘူး။ MEICO က သီလ၀ါမွာ ရွယ္ယာ ၁၇၉၇၀၀၀ ရွိတယ္။ တန္ဖိုးအားျဖင့္ ေဒၚလာ ႏွစ္သန္းေလာက္ရွိတယ္။ အခုေလာက္ဆို ေဒၚလာ ေျခာက္သန္းေလာက္ရွိတယ္။ ခန္႔မွန္းေျခေပါ့။ ကြၽန္ေတာ္တို႔က ကနဦးတည္ေထာင္သူထဲမွာ ပါတယ္။ ၿပီးေတာ့ ကြၽန္ေတာ္က ဒီကုမၸဏီႀကီး စတည္ေထာင္ကတည္းက MTSH ရဲ႕ MD ။  ၿပီးေတာ့ ဂ်ပန္-ျမန္မာ ဖက္စပ္ကုမၸဏီအတြက္ ေလးေယာက္ကို မဲနဲ႔ေရြးခ်ိန္မွာ ကြၽန္ေတာ္က ဖက္စပ္ကုမၸဏီဥကၠ႒။ ကြၽန္ေတာ္ေလးႏွစ္လုပ္ခဲ့တာ။ အျပစ္အနာအဆာမရွိ။ အျမတ္ေတြကို တစ္ႏွစ္ေဒၚလာသန္း ၂၀ ေက်ာ္ရေအာင္ ရွာေပးခဲ့တာ။ ေလးႏွစ္မွာ မႏွစ္က ၂၀၁၇ ႏို၀င္ဘာမွာ အနားယူခဲ့တယ္။ ကိုေအာင္စိုးသာကို လႊဲေပးလိုက္တယ္။ ကြၽန္ေတာ္အနားယူတယ္။ အနားယူလိုက္တဲ့အခ်ိန္မွာ Board ထဲမွာ မေလ်ာ္မကန္တာေတြ ရွိတဲ့အတြက္ေၾကာင့္ ႏုတ္ထြက္လိုက္တာ။ အခုလက္ရွိမွာ ျမန္မာဘက္က MTSH မွာ ဒါ႐ိုက္တာတစ္ေယာက္ ျဖစ္ေနတယ္။ အဲဒီထဲမွာ မေလ်ာ္မကန္လုပ္ေနတာေတြ ေတြ႕တယ္။ ကြၽန္ေတာ္ Board ကို အပတ္စဥ္တုိင္း စာတင္တယ္။ မေလ်ာ္မကန္တဲ့ ကိစၥေတြက  အမ်ားႀကီးပဲ။ တနလၤာအစည္းအေ၀းဆို စေနေန႔က်မွေခၚတယ္။ သိန္းနဲ႔ခ်ီၿပီး ေဒၚလာသံုးမယ့္ ကိစၥေတြကို ဆံုးျဖတ္ခိုင္းတယ္။ ဘာမွလည္း ဖတ္ခြင့္မရွိဘူး။ အဲဒါေတြကို ဆယ္ရက္တစ္ပတ္ ႀကိဳေျပာပါ။ လုပ္မယ့္ စီမံကိန္းေတြကို ကြၽန္ေတာ္တို႔ဆီ ႀကိဳပို႔ပါဆိုတာကို အဲဒါလည္း မလုပ္ဘူး။ ၿပီးေတာ့ ပုဂၢိဳလ္ေရးပါလို႔ နာမည္မေျပာခ်င္ဘူး။ ဒီအထဲမွာ Conflict of Interest  ပါလို႔ မမွန္မကန္လုပ္ေနလို႔ ေျဖရွင္းေပးပါလို႔ ကြၽန္ေတာ္စာတင္ထားတယ္။ ပစ္စာမဟုတ္ပါဘူး။ တရား၀င္တင္တာ။ တင္တဲ့ဥစၥာကို ေျဖရွင္းမေပးတာ ရွိတယ္။ ဒါေလးေတြက ကြၽန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ အခက္အခဲ” လို႔ ဦးသိန္းဟန္က ဆိုပါတယ္။

ျမန္မာျပည္က လုပ္ငန္းစုေတြျပန္ၾကည့္မယ္ဆိုရင္ သိကၡာရွိ၊ ခိုင္မာၿပီး အစိုးရက ေျမအာမခံခ်က္ေပးႏုိင္တဲ့ေနရာက သီလ၀ါပဲ ရွိေတာ့တာပါ။ အဲဒါေၾကာင့္လည္း ႏုိင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေတြက ေနာက္ပိုင္းမွာ သီလ၀ါကိုပဲ ၀င္ေရာက္ေနတာ ေတြ႕ရမွာပါ။ ဒီလိုမ်ဳိး ႏိုင္ငံတကာရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေတြ ၀င္ေရာက္ေနတဲ့ တစ္ခုတည္းေသာ အေကာင္အထည္ေပၚေနတဲ့ သီလ၀ါအထူးစီးပြားေရးဇုန္မွာ ဒီလိုမ်ဳိး Conflict of Interest  ေတြနဲ႔ နာမည္ဆိုး ထြက္လာတာဟာ ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ က်ဆင္းေနတဲ့ ျမန္မာႏိုင္ငံကို ထိုးႏွက္လိုက္တာျဖစ္သလုိ အေမရိကန္ႏိုင္ငံက သီလ၀ါမွာ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံဖို႔ ေလ့လာေနတယ္ဆိုတဲ့အခ်ိန္က်မွာ ဒီလိုအပုပ္နံ႔ထြက္လာၿပီး မေျဖရွင္းႏုိင္တာက ေတာ္ေတာ္ဆိုးတဲ့အေျခအေနပါ။ တကယ္ေတာ့ သီလ၀ါမွာ လူတစ္စုက ေနရာယူထားၿပီး Conflict of Interest  ေတြဖန္တီး ေနတယ္ဆိုေပမဲ့ သူတို႔အထက္မွာ အစိုးရဘက္က Mr.SEZ လို႔ ဂ်ပန္ Nikkei က တင္စားခဲ့တဲ့ စီမံ/ဘ႑ာ ဒုတိယ၀န္ႀကီး ေဒါက္တာဆက္ေအာင္တုိ႔ Thilawa SEZ Management ေကာ္မတီတို႔လုိ Government Body ရွိေနပါေသးတယ္။ ဒီလိုမ်ဳိး ရွိေနတဲ့ Government Body က လူေတြက ႏုိင္ငံ့သိကၡာ၊ လတ္တေလာမွာ အေအာင္ျမင္ဆံုးစီးပြားေရးဇုန္၊ ျပည္သူ႔ေငြေတြနဲ႔ လည္ပတ္ေနတဲ့ အမ်ားပိုင္ ကုမၸဏီတစ္ခုရဲ႕ Conflict of Interest  ျပႆနာေတြကို လက္ပိုက္ၾကည့္မေနဘဲ စံု စမ္းစစ္ေဆးေဖာ္ထုတ္ၿပီး မေလ်ာ္မကန္ လုပ္ေဆာင္ေနမႈေတြ၊ Conflict of Interest  ျပႆနာေတြကို ရွင္းထုတ္ရမွာပါ။ ဒါမွလည္း သီလ၀ါအမ်ားပိုင္ကုမၸဏီဟာ မိသားစုကုမၸဏီ မျဖစ္ဘဲ သိကၡာရွိတဲ့၊ ႏုိင္ငံပိုင္တဲ့၊ ေအာင္ျမင္တဲ့ အမ်ားပိုင္ကုမၸဏီတစ္ခုအျဖစ္ ေရရွည္ရပ္တည္ႏုိင္မွာပါ။

Writer: ၿဖိဳးေ၀
September 30, 2018
EMG
Share it:

Business

MTSH

Myanmar

News

Post A Comment:

0 comments: