ျမန္မာႏိုင္ငံစားသံုးသူကာကြယ္ေရးအသင္းမွ လိႈင္သာယာ ေရသန္႔စက္႐ံုမ်ားႏွင့္ အေျခခံပညာေက်ာင္းမုန္႔ေဈးတန္းကို ေရွာင္တခင္ဝင္ေရာက္စစ္ေဆး၊ စံခ်ိန္စံၫႊန္းႏွင့္မညီေသာ ေရသန္႔စက္႐ံုႏွစ္႐ံုပိတ္သိမ္းရန္ေျပာၾကား

Share it:


ရန္ကုန္၊ ေအာက္တိုဘာ ၅ - ျမန္မာ ႏိုင္ငံစားသံုးသူကာကြယ္ေရးအသင္း မွ လိႈင္သာယာၿမိဳ႕နယ္ရွိ ေရသန္႔ စက္႐ံုမ်ားႏွင့္ အေျခခံပညာေက်ာင္း မုန္႔ေဈးတန္းကို ေရွာင္တခင္စစ္ေဆး မႈမ်ားျပဳလုပ္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ယခုလ ၅ ရက္ေန႔တြင္ လိႈင္ သာယာၿမိဳ႕နယ္တြင္ ထုတ္လုပ္ျဖန္႔ ျဖဴးေရာင္းခ်ေနေသာေရသန္႔စက္ ႐ံုမ်ားႏွင့္ အမက (၂၆) အေျခခံပညာ မူလတန္းေက်ာင္းတစ္ေက်ာင္းရွိ ေက်ာင္းမုန္႔ေဈးတန္းကို ေရွာင္တ ခင္စစ္ေဆးမႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ရာ 
ေရသန္႔စက္႐ံုမ်ားသည္ FDA ေထာက္ခံခ်က္မ်ားရရွိထားေသာ္ လည္း ထုတ္လုပ္မႈအပိုင္းတြင္ သန္႔ ရွင္းမႈ အားနည္းခ်က္မ်ားစြာကို ေတြ႕ ရွိခဲ့ရေၾကာင္း၊ ေက်ာင္းမုန္႔ေဈးတန္း တြင္လည္း က်န္းမာေရးႏွင့္ ညီ ညႊတ္မႈမရွိေသာ အစားအစာမ်ား ေရာင္းခ်ေနမႈႏွင့္အာမခံခ်က္မရွိ ေသာ တ႐ုတ္မုန္႔မ်ားကိုေရာင္းခ် ေနသည္ကိုေတြ႕ရွိခဲ့ရေၾကာင္း ျမန္ မာႏိုင္ငံ စားသံုးသူကာကြယ္ေရး အသင္းမွ သိရသည္။

""ေရသန္႔ဟာအေရးႀကီးတဲ့ ပစၥည္းျဖစ္တဲ့အတြက္ အစ္မတို႔အ ေနနဲ႔စစ္ေဆးၿပီးေတာ့ သက္ဆိုင္ ရာကို တင္ျပၿပီးေတာ့ ေထာက္ျပ သြားမယ္။ အစ္မတို႔အသင္းအေန နဲ႔လည္း စံခ်ိန္စံၫႊန္းနဲ႔မညီတဲ့ ေရ သန္႔ေတြကိုပိတ္သိမ္းဖို႔ေဆာင္ရြက္ သြားပါ့မယ္""ဟု ျမန္မာႏိုင္ငံစား သံုးသူကာကြယ္ေရးအသင္းမွ အ တြင္းေရးမွဴး ေဒၚစိုးကလ်ာထိုက္ က
ေျပာၾကားသည္။

ေရသန္႔စက္႐ံုမ်ားတြင္ေတြ႕ရွိ ခဲ့ရေသာ အားနည္းခ်က္မ်ားမွာ အလုပ္သမားမ်ားတြင္ က်န္းမာ ေရးစစ္ေဆးခ်က္မ်ား ျပဳလုပ္ထား မႈမရွိျခင္း၊ ကုန္ထုတ္လုပ္မႈအပိုင္း တြင္ ဝတ္ဆင္ရမည့္ဝတ္စံုမ်ားမရွိ ျခင္း၊ ထုတ္လုပ္ေရးစက္႐ံုမွာ လူ ေနအိမ္မ်ားႏွင့္ တြဲေနျခင္း၊ ေရဝပ္ ေနၿပီး စက္႐ံုမ်ား၏သန္႔ရွင္းမႈအ ပိုင္းမ်ားမွာ အားနည္းလ်က္ရွိေန ေၾကာင္း အဆိုပါအခ်က္မ်ားမွာ FDA မွ ခ်မွတ္ထားေသာ စံခ်ိန္စံ ၫႊန္းမ်ားႏွင့္ ကိုက္ညီမႈမရွိေၾကာင္း သိရသည္။

""ဒီေန႔စက္႐ံုေလး႐ံုကိုစစ္ေဆး ခဲ့ပါတယ္။ အဲဒီထဲက စက္႐ံုႏွစ္႐ံု က FDA ေထာက္ခံခ်က္လည္းမရွိ ဘူး။ ဘာေထာက္ခံခ်က္မွလည္း မရွိလို႔ေလာေလာဆယ္ ရပ္ဆိုင္းဖို႔ ေျပာခဲ့ပါတယ္။ သူတို႔ဘက္ကလည္း ရပ္မယ္လို႔ ေျပာပါတယ္""ဟု ေဒၚ စိုးကလ်ာထိုက္က ေျပာၾကားသည္။
အဆိုပါေရသန္႔စက္႐ံုမ်ား၏ ျပင္ဆင္ရန္လိုအပ္ေနသည့္အား နည္းခ်က္မ်ားကို ျပန္လည္ျပင္ဆင္ ရန္ေျပာၾကားခဲ့ၿပီး ထပ္မံစစ္ေဆး ၿပီး ျပင္ဆင္ျခင္းမရွိသည့္လုပ္ငန္း မ်ားကို ပိတ္သိမ္းရန္အတြက္တင္ ျပသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ATK
#Democracytoday
Share it:

Dollar

News

Pure Water

Water

Post A Comment:

0 comments: