ေဒၚလာေစ်းဆြဲတင္ျခင္းျဖင့္ ျပည္သူ က်ပ္တည္းေအာင္လုုပ္ေဆာင္မႈ ေနာက္ကြယ္မွာ ဘဏ္နဲ႔ လုုပ္ငန္းရွင္ႀကီးေတြပါ၀င္ပတ္သက္ေနသလား

Share it:


ျမန္မာ့စီးပြားေရးေစ်းကြက္မွာ ေငြလဲႏႈန္းမတည္မၿငိမ္ျဖစ္မႈေတြေၾကာင့္ သြင္းကုုန္ေစ်းႏႈန္းေတြ ထုုိးတက္ၿပီး အေထြေထြကုုန္ေစ်းႏႈန္းျမင့္တက္မႈေတြျဖစ္လာတာေၾကာင့္ လူထုုအၾကား စိတ္ပ်က္လက္ပ်က္ျဖစ္တဲ့ အသံေတြ က်ယ္ေလာင္လာေနပါတယ္။
ုုျပည္တြင္းေငြလဲေစ်းကြက္မွာ ေဒၚလာေစ်းဟာ နာရီပုုိင္းအတြင္း စကၠန္႔ပုုိင္းအတြင္း ထုုိးတက္ေအာင္ လုုပ္ေနတဲ့ တရားမ၀င္ေစ်းကြက္ႀကီးတစ္ခုုရွိေနၿပီး အဲဒီတရားမ၀င္ေငြေၾကးေစ်းကြက္ဟာ ေခတ္အဆက္ဆက္ ရွင္သန္ႀကီးထြားခဲ့တဲ့ မဂုုိလမ္းေခၚ ေရႊဘုုံသာလမ္းက ေစ်းကြက္ပါပဲ။

စစ္အစုုိးရလက္ထက္ကစလိုု႔ အခုု NLD အစုုိးရလက္ထက္အထိ ေရႊဘုုံသာလမ္းေခၚ မဂုုိလမ္းေစ်းကြက္ဟာ တရားမ၀င္ေငြေၾကးေစ်းကြက္တစ္ခုုအျဖစ္ ရပ္တည္ခဲ့ၿပီး အဲဒီေစ်းကြက္မွာ ေငြေၾကး စီးဆင္းမႈ ပမာဏကုုိ ဘယ္သူကမွ တိတိက်က် ေရေရရာရာ ခန္႔မွန္းမသိႏုုိင္ခဲ့ၾကပါဘူး။ ဒီေစ်းကြက္မွာ ဘယ္သူေတြက ေဒၚလာ လာေရာင္းၿပီး ဘယ္သူေတြက ေဒၚလာ ၀ယ္သြားတယ္ဆုုိတာလည္း မသိႏုုိင္တဲ့ ေငြေၾကးေစ်းကြက္ႀကီးတစ္ခုုလည္း ျဖစ္ပါတယ္။

မဂုုိလမ္းေဒၚလာေစ်းကြက္ ဆုုိသည္မွာ

နံနက္ ၁၀ နာရီခြဲကစလုုိ႔ ညေန ၄ နာရီေလာက္အထိ ေရႊဘုုံသာလမ္း ေအာက္ဘေလာက္ လမ္းေဘး ပလက္ေဖာင္းေပၚမွာ လက္ကုုိင္ဖုုန္းေတြ ကုုိယ္စီကိုုင္လုုိ႔ ဟုုိနားတစ္စုု၊ ဒီနားတစ္စုု လူအစုုအေ၀းရွိေနပါတယ္။ မ်ားေသာအားျဖင့္ ေရႊဘုုံသာလမ္း ေအာက္ဘေလာက္ ဓမၼာရုုံ အနီး၀န္းက်င္မွာ စုုၾကတာမ်ားပါတယ္။ သူတိုု႔ေတြအားလုုံးက ေဒၚလာေငြေၾကးအေရာင္းအ၀ယ္ေတြကိုု ဖုုန္းေတြ ကုုိယ္စီဆက္လုုိ႔ ေရာင္းၾက ၀ယ္ၾက ပါတယ္။ အခ်ိန္ႏွင့္တေျပးညီ ေရာင္း၀ယ္ၾကသလုုိ ကမၻာ႔ေငြေၾကးေစ်းကြက္မွာ ျဖစ္ေပၚေနတဲ့ အေမရိကန္ေဒၚလာ အညြန္းကိန္း အတက္အက်ကလည္း ဒီေစ်းကြက္ရဲ႕ ေငြေၾကး အတက္အက် ဆြဲတင္တဲ့ အခရာ အဓိက အေၾကာင္းအရင္းျဖစ္ပါတယ္။

တကယ္ ေတ့ေတ့ဆုုိင္ဆုုိင္ ေငြေရာင္းခ်င္ရင္ ၀ယ္ခ်င္ရင္ေတာ့ မဂုုိလမ္းက ေငြလဲဒုုိင္ေတြ ဖြင့္ထားတဲ့ တုုိက္ခန္းေတြမွာ သြားၿပီး ၀ယ္ႏုုိင္ ေရာင္းႏုုိင္ပါတယ္။ လမ္းေဘး ပလက္ေဖာင္းေပၚမွာေတာ့ ေငြေပးတာ ေငြေခ်တာ၊ ေဒၚလာ ေရာင္းတာ၀ယ္တာ လုုံး၀ မရွိပါဘူး။ အဲဒီ မဂုုိလမ္းေစ်းကြက္မွာ ေဒၚလာ ၁၀၀ ကစလုုိ႔ ေဒၚလာ သန္းနဲ႔ခ်ီတဲ့အထိ ၀ယ္ေရာင္း လုုပ္ႏုုိင္တဲ့ လက္ႀကီး ဒုုိင္ေတြ ရွိၿပီး အဲဒီဒုုိင္ေတြက ျမန္မာႏုုိင္ငံေတာ္ဗဟုုိဘဏ္ရဲ႕ ခြင့္ျပဳခ်က္ လိုုင္စင္ရယူထားသူ ရွိသလိုု လုုိင္စင္မရွိဘဲ လူေစာင့္ေတြခ်ၿပီး လူမုုိက္ဂုုိဏ္းဆန္ဆန္ ေရာင္း၀ယ္ ေဖာက္ကားၾကတဲ့ေမွာင္ခိုု ေငြလဲဒုုိင္ေတြလည္း ရွိပါတယ္။ ေန႔စဥ္ အဲဒီလက္ႀကီးေငြလဲဒုုိင္ေတြက ပဲ ေငြလဲႏႈန္းကိုု သတ္မွတ္တာျဖစ္ပါတယ္။

ေငြလဲႏႈန္းကုုိ သတ္မွတ္ရာမွာလည္း ေငြလဲဒုုိင္လက္ႀကီးေတြက သူတိုု႔ရဲ႕ လက္ထဲမွာ ေဒၚလာ ရွိတဲ့ ပမာဏ၊ ကမၻာ႔ေငြေၾကးေစ်းကြက္က ေဒၚလာအညႊန္းကိန္း၊ ျမန္မာႏုုိင္ငံေတာ္ဗဟုုိဘဏ္ရဲ႕ ရည္ညႊန္းေငြလဲႏႈန္း အပါအ၀င္ ပုုိ႔ကုုန္၊ သြင္းကုုန္ အပါအ၀င္ စီးပြားေရးနယ္ပယ္ က႑ေပါင္းစုုံကုုိ တြက္ခ်က္ၿပီးမွ ေစ်းဖြင့္တာလည္းျဖစ္ပါတယ္။ သူတိုု႔ေတြမွာ ျမန္မာ့စီးပြားေရးနဲ႔ပတ္သက္တဲ့ သတင္းအခ်က္အလက္အကုုန္လုုံးကိုု ရရွိထားၿပီး ၀န္ႀကီးဌာနနနဲ႔ နယ္ပယ္ေပါင္းစုုံကိုုလည္း ရင္းႏွီးကၽြမ္း၀င္မႈရွိပါတယ္။ တခ်ဳိ႕ေငြလဲဒုုိင္ေတြရဲ႕ ေနာက္ကြယ္မွာ ေငြေၾကးနဲ႔ ဓနအင္အားေကာင္းေကာင္းပံ့ပုုိးထားတဲ့ စီးပြားေရးသမားႀကီးေတြ ရွိေနတာလည္းျဖစ္ပါတယ္။

ေဒၚလာေစ်းကြက္နဲ႔ ေရႊေစ်းကြက္ဟာ မဂုုိလမ္းအတြင္းမွာ ရွိေနတာျဖစ္ၿပီး ေရႊကုုန္သည္ေတြဟာလည္း ေဒၚလာေစ်းကြက္ထဲမွာ ၀င္ၿပီး အေရာင္းအ၀ယ္လုုပ္ ေစ်းကစားတာမ်ဳိး၊ ေလပတ္ကား ကစားတာမ်ဳိး လုုပ္ေလ့ရွိပါတယ္။

မတည္ၿငိမ္ျခင္းရဲ႕ အစ

NLD အစိုုးရသစ္စတက္ခ်ိန္ကစလိုု႔ ေငြလဲႏႈန္းဟာ အေမရိကန္တစ္ေဒၚလာကိုု ျမန္မာက်ပ္ေငြ ၁၃၅၀ ၀န္းက်င္မွာပဲ တည္ၿငိမ္ေနခဲ့ၿပီး တရုုတ္နဲ႔ အေမရိကန္ ကုုန္သြယ္ေရး စစ္ပြဲ စတင္ျဖစ္ေပၚတဲ့ အခ်ိန္ကစတင္ပါတယ္။ ႏုုိင္ငံတကာေငြေၾကးေစ်းကြက္မွာလည္း အေမရိကန္ေဒၚလာတန္ဖိုုး ျမင့္တက္လာခ်ိန္ ျမန္မာ့ေငြက်ပ္ တန္ဖိုုးလည္း စတင္က်ဆင္းလာပါတယ္။ အစပုုိင္းမွာေတာ့ ႏုုိင္ငံတကာေငြေၾကးတန္ဖိုုး အတက္အက် ေပၚမွာပဲ မူတည္ၿပီး က်ပ္ေငြတန္ဖုုိး က်ဆင္းခဲ့ေပမယ့္ ေနာက္ပုုိင္းမွာေတာ့ ေစ်းကစားမႈေတြ အႀကီးအက်ယ္ ေလပတ္ကား၀င္ေဆာ့မႈေတြ ျဖစ္လာပါတယ္။ ေစ်းကစားသူေတြဟာ အခ်ိန္ပုုိင္း စကၠန္႔ပိုုင္းအတြင္း သိန္းရာေထာင္ခ်ီ အျမတ္ရတဲ့ အေျခအေနေတြလည္းျဖစ္လာပါတယ္။ ဒီအေျခအေနဟာ ေအးစက္ေနတဲ့ စီးပြားေရး တစ္ခုုလုုံးမွာ အျမတ္ရေနတဲ့ လုုပ္ငန္းတစ္ခုု ေစ်းကြက္တစ္ခုု သဖြယ္ျဖစ္လာတာမိုု႔ အားလုုံးက အာရုုံစုုိက္လာၾကပါတယ္။ လက္ႀကီးတတ္ႏုုိင္သူေတြလည္း ၀င္ကစားလာၾကတာမိုု႔ နာရီပုုိင္းအခ်ိန္ပုုိင္းအတြင္းမွာကိုု က်ပ္ေငြတန္ဖိုုးထုုိးက်ၿပီး ေဒၚလာတန္ဖုုိး ထုုိးတက္တာေတြ ျဖစ္လာပါတယ္။

ေငြလဲဒိုုင္လက္ႀကီးသမားေတြကုုိယ္တုုိင္ ေဒၚလာကုုိ အေျမာက္အျမား ရသမ်ွ ၀ယ္ယူ စုုေဆာင္းၿပီး ေစ်းဆြဲတင္တာေတြလညး္ရွိလာပါတယ္။

ဘဏ္ႀကီးတစ္ခုုပါ ပါ၀င္ပတ္သက္ေနတာလား

ေရႊဘုုံသာလမ္းေခၚ မဂုုိလမ္းမွာ နာမည္ႀကီး ေဒၚလာ ၀ယ္ေရာင္း ျပဳလုုပ္၍ ေစ်းဆြဲတင္သူ ၅ ဦးမွ ၇ ဦးခန္႔အထိ ရွိပါတယ္။ ထူးျခားတာကေတာ့ ေငြေၾကးအင္အားေကာင္း ေကာင္းျဖင့္ ေဒၚလာတန္ဖုုိးျမင့္တက္လာေစရန္ ဆြဲတင္ေနတဲ့ ေရႊနဲ႔ေဒၚလာ ကုုန္သည္တစ္ဦးကုုိ မဂုုိလမ္းမွာ ရွိေနတဲ့ ဘဏ္ႀကီးတစ္ခုုက ညေန ၅ နာရီ ဘဏ္ပိတ္ခ်ိန္(ညေန ၃ နာရီ) ေက်ာ္လြန္သည္အထိ ေငြသြင္း၊ ေငြထုုတ္၀န္ေဆာင္မႈ ေပးေနတာပါ။ ဒီလိုု၀န္ေဆာင္မႈေပးေနတာဟာ အခုုမွမဟုုတ္ဘဲ လြန္ခဲ့တဲ့ ၁ ႏွစ္ေက်ာ္ေလာက္ကတည္းက ၀န္ေဆာင္မႈေပးခဲ့တာလုုိ႔ သိရပါတယ္။ အဲဒီကုုန္သည္ရဲ႕ ေနာက္မွာ ဘဏ္မန္ေနဂ်ာရွိေနတာလား၊ ဘဏ္ပုုိင္ရွင္ကုုိယ္တုုိင္ ပါ၀င္ပတ္သက္ေနတာလားကေတာ့ မရွင္းလင္းေသးပါဘူး။ ဒါေပမယ့္ ေသခ်ာတာကေတာ့ အဲဒီကုုန္သည္ရဲ႕ ေနာက္ကြယ္မွာ ေငြေၾကးအင္အားေကာင္းေကာင္းနဲ႔ ပံ့ပုုိးမႈ ရွိေနတယ္ဆုုိတာပါပဲ။

အားလုုံးသိၾကတဲ့ နာမည္ေတြ

မဂုုိလမ္းေစ်းကြက္မွာ ေဒၚလာေစ်းကြက္နဲ႔ပတ္သက္လိုု႔ ေငြလဲဒုုိင္ေတြအျဖစ္အားလုုံးသိၾကတဲ့ နာမည္ေတြရွိပါတယ္။ အန္ေထာ္နီ၊ သက္ေနာင္၀င္း၊ ရာေဂ်း၊ R.K ၊ ရတနာေမာင္၊ သီဟန္ေသာင္း၊ ကုုိရွမ္းအပါအ၀င္ မဂုုိလမ္းမွာ လူသိမ်ားတဲ့နာမည္ေတြျဖစ္ပါတယ္။ ေဒၚလာနဲ႔ပတ္သက္လာရင္ ဒီလူေတြဟာ လက္ႀကီး ေရာင္းႏုုိင္ ၀ယ္ႏုုိင္တဲ့သူေတြလည္းျဖစ္ပါတယ္။ တစ္ခါတစ္ရံမွာေတာ့ ေရႊကုုန္သည္ေတြလည္း ေငြထုုပ္ကုုိင္ၿပီး ေဒၚလာေစ်းကြက္မွာ လာအရင္းအႏွီးလုုပ္တာေတြ လည္းရွိပါတယ္။ ေဒၚလာႏွင့္ ေရႊကိုု ႏွစ္မ်ဳိး ေရာကုုိင္ၿပီး ေဒၚလာေရာ ေရႊပါ ေစ်းဆြဲတင္ႏုုိင္တဲ့ အစြမ္းအစရွိတဲ့ ေနာက္ခံအင္အားေကာင္းေကာင္းေတြရွိၾကပါတယ္။

ေငြလဲဒုုိင္ေတြမွာလည္း ေရာင္းခ်သူ၊ ေစ်းဆြဲတင္တဲ့ သူ အေရာင္းေရာ အ၀ယ္ေရာ ႏွစ္မ်ဳိးစလုုံးကိုု ကစားၾကတဲ့သူဆုုိၿပီး ၃ မ်ဳိးကြဲျပားပါေသးတယ္။ တခ်ဳိ႕ေငြလဲဒုုိင္ေတြဟာ Supplier သေဘာမ်ဳိးသာ လုုပ္ၿပီး ေစ်းမကစားပါဘူး။ ေစ်းကစားသူကလည္း Supplierေတြနဲ႔ ခ်ိတ္ၿပီး ေစ်းကုုိဆြဲတင္ပါတယ္။ အဓိကကေတာ့ အုုပ္စုုလုုိက္ ေစ်းကြက္ကုုိ ျခယ္လွယ္ကစားၾကတဲ့သေဘာလည္းျဖစ္ပါတယ္။

ေဒၚလာဂေယာက္ဂယက္ျဖစ္ျခင္း

ဇူလုုိင္လေလာက္စၿပီး က်ပ္ေငြတန္ဖုုိးဟာ လုုံး၀ မတည္ၿငိမ္ေတာ့ပါဘူး။ တစ္ေဒၚလာကိုု ၁၃၅၀ ေလာက္ရွိေနရာကေန ၁၄၀၀ ေက်ာ္ ၊ ၁၅၀၀ အထိ နီးကပ္လာပါတယ္။ ၾသဂုုတ္လ ၂၇ ရက္ေန႔မွာေတာ့ ေဒၚလာတန္ုုဖုုိးတက္ၿပီး က်ပ္ေငြ တန္ဖုုိးထုုိးက်ေနတဲ့ အေရးကိစၥေျဖရွင္းဖုုိ႔ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုုၾကည္နဲ႔ စီးပြားေရးလုုပ္ငန္းရွင္ေတြ ေနျပည္ေတာ္မွာ ေတြ႕ဆုုံပါတယ္။ အဲဒီေတြ႕ဆုုံပြဲမွာ ေဒၚေအာင္ဆနး္စုုၾကည္က က်ပ္ေငြ တန္ဖိုုး ထုုိးက်တာဟာ ျပင္ပ အေၾကာင္းတရားေၾကာင့္ျဖစ္တယ္လိုု႔ ဆုုိသြားၿပီး ကုုိယ့္ျပည္တြင္းအေျခအေနကုုိ မသိက်ဳိးကၽြံျပဳသြားတဲ့အတြက္ ေငြေၾကးကစားသူေတြ စိတ္ႀကိဳက္ျဖစ္ေစခဲ့ပါတယ္။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုုၾကည္နဲ႔ စီးပြားေရးသမားေတြ ေတြ႕ဆုုံၿပီးတဲ့ေနာက္ ေဒၚလာတန္ဖိုုး တက္မႈဟာ ထိန္းမႏုုိင္သိမ္းမရကိုုျဖစ္လာပါတယ္။

မဂုုိလမ္းေစ်းကြက္မွာလည္း ေဒၚလာကိုု အႀကီးအက်ယ္ ေလပတ္ကား ကစားေတြ လုုပ္လာတာေၾကာင့္ နာရီပုုိင္း၊ မိနစ္ပုုိင္းအတြင္း ေဒၚလာတန္ဖုုိးဟာ တက္ေနပါတယ္။ ဒီအေျခအေနဟာ အရမ္းကုုိ စုုိးရိမ္စရာ ေကာင္းတာမိုု႔ ေငြေၾကးကစားသူေတြကုုိ ပုုံမွန္လုုပ္ကုုိင္စားေသာက္ေနတဲ့ စီးပြားေရးသမားနဲ႔ ကုုန္သည္ေတြ ဘက္က လုုံး အျမင္မၾကည္ၾကေတာ့ပါဘူး။ တစ္ဖြဲ႕ တစ္စုု ေကာင္းစားေရးအတြက္ တုုိင္းျပည္ကိုု ခ်နင္း ေနၾကၿပီလုုိ႔ အျမင္ရွိၾကတဲ့ စီးပြားေရးသမားေတြ၊ ေဒၚလာနဲ႔ ေရႊကုုန္သည္ေတြဟာ မီဒီယာေတြကုုိ ဆက္သြယ္ၿပီး အေျခအေနေတြကိုု ဖြင့္ခ်ၾကပါေတာ့တယ္။ ဒီရလဒ္က ေနာက္ဆုုံး ႏုုိင္ငံေတာ္သမၼတရုုံးအထိ သတင္းေပါက္ခဲ့ၿပီး စုုံစမ္းစစ္ေဆးအေရးယူမႈေတြ စတင္လာတာလည္းျဖစ္ပါတယ္။

ေနာက္ဆုုံး သီဟန္ေသာင္း၊ ကုုိရွမ္း၊ ကုုိေအာင္ဆန္း အပါ၀င္ ေရႊကုုန္သည္နဲ႔ ေဒၚလာ ၀ယ္ေရာင္း ၅ ဦးကိုု ႏုုိင္ငံျခားေငြစီမံခန္႔ခြဲမႈဥပေဒ ပုုဒ္မ ၄၂ ၊ ၄၃ နဲ႔ အမႈဖြင့္ၿပီး ထပ္မံ အေရးယူဖိုု႔လည္း အစုုိးရဘက္က လုုပ္ေဆာင္လာရတဲ့အထိပါပဲ။

မဂုုိလမ္းေစ်းကြက္ ပ်က္သြားျခင္းႏွင့္ ေငြလဲႏႈန္းတည္ၿငိမ္သြားျခင္း

အစုုိးရက မဂုုိလမ္းမွာ အႀကီးအက်ယ္ ေငြေၾကးကစားသူေတြ အထူးစုုံစမ္းစစ္ေဆးေရးဦးစီးဌာနက ေခၚယူ စစ္ေဆးမႈေတြစတင္ခ်ိန္မွာပဲ မဂုုိလမ္းေဒၚလာေစ်းကြက္ပ်က္သြားပါတယ္။ စက္တင္ဘာလ ၂၅ ရက္ေန႔ကစလုုိ႔ မဂုုိလမ္းေစ်းကြက္ရပ္ဆုုိင္းသြားခဲ့ၿပီး ေငြလဲႏႈန္းဟာလည္း ဗဟုုိဘဏ္က သတ္မွတ္တဲ့ ရည္ညႊန္းေငြလဲႏႈန္းကုုိ မူတည္ၿပီး ျဖစ္ေပၚလာပါတယ္။ ေငြေၾကးကစားသူေတြကုုိ ေခၚယူ စစ္ေဆးမႈေတြ လုုပ္ေဆာင္တာေၾကာင့္ ေငြလဲဒုုိင္တခ်ဳိ႕ ျပည္ပအထိပါ ထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္ေနၾကၿပီး အန္ေထာ္နီနဲ႔ သက္ေနာင္၀င္းတိုု႔ ပါ၀င္တယ္ဆိုုတဲ့ သတင္းေတြလည္း မဂုုိလမ္းမွာ ထြက္ေပၚလာေနပါတယ္။

စက္တင္ဘာလေႏွာင္းပိုုင္းမွာ အေမရိကန္တစ္ေဒၚလာ က်ပ္ေငြ ၁၆၅၀ က်ပ္အထိ ထုုိးတက္ခဲ့တဲ့ေငြလဲႏႈန္းဟာ တစ္ေဒၚလာကိုု က်ပ္ေငြ ၁၅၅၀ အထိ ျပန္လည္ က်ဆင္းလာၿပီး ေန႔စဥ္ အတက္အက် အင္မတန္နည္းစြာပဲ အလုုပ္ျဖစ္ေနတာမိုု႔ ေငြလဲႏႈန္းဟာ အတုုိင္းအတာ တစ္ခုုအထိေတာ့ တည္ၿငိမ္သြားတယ္လိုု႔ ဆုုိႏုုိင္ပါတယ္။ ေရႊေစ်းဟာလည္း အေခါက္ေရႊတစ္က်ပ္သား ၁၀ သိန္း ၅ ေသာင္းကေန ၉ သိန္း ၇ ေသာင္းအထိ ျပန္လည္ က်ဆင္းလာပါတယ္။

လက္မည္းႀကီးမ်ား ေဖာ္ထုုတ္ဖုုိ႔လိုု

မဂုုိလမ္းေစ်းကြက္မွာ ကုုန္သည္ေတြကုုိ ဦးတည္ဖမ္းလုုိက္ေပမယ့္ ေနာက္ကြယ္မွာ ေငြေၾကး ထုုတ္ေပးေနတဲ့ လက္သည္ေတြကုုိေတာ့ အခုုအခ်ိန္အထိ မဖမ္းမိႏုုိင္ေသးပါဘူး။ ဒီေစ်းကြက္ လႈပ္ခတ္ေအာင္ ေငြေၾကး ကစားမႈမွာ ထိပ္တန္း စီးပြားေရးလုုပ္ငန္းရွင္ေတြပါ၀င္ ပတ္သက္ေနသလား ၊ ဘဏ္တစ္ခုုက ဘာေၾကာင့္ ကုုန္သည္တစ္ဦးကုုိ ဘဏ္ပိတ္ခ်ိန္ေက်ာ္လြန္တဲ့အထိ ေငြသြင္းေငြထုုတ္ ၀န္ေဆာင္မႈေပးသလဲ ဆုုိတဲ့ ေမးခြန္းအတြက္ အေျဖက အစိုုးရရဲ႕ စစ္ေဆးေဆာင္ရြက္မႈအေပၚမွာပဲ မူတည္မွာပါ။ ေဒၚလာေငြေၾကးကစားျခင္းရဲ႕ ေနာက္ကြယ္မွာ လက္မည္းႀကီးေတြရွိေနတယ္လိုု႔ ေရႊကုုန္သည္တစ္ဦးက ဆုုိပါတယ္။

"ဒါက ႏုုိင္ငံေရးအရ တုုိက္ကြက္လိုု႔ ထင္တယ္။ ေငြေၾကးတတ္ႏုုိင္တဲ့သူေတြ ေစ်းကြက္ထဲကိုု ဆင္းၿပီး ရွိသမ ွ် ေဒၚလာ ေရႊအကုုန္လုုိက္သိမ္းတာ။ အဲဒီလုုိသိမ္းေတာ့ ေငြလဲႏႈန္းမွာ ေဒၚလာ တန္ုုဖိုုးက မထိန္းႏုုိင္ မသိမ္းႏုုိင္တက္တာ။ ဒီမွာ ေငြေၾကးအင္အား ေကာင္းေကာင္း ဘယ္သူရွိလဲဆုုိတာလည္း အားလုုံးသိေနၾကတာပဲ" လိုု႔ ေရႊကုုန္သည္က သုုံးသပ္ပါတယ္။

၂၇ ပါတီက ေၾကညာခ်က္ထုုတ္ျပန္ျခင္း

စက္တင္ဘာလ ၃၀ ရက္ေန႔မွာ ႏုုိင္ငံအတြင္း ျမန္မာက်ပ္ေငြ တန္ဖုုိး ၂၀ ရာခုုိင္ႏႈန္းေက်ာ္ က်ဆင္းေနတာနဲ႔ပတ္သက္လုုိ႔ ျပည္ထာင္စုုႀကံ့ခိုုင္ေရးနဲ႔ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီကဦးေဆာင္ၿပီး ၂၇ ပါတီက ေၾကညာခ်က္ထုုတ္ျပန္လုုိက္ပါတယ္။ ဒီေၾကညာခ်က္ရဲ႕ အဓိက ရည္ရြယ္ခ်က္ေတာ့ လက္ရွိ အေျခအေနေတြ အားလုုံးအတြက္ NLD အစုုိးရမွာ တာ၀န္ရွိၿပီး လက္ရွိအေျခအေနကိုု အျမန္ဆုုံး ကုုစားဖုုိ႔ လိုုေနတယ္ဆုုိၿပီး ေထာက္ျပ လုုိက္ၾကပါတယ္။ ဒီအေျခအေနဟာ ျပည္သူလူထုုစား၀တ္ေနေရးအခက္အခဲဟာ အစုုိးရမွာသာ တာ၀န္ရွိတယ္လုုိ႔ ဆိုုပါတယ္။

ဒီေၾကညာခ်က္ဟာ NLD အစိုုးရကိုု အေျခအေနကိုု မထိန္းသိမ္းႏုုိင္ဘူးလိုုိ႔ သြယ္၀ုုိက္ေျပာဆိုုလုုိက္တာျဖစ္သလိုု ႏုုိင္ငံေရးအရလည္း ထုုိးႏွက္ခ်က္တစ္ခုုလိုု႔ဆုုိႏုုိင္ပါတယ္။ ႏုုိ၀င္ဘာလမွာ က်င္းပဖိုု႔ရွိေနတဲ့ ၾကားျဖတ္ ေရြးေကာက္ပြဲအတြက္ ဒီေၾကညာခ်က္က အဓိပၺာယ္ အတုုိင္းအတာတစ္ခုု ပါ၀င္ေနတယ္လိုု႔ ဆုုိရင္လည္း မမွားႏုုိင္ပါဘူး။

သုုံးသပ္ခ်က္

NLD အစုုိးရဟာ အာဏာရၿပီး ၃ ႏွစ္နီးပါး ကာလအတြင္း အက်ပ္အတည္းေပါင္းစုုံနဲ႔ ႀကဳံေတြ႕ေနရၿပီး အဓိကအားျဖင့္ေတာ့ အစုုိးရ အက်ပ္အတည္းျဖစ္ေအာင္ တမင္လုုပ္ေနသူေတြရွိတယ္လိုု႔ NLD ပါတီေျပာခြင့္ရပုုဂၢဳိလ္ ေဒါက္တာမ်ဳိးညႊန္႔က ေျပာဆိုုထားပါတယ္။ အစုုိးရအေနနဲ႔ နယ္ပယ္တုုိင္းမွာ ဌာနဆုုိင္ရာ ေပးပိုု႔တဲ့ အစီရင္ခံစာကိုုခ်ည္း ဖတ္မေနဘဲ ေအာက္ေျခမွာ ဘာေတြျဖစ္ပ်ကေ္နလဲဆိုုတာကိုုလည္း သိဖိုု႔ ေလ့လာ စူးစမ္းမႈ အထူးလိုုအပ္ေနပါတယ္။ ယႏၱရားက ေပးပိုု႔သတင္းေတြကုုိ အမွန္ထင္ၿပီး လုုပ္ေ္ဆာင္ခ်က္၊ ေျပာဆိုုခ်က္ေတြ ေဆာင္ရြက္တဲ့အခါ တစ္လြဲျဖစ္တာနဲ႔ ရာႏႈန္းျပည့္ အမွားရွိေနတာေတြကုုိလည္း ၃ ႏွစ္နီးပါး ကာလအတြင္း မွာ ထင္သာျမင္သာေတြ႕ေနရပါတယ္။

ေငြလဲႏႈန္းနဲ႔ပတ္သက္လာရင္ေတာ့ ေငြလဲဒုုိင္ေတြတင္မကဘဲ ေငြေၾကးအင္အားပံ့ပုုိးၿပီး စီးပြားေရး တစ္ခုုလုုံး ကေျပာင္းကျပန္ျဖစ္ေအာင္ ျပည္သူေတြ က်ပ္တည္းေအာင္ လုုပ္ေဆာင္တဲ့ လက္မည္းႀကီးေတြ ရွိသလား၊ မရွိဘူးလားဆိုုတာကိုုလည္း ေသခ်ာစြာ စုုံစမ္းေဖာ္ထုုတ္မွသာ ေရရွည္မွာ စီးပြားေရးနဲ႔ ေစ်းကြက္ တည္ၿငိမ္မႈရွိႏုုိင္မွာ အေသအခ်ာျဖစ္ပါတယ္။

www.khitthitnews.com
Share it:

Bank

Business

Dollar

Kyats

News

Political

Post A Comment:

0 comments: