အ႐ံႈးေပၚေနသည္ဆိုသည္႕ စက္သံုးဆီဆိုင္မ်ားကိုပိတ္သိမ္းေစၿပီး ျပည္တြင္းလုပ္ငန္းရွင္အသစ္မ်ားႏွင္႕ျပည္ပထုတ္လုပ္ေရာင္းခ်သူမ်ားကို ဖြင္႕လွစ္လုပ္ကိုင္ခြင္႕ေပးသင္႕ဟု လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ေဝဖန္ေထာက္ျပ

Share it:

ရန္ကုန္၊ ေအာက္တိုဘာ ၃-အ႐ံႈး ေပၚေနသည္ဆိုသည့္စက္သံုးဆီ ဆိုင္မ်ားကို ပိတ္သိမ္းေစကာ ျပည္ တြင္းလုပ္ငန္းလုပ္ငန္းရွင္အသစ္မ်ား ႏွင့္ ျပည္ပစက္သံုးဆီထုတ္လုပ္ ေရာင္းခ်သူမ်ားကို ဖြင့္လွစ္လုပ္ ကိုင္ခြင့္ဖန္တီးေပးသင့္ေၾကာင္း မဂၤလာေတာင္ၫြန္႔ ၿမိဳ႕နယ္မဲဆႏၵ နယ္အမွတ္(၁)မွ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္ စားလွယ္ဦးလွေဌးက ေဝဖန္ေထာက္ ျပ ေျပာဆိုလိုက္သည္။

တိုင္းျပည္တြင္အၿမဲတမ္းအ႐ံႈး ေပၚေနသည့္လုပ္ငန္းမ်ားရွိေနျခင္း သည္ ႏိုင္ငံ၏စီးပြားေရးဖြံ႔ၿဖိဳးတိုး တက္မႈဂုဏ္အဂၤါရပ္ကိုထိခိုက္ေစ သည့္အတြက္ သက္ဆိုင္ရာမွအ႐ံႈး ေပၚေနသည့္စက္သံုးဆီဆိုင္မ်ား ကို ပိတ္သိမ္းခိုင္းသင့္ေၾကာင္း လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးလွေဌး က ေျပာသည္။
""သက္ဆိုင္ရာကအ႐ံႈးေပၚ ေနတဲ့စက္သံုးဆီဆိုင္ေတြကို ပိတ္ သိမ္းခိုင္းၿပီးေတာ့ ျပည္တြင္းလုပ္ ငန္းရွင္အသစ္မ်ားနဲ႔ျပည္ပက စက္သံုးဆီထုတ္လုပ္ေရာင္းခ်သူ မ်ားကို လာေရာက္ဖြင့္လွစ္လုပ္ကိုင္ ေဆာင္ရြက္ခြင့္ရရွိေစရန္ ဖန္တီးေပး သင့္ပါတယ္""ဟု ၄င္းကေျပာသည္။

ယင္းႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ေအာက္ တိုဘာ ၃ ရက္က ရန္ကုန္တိုင္းေဒ သႀကီး လႊတ္ေတာ္တြင္ျပဳလုပ္ သည့္လႊတ္ေတာ္အစည္းအေဝး တြင္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး စာရင္း စစ္ခ်ဳပ္၏ ၂၀၁၆-၂၀၁၇ ခု၊ဘ႑ာ ႏွစ္စစ္ေဆးေတြ႕ရွိခ်က္ အစီရင္ခံ စာအေပၚ ျပည္သူ႔ေငြစာရင္းေကာ္ မတီ၏ ေလ့လာေတြ႕ရွိခ်က္ႏွင့္ သေဘာထားမွတ္ခ်က္ အစီရင္ခံ စာႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္ စားလွယ္ ဦးလွေဌးကေဆြးေႏြးရာ တြင္ အထက္ပါအတိုင္း ေျပာၾကား ခဲ့ၾကျခင္းျဖစ္သည္။

ထို႔အျပင္ စက္သံုးဆီဆိုင္ဖြင့္ လွစ္ေရာင္းခ်သူမ်ားအေနျဖင့္ ႏိုင္ငံ ေတာ္စက္သံုးဆီဆိုင္မ်ားႏွင့္ေျမ မ်ားကိုမည္သည့္ေဈးႏႈန္းမ်ားျဖင့္ ရယူထားၾကသည္ကို စစ္ေဆးေပး ေစလိုၿပီး ေခတ္ကာလေဈးႏႈန္းအ တိုင္းရရွိရန္လိုအပ္ေၾကာင္း ဦးလွ ေဌးက တိုက္တြန္းေျပာသည္။
ႏိုင္ငံဝင္ေငြ၊ ျပည္သူ႔ဘ႑ာ မ်ားမ်ားစြာဆံုး႐ံႈးေနသည္ကို စာရင္း စစ္ခ်ဳပ္အစီရင္ခံစာက ထင္ရွားစြာ ေဖာ္ထုတ္ျပလိုက္ၿပီျဖစ္သျဖင့္ အ စီရင္ခံစာပါအခ်က္မ်ားကို သက္ဆိုင္ သူမ်ားအားလံုးအေနျဖင့္ ဥေပကၡာ မျပဳဘဲ ဆံုး႐ံႈးေနေသာႏိုင္ငံဝင္ ေျမာက္ျမားစြာကို ျပန္လည္ေဖာ္ ထုတ္ရရွိရန္ က်ရာက႑မွဝိုင္းဝန္း ျဖည့္ဆည္းေဆာင္ရြက္ေပးရန္ လို အပ္ေၾကာင္း ဦးလွေဌးက ဆက္ လက္ေထာက္ျပေျပာဆိုခဲ့သည္။

အလံုလမ္း အခ်က္ျပမီးထိန္း ခ်ဳပ္ေရးစင္တာလုပ္ငန္းၿပီးစီးမႈကို လည္း သက္ဆိုင္ရာမွကာလတစ္ခု သတ္မွတ္ေပးၿပီး မၿပီးပါက အျခား နည္းလမ္းျဖင့္ ၿပီးစီးေအာင္စီစဥ္ သင့္ၿပီး အဖြဲ႔အစည္းအခ်ိဳ႕ႏွင့္ လူပုဂၢိဳလ္အခ်ိဳ႕သည္ဌာနဆိုင္ရာမွ ပုဂိၢဳလ္အခ်ိဳႏွင့္ပူးေပါင္း၍ႏိုင္ငံပိုင္ ေျမမ်ားကို ေဈးေပါေပါျဖင့္ ရယူ ကာတစ္ဆင့္ ေဈးေကာင္းရယူကာ ျပန္လည္ငွားရမ္း ကိုယ္က်ိဳးရွာထား ၾကမႈမ်ားအား သက္ဆိုင္ရာမွျပန္ လည္စိစစ္ၿပီး အဂတိတရားမကင္း ပါကအေရးယူသင့္ေၾကာင္း ဦးလွ ေဌးက ဆက္လက္ေျပာသည္။

သို႔ရာတြင္ လတ္တေလာအ ေနအထားအရ ျပည္တြင္း၌ ႏိုင္ငံ တကာစက္သံုးဆီအေရာင္းဆိုင္ ႀကီးမ်ား ဝင္ေရာက္ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ မွာမရွိေသးဘဲ ခြင့္ျပဳခ်က္တင္ထား မႈလည္းမရွိေသးေၾကာင္း ျမန္မာ ႏိုင္ငံရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေကာ္မရွင္၊ ရင္း ႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈႏွင့္ကုမၸဏီမ်ားညႊန္ၾကား မႈဦးစီးဌာနမွ တာဝန္ရွိသူတစ္ဦး ကေျပာသည္။

TTMT
#Democracytoday
Share it:

Business

News

Oil

Political

Post A Comment:

0 comments: